Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2023     Volumen 48     Broj 4.
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2023, Volumen 48, Broj 4.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RAD

Dušan Bastać, Igor Đorđioski, Zoran Joksimović, Anastasija Raščanin-Stamenković, Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Mila Bastać, Vojkan Čvorović, Maja Mladenović
Odnos varijabilnosti arterijskog pritiska iz ambulatornog 24-časovnog monitoringa arterijskog pritiska sa ehokardiografskim parametrima u bolesnika pod antihipertenzivnom terapijom 73

PREGLEDNI ČLANAK

Emil Vlajić
Samoograničavajuća epilepsija sa centrotemporalnim šiljcima – stari znanac u novom ruhu 82

PRIKAZ SLUČAJA

Radoš Žikić, Zoran Jelenković, Zvonimir Adamović, Vladan Radojević
Strana tela u mokraćnoj bešici - prikaz slučaja 89

Maša Čomić, Dragana Ratković, Vladimir Knežević, Aleksandra Dickov, Svetlana Ivanović-Kovačević, Jovan Milatović, Darja Šegan
Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću udružen sa tikovima – prikaz slučaja 92

Ivan Golubović, Predrag Stoiljković, Ivana Golubović, Milan Lazarević, Milan Radojković, Dejan Tabaković, Zoran Golubović
Infekcija nakon otvorenog preloma potkolenice kod politraumatizovanog bolesnika 96

ISTORIJA MEDICINE

Ljiljana Čvorović, Biljana Krstić, Milan Dragišić, Simona Ranđelović, Neda Mladenović, Aleksa Krugić, Silvana Babić
Gluvoća Ludwig van Beethovena 102

Borislava Radmilo, Jaroslav Kolbas, Miroslava Đukić Smiljanić, Vesna Stanojević Vuletić, Mirjana Puškarević, Deže D. Babinski, Jelena Korizma
Akademik prof. dr Isidor Papo - život i delo najpoznatijeg jugoslovenskog kardiohirurga 106

Goran Čukić
Odlikovani lekari 1915. godine 110

Uputstvo saradnicima

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend