Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2010     Volumen 35     Broj 1-2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2010, Volumen 35, Broj 1-2.

INDEKS AUTORA

     
 
 
     
 

 

         
     
Dušan Bastać 6
Hakija Bašić 6
Mirjana Bogavac 1
Brane Gavrančić 1
Tatjana Gavrančić 1
Zoran Joksimović 6
Konstansa Lazarević 2
Aleksandra Nikolić 4
G. Mihajlović 5
Dejan Nikolić 2
Petar Paunović 8
Dejan Petrović 4
Mileta Poskurica 4
M. Rafajlović 5
Mirela Rakar-Andrić 7
Miloš Simić 3
Vladan Simić 3
Biljana Stojimirović 4
Biserka Tirmenštajn-Janković 4
Milenko Živanović 4
Goran Vasić 5
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace