Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2021     Volumen 46     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2021, Volumen 46, Broj 1.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALN RAD

Biljana Đorđević
Tehnologije asistirane reprodukcije u centrima za biomedicinski potpomognutu oplodnju u planu mreže i van plana mreže u Republici Srbiji i njihovo finansiranje 5
 

PREGLEDNI ČLANAK

Zoran Joksimović, Dušan Bastać, Snežana Pavlović
Gastroenterokardiologija - ili šta imaju zajedničko crevo i srce? 11

Stevan Jovanović, Ljiljana Jovčić, Biljana Stojanović Jovanović
Liderstvo, aprecijativni menadžment i osnaživanje u fizioterapeutskoj praksi 23

Milovan Stević, Zoran Tatić, Vladimir Biočanin, Dušan Đurić, Igor Đukić
Istorija implantologije sa aspekta oseointegracije i mukointegracije 29
 

PRIKAZ SLUČAJA

Aleksandra Aleksić, Tamara Živanović, Veselin Gerić, Aleksandra Babić, Sanja Tanasković
Implantacija port-a-cath vaskularnog katetera – iskustva iz prakse i uticaj na kvalitet života 37


ISTORIJA MEDICINE

Petar Paunović
Lekari na području Timočke krajine posle II svetskog rata 41
 

Uputstvo saradnicimaInstruction for contributors

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace