Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

 
 

srpski

English  

ISSN 0350-2899 eISSN 2406-1042

 
             
   

Uputstvo saradnicima

Timočki Medicinski Glasnik (TMG) objavljuje prethodno neobjavljene naučne i stručne radove iz svih oblasti medicine Za objavljivanje se primaju originalni radovi, prikazi bolesnika, pregledni članci, članci iz istorije medicine i zdravstvene kulture, prikazi knjiga i časopisa, pisma uredništvu i druge medicinske informacije. Autori predlažu kategorizaciju svog rada. 

Preuzmite uputstvo...

     
 
 
     
     

Izjava o autorstvu

Obrazac Izjava o autorstvu (16K) možete preuzeti, ili uraditi u sledećem obliku:

Naslov rada: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Mi, dole potpisani, izjavljujemo da preuzimamo odgovornost za sprovedeno ispitivanje i za analizu i interpretaciju podataka. Napisali smo ovaj rad i odgovorni smo za njegove zaključke. Svako od nas je video i odobrio završnu verziju rada. Rad, a ni njegovi delovi, neće se pojavljivati nigde drugde, pre objavljivanja u Timočkom medicinskom glasniku. (Svi autori moraju potpisati ovaj obrazac ili ekvivalentno pismo)...

Ime i potpis:
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________
____________________________   ____________________________


Datum: __________________

Potpisanu izjavu poslati na adresu: 

Timočki medicinski glasnik
Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar

     
             
 
 
     
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend