Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ]      
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16–17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

  Domaći kurs prve kategorije
Zaječar, 15. Maj 2015.

Simpozijum interventne kardiologije

Dijagnostika i terapija koronarne bolesti

Zbornik sažetaka

XXXIV Timočki medicinski dani

 1. Plenarna predavanja
 2. Ginekologija i akušerstvo - šta je novije u saznanjima?
  Kratak seminar
 3. Hirurgija i srodne grane
  Sesija
 4. Gojaznost i dijabetes tipa 2-nešto novije
  Kratak seminar
 5. Preventivna medicina. Javno zdravlje
  Sesija
 6. Istorija medicine. Umetnost i medicina
  Sesija
 7. Konzervativna medicina i dijagnostika
  Sesija - usmene prezentacije
 8. Hirurgija i srodne grane, stomatologija
  Sesija - usmene prezentacije
 9. Konzervativna medicina i dijagnostika hirurgija i srodne grane
  Poster prezentacije - 1
 10. Radovi mladih autora
  Usmene prezentacije
 11. Preventivna medcina. Javno zdravlje
  Usmene prezentacije
 12. Istorija medicine. Umetnost i medicina
  Usmene prezentacije
 13. Kazuistika
  Usmene prezentacije
 14. Javno zdravlje. Kazuistika
  Poster prezentacije
   
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend