Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2017     Volumen 42     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2017, Volumen 42, Broj 2.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Blagica Radović
Sociodemografske i kliničke karakteristike sputum pozitivne i sputum negativne tuberkuloze pluća 62

Biserka Tirmenštajn Janković, Dušan Bastać, Zoran Radojičić, Svetlana Žikić, Milenko Živanović
B tip natriuretskog peptida i troponin T kao nezavisni prediktori kardiovaskularnog mortaliteta bolesnika u predijaliznom stadijumu hronične bubrežne slabosti 69

Veljko Vukićević, Velimir Miličković
Stanje uhranjenosti dece starijeg školskog i srednjoškolskog uzrasta u Apatinu 79
 

PREGLED LITERATURE

Sonja Smiljić
Disfunkcija vaskularnog i endokardnog endotela u srčanoj insuficijenciji 85

Mileta Poskurica, Biserka Tirmenštajn Janković, Mina Poskurica, Đorđe Stevanović,
Milenko Živanović, Aleksandar Petrović Nikolić, Dejan Petrović

Srčana insuficijencija sa očuvanom ejekcionom frakcijom leve komore kod bolesnika na hemodijalizi 93


PRIKAZ SLUČAJA

Anastasija Raščanin, Ivana Arandjelović, Mila Bastać, Dušan Bastać
Neobično povoljan tok hronične srčane insuficijencije kod bolesnika sa dilatacionom kardiomiopatijom i veoma niskom ejekcionom frakcijom leve komore tokom troipogodišnjeg praćenja 102


ISTORIJA MEDICINE
Marko Jeremić, Ana Vuković, Ninoslav Stanojlović, Dejan Marković
Istorijat razvoja apotekarstva u Jagodini 110


PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Amadeo Modiljani - Autoportret 117

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace