Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2024     Volumen 49     Broj 1-2.
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2024, Volumen 49, Broj 1-2.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RAD

Slađana Ž. Živanović
Samoprocena farmaceuta u vezi sa praksom izdavanja antibiotika u javnim apotekama 5

PREGLEDNI ČLANAK

Zoran Joksimović, Dušan Bastać, Snežana Pavlović
Meteorizam i abdominalna distenzija 14

PREGLEDNI ČLANAK SA PRIKAZIMA SLUČAJA

Marijana C. Jandrić-Kočič
Melanonihija kao dijagnostički izazov 23

PRIKAZ SLUČAJA

Eva Stojković, Tanja Stefanović
Karcinom krajnika – prikaz slučaja 29

Mirjana Puškarević, Borislava Radmilo, Vesna Vuletić Stanojević, Miroslava Đukić Smiljanić, Teodora Delibašić, Vladimir Petković
Prikaz slučaja subakutnog tireoiditisa nakon infekcije virusom SARS COV-2 32

Vanja Bosić, Boris Golubović, Vladimir Knežević, Aleksandra Dickov, Dušan Kuljančić
Značaj distinkcije unipolarne depresije i depresivne epizode kod bipolarnog afektivnog poremećaja – prikaz slučaja 35

ISTORIJA MEDICINE

Jelena Horvat, Ranka Kravić, Vladimir Petković, Fotina Gavrić Jovanović, Dijana Piljić,
Eva Stojković

Doktor Vojislav Subotić – život i delo utemeljivača srpske hirurgije 40

Uputstvo saradnicima

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend