Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2022     Volumen 47     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2022, Volumen 47, Broj 4.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

PREGLEDNI ČLANAK

Mirka Knežević, Gordana Magdelinić, Milena Magdelinić, Milan Magdelinić, Anja Mijušković
Značaj novorođenačkog skrininga u prevenciji retkih metaboličko-endokrinoloških poremećaja 141

PRIKAZ SLUČAJA

Milan Grujić, Stefan Živković, Aleksandar Davidović
Rotaciona aterektomija - način pripreme teško kalcifikovanih lezija koronarnih arterija 148

RAD ZA PRAKSU

Zoran Joksimović, Dušan Bastać
Anamneza - veština i umetnost kliničke medicine 153

Maša Čomić , Vladimir Knežević, Aleksandra Dickov , Dragana Ratković, Minja Abazović
Patološko kockanje – zavisnost ili poremećaj kontrole impulsa? 157

ISTORIJA MEDICINE

Srđan Petković, Goran Krstić, Milan Jovanović
Nikolae Paulesku - nepriznati borac u lečenju šećerne bolesti 163

Uputstvo saradnicima

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend