Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2016, Volumen 41, Broj 4.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Dragana Milutinović, Čedomirka Stanojević, Vojislav Stanojević, Svetlana Simić
Kvalitet spavanja, stepen dnevne pospanosti i umora kod zaposlenih studenata sestrinstva 257

Marija Jović
Uspešnost i klinička slika spinalnog bloka zavisno od aplikovane doze lokalnog anestetika 266

Marija Živković Radojević, Valentina Opančina, Slobodan Janković
Učestalost glavobolja kod onkoloških pacijenata koji se podvrgavaju radioterapiji 270

Snežana Popović, Emil Vlajić, Zoran Cvetković
Pronalaženje i upravljanje referencama za medicinska istraživanja i publikovanje rezultata 276

Veljko Vukićević
Stanje uhranjenosti studenata u studentskim domovima 286

Goran Zdravković
Demografske promene stanovništva Srbije između dva popisa, 2002–2011. godine 293

Miloš Zlatković, Goran Zdravković
Stanovništvo i vitalni događaji za grad Niš i Nišavsku oblast 302
 

META ANALIZA

Tanja Tomić, Dušanka Krajnović
Analiza metoda za procenu zdravstvene pismenosti pacijenata i raka kože 309
 

PREGLED LITERATURE

Dejan Petrović, Biserka Tirmenštajn Janković, Milenko Živanović, Aleksandar Petrović Nikolić,
Aleksandra Nikolić, Milena Jovanović, Mina Poskurica

Hiperurikemija – faktor rizika za razvoj i progresiju hronične bolesti bubrega 319


PRIKAZ SLUČAJA

Marija Klačar, Aleksandra Antunović
Ceftriaksonom indukovan osip kod pacijenta obolelog od infektivne mononukleoze – prikaz slučaja 327


ISTORIJA MEDICINE

Stefanos Asimopulos, Panajotis Asimopulos
Život i delo Sorana Efeskog, ,,Oca ginekologije“ 332

Petar Paunović
Jugoslovenski projekt „Zdrava škola” – model zdravstvenog vaspitanja u osnovnoj školi za XXI vek 337

 

PRILOG

Priredila dr Slavica Žižić Borjanović
Kad lekari otvore dušu
 

PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Anri Ruso, San, 1910, ulje na platnu

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace