Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2011, Volumen 36, Broj 2.

SADRŽAJ

 


Preuzmite svesku
u .pdf formatu

     
 
 
     
 

 

         
     

ORIGINALNI RADOVI

Vladan Simić, Emina Vujčić, Miloš Simić
Starenje i pušenje cigareta kao faktori smanjenja plućne funkcije

Terezija Mošković
Razlika u pojavi krvarenja kao sporednog efekta u prvoj i drugoj godini kontinuirane kombinovane hormonske supstitucije

Dušan Živić, Zoran Vukašinović
Kvalitet života dece posle ortopedske intervencije


PREGLEDI LITERATURE

Mihailo Bezmarević, Saša Micković, Vladan Lekovski, Darko Mirković,
Nebojša Stanković, Bratislav Trifunović

Akutni pankreatitis: procena težine i ishoda

Terezija Mošković
Klasična hormonska supstituciona terapija u menopauzi: indikacije i rizici
 

PRIKAZ BOLESNIKA

Saša Micković, Mihailo Bezmarević, Miroslav Mitrović, Darko Mirković, Marijan Novaković, Nebojša Stanković , Irena Nikolić-Micković, Biserka Vukomanović-Đurđević
Hirurško lečenje izolovanih metastaza melanoma u slezini

Marko Maksimović , Mirjana Bogavac
Skrivena kongenitalna malformacija uterusa i trudnoća


ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Brana Dimitrijević
Borba protiv velikih boginja u obnovljenoj Srbiji


PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Jan van Ajk: Portret Arnolfinijevih, 1434.

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace