Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2020     Volumen 45     Supplement 1
     
             
             
   

XXXIX Timočki medicinski dani

novembar - decembar 2020.

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

 

39. TIMOČKI MEDICINSKI DANI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVID-a 19 ODRŽAVAJU online U VIDU WEBINAR-a

DATUMI ODRŽAVANJA: NOVEMBAR- DECEMBAR 2020.

     
             
             
             
             
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend