Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2021     Volumen 46     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2021, Volumen 46, Broj 4.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALN RAD

Dušan Kuljančić, Mina Cvjetković Bošnjak, Ana Marija Vejnović, Sanja Bjelan
Pandemija SARS-CoV-2 virusa i njen uticaj na mentalno zdravlje psihijatrijskih pacijenata u odnosu na psihički zdrave osobe 161

PREGLEDNI ČLANAK

Zorica Jovanović, Andjelka Slavković, Goran Janković, Maja Zečević, Milan Slavković
Torzija testisa: specifičnosti bimodalne kliničke prezentacije, dijagnostike i lečenja 169

Ljubiša Mihajlović, Milica Mihajlović, Vladan Mihajlović
Molekularni mehanizam patogenog delovanja virusa SARS-CoV-2, uloga ACE2 receptora u generisanju surfaktanta i održanju stabilnosti velikih funkcionalnih površina 178

Tatjana Kilibarda, Šćepan Sinanović, Saša Bubanj, Sanja Trgovčević, Sunčica Ivanović,
Suzana Milutinović

Promocija zdravlja i komponente socijalnog marketinga u funkciji ranog otkrivanja raka dojke 185

PRIKAZ SLUČAJA

Marko Mladenović, Nensi Lalić, Ivica Lalić, Katarina Kutlešić, Desimir Mladenović
Stabilizacija pubične simfize kod rotatorno i vertikalno nestabilnih preloma karlice – prikaz slučaja 189

Dušan Kuljančić, Mina Cvjetković Bošnjak
Pokušaj suicida u COVID 19 javnozdravstvenoj krizi 194


Uputstvo saradnicima

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace