Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

 
 

srpski

English  

ISSN 0350-2899 eISSN 2406-1042

 
 
 
     
   

Drugi simpozijum "Medicina u umetnosti" 2015

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,
Posebno nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će u organizaciji Srpskog lekarskog drustva, podružnice Zaječar, u Zaječaru, 7.11.2015. biti održan

Drugi simpozijum "Medicina u umetnosti"

Simpozijum ”Medicina u umetnosti” je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije br 153-02-2580/2015-01, od 18.08.2015. godine, akreditovan pod rednim brojem A 12421/15, kao “Ostali domaći simpozijumi”.
Broj bodova za predavače - 11, za usmenu prezentaciju - 9, za poster prezentaciju - 7, za slušaoce - 5
Kotizacija za članove SLD-a iznosi 500.00 dinara a za ostale učesnike 1500.00 dinara.

Sažetke radova slati do 18.10.2015. godine na e-mail adresu: vemil@mts.rs  
Način prijavljivanja, rokove i ostale informacije o Drugom simpozijumu "Medicina u umetnosti" 2015. možete naći na FB stranici "Medicina u umetnosti " (https://www.facebook.com/medicineinart) i na sajtu podružnice Zaječar SLD-a.
Zbornik radova i sažetaka sa PRVOG simpozijuma "Medicina u umetnosti" iz 2014. godine možete naći na web adresi: www.tmg.org.rs/v400200.htm

S poštovanjem
Dr Bratimirka Jelenković, predsednik SLD-a podružnice Zaječar
Dr Emil Vlajić, predsednik programskog odbora

     
 
 
     
 

Vol 40 (2015) Broj 2

Radovi prezentovani na
1. Simpozijumu “Medicina u umetnosti”,
Zaječar, 7.11.2014. godine

 

Nove sveske
Timočkog medicinskog glasnika:

 
Vol 40 (2015) Broj 2

Radovi prezentovani na
1. Simpozijumu “Medicina u umetnosti”,
Zaječar, 7.11.2014. godine
Vol 40 (2015) Broj 1
   
Vol-40 (2015) Supplement 1

(XXXIV Timočki medicinski dani,
Zaječar, 16–17. maj 2015)
 
   
Vol 39 (2014) Broj 4
Vol 39 (2014) Broj 3
   
Vol 39 (2014) Broj 2
Vol 39 (2014) Broj 1
   
Vol-39 (2014) Supplement 1
(XXXIII Timočki medicinski dani,
Zaječar, 17–18. maj 2014)
 
   
     
             
 
 
     
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend