Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2022     Volumen 47     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2022, Volumen 47, Broj 1.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALN RAD

Marijana Jandrić-Kočić
Procjena uticaja religioznosti i egistencijalnog blagostanja na konzumiranje alkohola odraslog stanovništva pravoslavne vjeroistpovjesti 5

PREGLEDNI ČLANAK

Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić, Branka Đorđević
Subklinički hipotiroidizam 11

Jovana Uzelac, Danijela Dragičević, Sandra Glamočak
Faktori koji mogu imati uticaj na uspešnost edukacije ezofagusnog glasa i govora laringektomisanih pacijenata 23

Jokšić-Mazinjanin Radojka, Vasović Velibor, Gojković Zoran, Mikov Momir, Mikov Ivan, Aleksandar Đuričin, Jokšić Zelić Milena, Saravolac Siniša
Da li urgentna stanja možemo zbrinjavati bez adekvatnih lekova? 32

Dušan Bastać, Zoran Joksimović, Snežana Pavlović, Mila Bastać, Anastasija Raščanin,
Igor Đorđioski

Promena paradigme u lečenju hronične srčane insuficijencije po ESC vodiču 2021 -novi inovativni lekovi u fokusu 40

ISTORIJA MEDICINE

Petar Paunović
Bibliografija lista „Zdravstveno vaspitanјe“ od 1. do 100. 48


Uputstvo saradnicima

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend