Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2019     Volumen 44     Supplement 2
     
      [ Program ]      
             
   

XXXVIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17–18. maj 2019.

Radovi - Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

Apstrakti plenarnih predavanja

  XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI

Organizator:
- Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar

Suorganizatori:
- Zdravstveni centar Zaječar
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad"

1. Datum i mesto održavanja
17-18. maj 2019. godine (petak, subota) u Zaječaru

2. Akreditacija
Organizator Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, Beograd
E-mail adresa: sld.podruznicazajecar@gmail.com; bratimirkajelenkovic@gmail.com

XXXVIII Timočki medicinski dani 2019. godine akreditovani su kod ZS Srbije kao nacionalni seminar 1. kategorije (petak 17.05.2019.) i dva posebna nacionalna seminara (petak 17.05.2019.), subota 18.05.2019. nacionalni simpozijum

Mesto održavanja tri simpozijuma je Amfiteatar DZ ZC Zaječar.

XXXVIII TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Nacionalni seminar 1. kategorije i dva nacionalna seminara i nacionalni simpozijum
    Dan Datum Tema simpozijuma
I dan I seminar petak 17.5.2019. XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR I:
"Aktuelnosti iz onkologije"
I dan II A seminar petak 17.5.2019. XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR II A:
"Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine”
I dan II B seminar petak 17.5.2019. XXXVIII Timočki medicinski dani I dan SEMINAR II B:
Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.
II dan Simpozijum subota 18.5.2019. XXXVIII Timočki medicinski dani II dan:
"Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina
- savremeni aspekti 2019"
*Svaki dan je posebno akreditovan

 

RB Evidencioni broj Datum i mesto održavanja Tema Vrsta edukacije Ciljna grupa Trajanje u satima Pred. Učes.

1.

A-1-2905/18
(red 110)
17.5.2019.
Zaječar
XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: "Aktuelnosti iz onkologije" Nacionalni seminar 1. kategorije Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi 6 sati
10 min
12

6

2. A-1-2906/18
(red 111)
17.5.2019.
Zaječar
XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: "Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine " Ostali nacionalni seminari Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi 3 sati
30 min
8 4
3. A-1-2902/18
(red 107)
17.5.2019.
Zaječar
XXXVIII Timočki medicinski dani I dan: “Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.” Ostali nacionalni seminari Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Stomatološke sestre, Stomatološki tehničari 3 sati
30 min
8 4
4. A-1-2899/18
(red 56)
18.5.2019.
Zaječar
XXXVIII Timočki medicinski dani II dan "Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019." Nacionalni simpozijum Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari 8 sati
10 min
8 4

Zajednički (ISTI) deo aktreditacije za sva četiri Simpozijuma XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije, Broj :153-02-3135/2018-01 (19.11.2018. godine.), Beograd, akreditovani

  • Ciljna Grupa - Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari za sve četiri edukacije
  • Trajanje nastave – različito za svaki Simpozijum
  • Broj Bodova za prvi dan: naveden je u tabeli
  • Broj Bodova za XXXVIII Timočki medicinski dani II dan "Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019."
  • Za predavača - 8
  • Za usmenu prezentaciju - 7
  • Za poster prezentaciju - 5
  • Za pasivno učešće – 4
  • Maksimalni broj slušalaca/ke – 270
  • Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

 

Program XXXVIII Timočkih medicinskih dana

17-18 maj 2019.

"Aktuelnosti iz onkologije", petak, 17. maj. 2019.

Satnica Tema  Metod obuke* Predavač
08.00-09.00 Registracija učesnika    
09.00-09.30 Svečano otvaranje
Predsedavajući:
Prim mr sc dr Bratimirka Jelenković, prof dr sc Nebojša Paunković, dr Zoran Jelenković, prim dr sc Dušan Bastać
   
09.30-09.45 3D prezentacija Gerijatrijskog odeljenja ZC Zaječar
Predsedavajući: Prof. dr Sava Mićić, Mr sci med dr Zoran Joksimović, Prim Dr Sc Dušan Bastać, Dr Zoran Jelenković
Strogo ograničena dužina svih plenarnih izlaganja na 20 minuta
   
       
09.45-10.05 Gastrointestinalni karcinomi – uzroci, faktori rizika, vođenje pacijenata i prevencija predavanje Mr sci med dr Zoran Joksimović
10.05-10.25 Kardioonkologija predavanje/primeri iz prakse Prim dr sc med Dušan Bastać
10.30-10.50 Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji malignoma bubrega i gornjeg urotelijuma. predavanje/primeri iz prakse Prof. dr Sava Mićić
10.50-11.10 Diskusija ranom otkrivanju, uvođenju organizovanog skrininga za ciljne grupe za tumore kolorektuma i prostate Diskusija Moderatori: Prof. dr Sava Mićić. Mr sci med dr Zoran Joksimović i Prim dr sc med Dušan Bastać
11.10-11.30 Pauza za osveženje    
11.30-11.50 Od prvih simptoma do dijagnoze tumora glave i vrata predavanje Doc. dr Ljiljana Čvorović
11.50-12.10 Molekularna i imunoterapija nemikrocelularnog karcinoma pluća predavanje Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević
12.10-12.25 Diskusija na temu ranog otkrivanja i uspešnosti lečenja tumora pluća i ORL regije Diskusija Moderatori: Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević , Doc. dr Ljiljana Čvorović
12.25-12.40 Sponzorisano predavanje: Opioidni analgetici u terapiji bola kod ca pacijenata   Dr Ivan Milivojević
  Predsedavajući:
Prof. dr Milošević Zorica
Dr Vukašin Antić
Dr Tatjana Milaćević
   
12.40-13.00  
Skrining karcinoma dojke u Srbiji
 
predavanje Prof. dr Milošević Zorica
13.00-13.20 Hirurgija raka dojke: najpogodniji izbor – radikalna operacija ili očuvanje dojke predavanje/primeri iz prakse Dr Vukašin Antić
13.20-13.40 Medikamentozna terapija karcinoma dojke predavanje/primeri iz prakse Prof. dr Stojan Radić
13.40-14.00 Diskusija na temu uspeh organizovanog skrininga u Srbiji i uticaj na rano hirurško, medikamentozno i radioterapijsko lečenje te povećanje petogodišnjeg preživljavanja Diskusija Moderatori: Prof. dr Milošević Zorica , Dr Vukašin Antić , Prof. dr Stojan Radić
13.40-14.00 Test    
14.00-14.20 Otvranje izložbe “Ad manum medici”    
14.15-15.00 Dodela sertifikata, zatvaranje seminara, koktel    

Apstrakti plenarnih predavanja

Seminar "Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine"

Nacionalni seminar, petak, 17 maj 2019. godine

Satnica Tema  Metod obuke* Predavač
15.00-15.45 Registracija učesnika    
15.40-16.00 Simpozijum Novonordisk doo: „Insulin degludek: od molekula do pacijenta“ predavanje prim. mr sci med dr Miodrag Đorđević
16.00 Predsedavajući:
Prof Dr sc Branislava Milenković, Prim Dr Dušan Bastać, Dr Biljana Velić, Prim Dr Olgica Stanojlović
Strogo ograničena dužina svih plenarnih izlaganja na 20 minuta
   
16.00-16.20 Značaj ranog otkrivanja hronične opstruktivne bolesti pluća predavanje prof dr branislava milenković
16.20-16.40 Šta lekar opšte medicine treba da zna ishemijskoj koronarnoj bolesti srca predavanje prim dr dušan bastać
16.40-17.00 Arterijska hipertenzija - šta novo donosi Evropski vodič iz 2018. predavanje prim dr Dušan Bastać
17.00-17.20 Diskusija o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća, koronarnoj bolesti i hipertenziji kao najčešćim bolestima u ordinaciji lekara opšte medicine diskusija Moderatori:
prof dr Branislava Milenković, prim dr Dušan Bastać
  Predsedavajući:
Prim. Mr sci Bratimirka Jelenković
Prim. Dr sci Aleksandar Aleksić
Doc Dr Bojana Stamenković
   
17.20-17.30 Diabetes mellitus tip 2 kod dece i mladih osoba predavanje Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
17.30-17.40 Značaj , dijagnoza i lečenje dislipidemija kod dece i mladih osoba predavanje Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
17.40-17.50 Pauza    
17:50-18:10 Diabetes melitus tip 2 kod odraslih osoba predavanje Prim Dr sci med dr Aleksandar Aleksić
18:10-18:20 Značaj dijagnoza i lečenje dislipidemija kod odraslih osoba. predavanje Prim. Dr sci med dr Alekandar Aleksić
18.20-18.30 Diskusija o dijabetu i dislipidemijama diskusija Moderatori: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, Prim. Dr sci med dr Aleksandar Aleksić
18.30-18:50 Aritmije u svakodnevnoj kliničkoj praksi predavanje prim dr sc Vladimir Mitov
18.50-19:10 Kako razlikovati artritis od osteoartroze perifernih zglobova? predavanje doc dr Bojana Stamenković
19:10-19:20 Diskusija o uričkom artritisu i DIF DG osteoartroza i artritisa diskusija Moderatori: Doc Dr Bojana Stamenković
19.20-19.30 Test    


Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.

Nacionalni seminar, petak, 17 maj. 2019. godine

Program kontinuirane edukacije

Satnica Tema  Metod obuke* Predavač
14.20-15.00 Registracija učesnika    
  Predsedavajući:
prof.dr Ivica Z. Stančić, prof. dr Goran Jovanović, prof.dr Vanja Petrović, prim dr Vesna Petković, dr Emilija Stošić
Strogo ograničena dužina svih plenarnih izlaganja na 20 minuta
   
15.00-15.25 Terapijske specifičnosti dentogenih infekcija   prof. dr Goran Jovanović
15.25-15.50 Racionalna primena retrogradne opturacije   prof. dr Vladimir Biočanin
15.50-16.10 Diskusija na teme iz oralne hirurgije diskusija prof. dr Goran Jovanović, doc. dr Vladimir Biočanin
16.10-16.35 Kompromisi u stomatološkoj protetici – ispravna ili pogrešna rešenja? predavanje prof.dr Ivica Z. Stančić
16.35-17.00 Kako pravilno i pouzdano cementirati predavanje prof. dr Rade S. Živković
17.00-17.25 Diskusija na teme iz stomatološke protetike diskusija prof.dr Ivica Z. Stančić, prof. dr Rade S. Živković
17.25-17.35 Pauza    
17.35-18:00 Prava terapija u pravo vreme - put kojim se izbegava hirurška terapija povrede zuba predavanje prof. dr Vanja Petrović
18:00-18:10 Implantološko protetska rehabilitacija u uslovima destrukcije kosti predavanje Jovanovič M.
18:10-18:20 Diskusija na temu iz dečije preventivne stomatologije diskusija prof. dr Vanja Petrović
18.20-18.40 Test    


Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2019.

subota,18 maj. 2019. godine

Satnica Tema  Metod obuke* Predavač
09.30 Predsedavajući:
Prim Dr Sc Dušan Bastać
Doc. dr Mladenović Zorica
Prof. dr Višeslav Hadži-Tanović,
Strogo ograničena dužina svih plenarnih izlaganja na 20 minuta
   

09.30-09.50
Trodimenzionalna ehokardiografija u svakodnevnoj praksi predavanje/prikaz kliničkih slučajeva Doc. dr Mladenović Zorica
09.50-10:10 Prevencija iznenadne smrti na sportskom terenu - test opterećenja i stres ehokardiogram kao zlatni standardi za sve uzraste predavanje/prikaz kliničkih slučajeva Prof. dr Višeslav Hadži-Tanović
10:10-10:30 Šta svaki lekar treba da zna o virusnim miokarditisima? predavanje/prikaz kliničkih slučajeva Prim dr sc med Dušan Bastać
10:30-10:50 Urički artritis- komorbiditeti i lečenje predavanje Doc dr Bojana Stamenković
10:50-11:10 Diskusija sa predavačima adultnim kardiolozima i reumatologom diskusija  
11:10-11:20 Pauza    
  Predsedavajući:
Prof. dr Zoran Golubović
Dr Novica Lučić,
Prim. dr sc. med. Željka Aleksić
Prof. dr Anđelka Slavković

Strogo ograničena dužina svih plenarnih izlaganja na 20 minuta
   
11:20-11:40 Lečenje politraumatizovanih pacijenata sa prelomom kosti povređenih u saobraćajnim nesrećama predavanje/prikaz kliničkih slučajeva Prof. dr Zoran Golubović
11:40-12:00 Tiroidni nodusi predavanje/prikaz kliničkih slučajeva Prim. dr sc. med. Željka Aleksić
12:00-12:20 Diskusija sa predavačima iz druge sesije diskusija  
12:20-13:00 Pauza, koktel    
  Predsedavajući:
Prof. dr Anđelka Slavković
Prim. dr Bojana Cokić
Doc. dr Goran Čuturilo
Prim Mr sc. Bratimirka Jelenković
   
13:00-13:20 Povrede električnom strujom kod dece predavanje Prof. dr Anđelka Slavković
13:20-13:40 Klinička genetika – indikacije za genetičko ispitivanje i kako odabrati pravi genetički test predavanje Doc. dr Goran Čuturilo
13:40-14:00 Učestalost i struktura kongenitalnih anomalija u opštini zaječar za period 1995-2014. predavanje/prikaz kliničkih slučajeva Prim. dr Bojana Cokić
14:00-14:20 Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih predavanje Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković
14:20-14:40   diskusija Prof. dr Anđelka Slavković, Doc. dr Goran Čuturilo, Prim. Dr Bojana Cokić, Prim Mr sci. med.Dr Bratimirka Jelenković

 

Originalni radovi:

Dijagnostika, konzervativna medicina i javno zdravlje

Predsedavajući: Prim Dr Sc Nebojša Paunković, Prim Mr sc. Bratimirka Jelenković, Prim Dr Sc Dušan Bastać, Dr Brankica Vasić

Usmene prezentacije 7 originalnih radova, amfiteatar
Dužina izlaganja ograničena je na 8 minuta

  Tema Autori
1 Istorijat Službe za nuklearnu medicinu u Zaječaru
– prvih 35 godina
Paunković N2 Paunković J3, Nikolić K.1
1Zdravstveni centar Zaječar, 2Poliklinika “Paunković”, 3Fakultet za menadžment
2 Uticaj arterijske hipertenzije na veličinu leve pretkomore. Indeks volumena kao najbolji pokazatelj dilatacije leve pretkomore dr Raščanin Anastasija
Raščanin A1, Bastać D2, Bastać M , 1Internistička ordinacija “Dr Bastać
3 Da li će globalni longitudinalni strejn kao superiorni parametar sistolne funkcije potpuno zameniti ejekcionu frakciju leve komore u proceni hipertenzivne hipertrofije? Bastać D1 Raščanin A1, Bastać M, 1Internistička ordinacija “Dr Bastać”
4 Kliničke odlike kod dece i adolescenata niskog rasta u Timočkom regionu 2013-2017.godina Bratimirka J1,
1Dečije odeljenje,Zdravstveni centar Zaječar
5 Familijarni apert sindrom -prikaz slučaja Vasić B1, Božinović S.1
1Zdravstveni centar Zaječar, Dečji dispanzer
6 Mikrocefalija kod odojčeta-prikaz slučaja Vasić B1, Jelenković B.1 Jovanović Lj.11Zdravstveni centar Zaječar, Dečji dispanzer
7 Evaluacija sprovodjenja hroničnog programa dijalize u Republici Srbiji kod pacijenata sa završnom fazom bubrežne bolesti, o trošku sredstava obaveznog zdravstveng osiguranja Atanasijević D., Šulović M.
Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut

 

Hirurgija i srodne grane psihijatrija, istorija medicine

Predsedavajući: Dr Zoran Jelenković, Dr Milomir Marinković, Prim Dr Vera Najdanović, Dr Emil Vlajić, Dr Biljana Paunović

Usmene prezentacije 8 originalnih radova, sala preventivnog centra
Dužina izlaganja ograničena je na 8 minuta

  Tema Autori
1 Skrining i lečenje žena od raka grlića materice u Zaječaru od 1996. do 2018.g. Vera Najdanović Mandić
Dispanzer za žene, ZC Zaječar
2 Anestezija za implantaciju endoparcijalne proteze kuka kod gerijatrijske pacijentkinje sa teškom aortnom stenozom – prikaz slučaja Danijela Stanković1, Tihomir Milovanović2, Dragan Šujeranović2,Vojislav Magdić1, Zoran Jovanović1
1 Služba anestezije i reanimacije ZC Negotin
2 Odeljenje traumatske hirurgije i ortopedije, ZC Negotin
Vešović N.,Stojković D.
3 Medijastinalni tumori-hirurski način lečenja Klinika za grudnu hirurgiju i kardijalnu hirurgiju Vojno medicinske akademije-Beograd
4 Samovređivanje u urologiji - prikaz slučaja Radoš Žikić, Zoran Jelenković, Poliklinika Paunković, RFZZ
5 Dijabetes mellitus kroz vekove Miloš P1,
1Zdravstveni centar Zaječar
6 Terapija nekomplijantnih pacienata sa shizofrenijom - prikaz slučaja Dr Milorad Zastranović,
Zdravstveni centar Zaječar
7 Burnout sindrom kod zaposlenih u Domu zdravlja Bečej Dr Vidić Branka, Dr Atila Gondoš, Dr Borko Pepelčević.
Dom Zdravlja Bečej
8 Zavisnost od interneta u periodu adolescencije, prikaz slučaja Dragana M 1, Danijela Ć 2, Emilio M 1 , Milica J3, Miloš B 4, Marko T 51Zdravstveni centar Knjaževac2Zdravstveni centar Zaječar3Medicinski fakultet Niš4Dom zdravlja Doljevac
5Apotekarska ustanova Lilly-drogerije Niš
Koautori: Ćirić Danijela, Miletić Emilio, Milica Jakovljević, Bogoslović Miloš, Marko Tasić

 

Sve oblasti medicine

Predsedavajući: Mr Sc Predrag Marušić, Dr Vladimir Djoković, Dr Ljiljana Jovanović, Dr Biljana Popović, Dr Biljana Stanković

Moderirane poster prezentacije - 15 postera
Izlaganje 3 minuta pa poster diskusija 2 minuta

  Poster  
1 Dr Jelena Radovanović Dom zdravlja” Dr. Đorđe Bastić “ Srbobran; Koautori: dr Nikola Gavrilović, DZ Subotica, dr Radmila Bjelopetrović, DZ Ruma tromboza vene porte kao diferencijalna dijagnoza bola u abdomenu
2 Tamara Stanulović (1), Danijela Ćirić (2)
(1)Dom zdravlja Petrovac na Mlavi, (2)Zdravstveni centar Zaječar
Maligni melanom kože - prikaz slučaja
3 Danijela Ćirić1, Tamara Stanulović2, Dragana Mitrović3, Milan Stojanović4, Tanja Mladenović5
(1) Zdravstveni centar Zaječar, (2) Dom zdravlja Petrovac na Mlavi, (3) Zdravstveni centar Knjaževac, (4) Magna plus rezonanca, Niš (5) Niš, trenutno nezaposlena
Karcinom pankreasa kod pacijenta sa hroničnim B hepatitisom - prikaz slučaja
4 Vinka Repac¹,Zdravko Ždrale²,Branislava Stanimirov³,Marija Repac4Elena Đukić5,Ivana Lukić61Dom zdravlja Žitište , 2 ZZZZ-Zrenjanin, ³Dom zdravlja Novi Sad,4Prirodnomatematički fakultet Novi Sad-student ,5Medicinski fakultet,Beograd-student,6KCV Institut za dečju hirurgiju Novi Sad Moebiusov sindrom,da ili ne?
5 Z. Vlatković 1, Z. Ždrale 2
Dom zdravlja Žitište 1, Zavod za javno zdravlje Zrenjanin 2
Učestalost povišenog krvnog pritiska kod dece
6 Senad Kolašinac*Senadin Pupović** Enisa Pupović***,Sabahudin Pupović DZ Plav * VMC Podgorica,**DZ Podgorica, *** Udruženost rascjepa nepca i urođenih anomalija na srcu kod djece
7 I.Lukić1, I. Lukić2, M. Repac3,E.Đukić4
1)spec.ordinacija „Sportrehamedica“,Zrenjanin, 2)KC Vojvodine, Novi Sad, 3)PMF Novi Sad
Ventrikularne ekstrasistole kod sportista
8 Dušica Milovanović Rak dojke na teritoriji opštine Mladenovac
9 Miljana Mladenović-Petrović, 1Dom Zdravlja Bela Palanka Incidencija malignih bolesti u periodu od 1999. god. – 2019. god.
10 Nataša Rangelov, Svetlana Petrović, Goran Avramović, Dragan Petrović
ZC Negotin, Služba anestezije Služba hirurgije
Egzacerbacija Gravesove bolesti nakon tupe povrede grudnog koša
11 Senadin Pupović1, Enisa Pupović2, Sabahudin Pupović3, Senad Kolašinac4
1VMC Podgorica, 2DZ Podgorica, 3CHP Plav, 4DZ Plav
Simptomatologija osteoma frontalnih sinusa
12 Mitrović-Stevanović N.
Zdravstveni centar Negotin
Savremeni pristup u prevenciji rizičnih ponašanja
13 Jovetić M.¹, Miljković A.², Gavrilović N.³, Stojiljković Bošnjak S.
¹,² Dom zdravlja Novi Sad
³ Dom zdravlja Subotica
Korišćenje zdravstvene zaštite obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća
u Domu zdravlja Novi Sad
14 Dimovski D.1,Gajić J.2, Komlenić A.3
1Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad 2 Apoteka Tilija Novi Sad
3 Zavod za za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije" Novi Sad
Stavovi mladih o dojenju
 
15 dr Momir Kitanović
Institucija Dom zdravlja Vlasotince
Spasavanje ekstremno gojaznog pacijenta u stanju ventrikularne tahikardije(VT)

17:00 Dodela sertifika. Svečano zatvaranje

Dodela nagrada za najbolje usmene orginalne radove i za najbolju poster prezentaciju

 

     
             
             
      [ Program ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend