Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2021     Volumen 46     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2021, Volumen 46, Broj 3.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALN RAD

Bilјana Kocić
Incidencija raka jajnika u Nišavskom okrugu 117


PREGLEDNI ČLANAK

Marijana Jandrić-Kočić, Senada Selmanović
Prekomjerna konzumacija kalcijuma kao faktor rizika kardiovaskularnih bolesti 120

Dragana Lozanović, Marica Milidrag, Radovan Bogdanović, Ljilјana Sokal Jovanović,
Marina Videnović, Ivana Stepanović Ilić

Zašto i kada je važna primena standardizovanih upitnika "Ages & Stages questionnaires" (ASQ-3)-''Uzrasti i razvoj deteta'', za procenu i praćene razvoja dece u ranom detinjstvu? 129


PRIKAZ SLUČAJA

Zoran Golubović, Predrag Stoiljković, Ivan Golubović, Milan Pejčić, Milan Lazarević,
Mihailo Ille, Ivana Golubović, Ivan Milošević, Nebojša Mitić, Dejan Tabakavić

Komplikacije u lečenju segmentnih preloma potkolenice 132

Vesna Martić, Aleksandar Stojanov, Tihomir Ilić
Hašimoto enecefalopatija sa pozitivnim oligoklonalnim trakama u likvoru 137


ISTORIJA MEDICINE

Slađana Matić, Dragana Vučković, Ivana Glišović-Jovanović, Stefan Korica, Marko Simić, Katarina Gambiroža, Mihailo Ille
Pjer-Džozef Dezol (Pierre-Joseph Desault, 1744-1795 141

Ana Mandić, Milan Mandić
Sanitetska služba u Srbiji do Prvog svetskog rata 144


Uputstvo saradnicima

Recenzenti / Reviewers
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace