Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Sadržaj

SAŽECI RADOVA SA XI NAUČNO-STRUČNOG SKUPA
"ISTORIJA MEDICINE I NARODNE ZDRAVSTVENE KULTURE"

Srebrica Knežević
Uspomene medicinara Milorada Dragića pri povlačenju srpske vojske 1915.

Aleksandar Rajić
Doprinos Milorada Dragića etnologiji

Srebrica Knežević
Karađorđev ustanak, zbrinjavanje ranjenika i zdravlje naroda

Ivan Nikolić
Gradska bolnica u Beogradu - Zadužbina Nikole Spasića

Srebrica Knežević
Profesor Tucakov 25 godina bez njega a ipak sa njim

Dragana A. Miloradović
Etnofitoterapija u naučnom opusu akademika profesora dr Jovana Tucakova

Goran Čukić
Prvo ustanovljenje entiteta pegavog tifusa na području Jugoslavije (dr Jaroslav Kuželj, 1845-1928)

Božidar Blagojević
Dr Aleksandar Kostić, negotinski hirurg, život i rad

Nikola Pavković, Mirjana Pokorni-Petrović
Apotekarska porodica Pokorni

Leposava Milovanović
Podmlađivanje hirurškim putem u Zaječaru 1926-te godine

Petar Paunović
Higijenski zavod Negotin

Marija Živković-Nikolić
Zdravlje kao stanje dinamičke ravnoteže pojedinca i njegove fizičke i socijalne sredine

Ivica Todorović
Struktura magijskog mišljenja u narodnoj medicini

Trifun Pavlović
Zdravlje u pozdravima

Mila Matejić
Muzika i zdravlje

Ivan Jović
Zdravlje u prolećnim običajima - Vrbica - simbol vegetacije i obnove zdravlja

Miloš R. Matić
Tradicionalno ruralno pokućstvo u funkciji higijene

Dragan Ivanović
Narodna zdravstvena kultura i etnomedicina stanovnika Gurgusovačkog (Knjaževačkog)
okruga u XIX veku


Ljubiša Rajković
Primeri isceljenja biljem, trovanja i metamorfoza u usmenoj lirici Timočke krajine

Anka Lalović
Upotreba drvenog pepela u kulinarstvu, lečenju i kozmetici

Snežana Šaponjić-Ašanin
Pčela, med i vosak u narodnoj medicini

Živka Romerić, Gordana Živković
Sveto drvo u narodnom lečenju

Gordana Živković, Suzana Antić, Dragana Živković
Železo - nebeski metal
 
Marko Stojanović
Štap - magijska zaštita i preventiva

Borislav Prvulović
114 priloga iz zdravstvene kulture u poluvekovnom časopisu "Razvitak" iz Zaječara


BIBLIOGRAFIJA

Mirjana Milićević
Spisak radova iz istorije medicine objavljenih u časopisu "Timočki medicinski glasnik"


RADOVI SA PRETHODNIH NAUČNIH SKUPOVA
ISTORIJE MEDICINE I NARODNE ZDRAVSTVENE KULTURE

Srebrica Knežević
Osnivanje sekcije za istoriju medicine SLD

Dragana Spasić Đurić
Grob lekara iz Viminacijuma

Anka Lalović
Srpska medicina u Srednjem veku

Snežana Šaponjić-Ašanin
Lečenje u manastirima

Dragoljub Zlatković
Vaspitavanje za zdravlje u tradicionalnoj kulturi pirotskog kraja

Maja Stojanović
Kulturna uloga ćilibara: simbolička, magijska, lekovita

Mirjana Jacanović, Dragan Jacanović
Bol u tradicionalnoj srpskoj narodnoj kulturi

Ivana Drobnjak
Rakija u etnomedicini

Dragoljub Zlatković
Lečenje rečima u tradicionalnoj kulturi pirotskog kraja

Gordana Živković
Mineralne vode Gamzigradske Banje u narodnom lečenju

Petar Paunović
Zdravstvena kultura Zlota 70-tih godina XX veka

Jovan Stojković
Formiranje službe industrijske psihologije u smederevskom SARTID-u 1962-1970.

Aleksandar Rajić
Narodni običaji vezani za zdravlje

Života Đorđević, Petar Paunović
Lekari rajčani

Srebrica Knežević
Psihosugestivna težnja zdravlju

[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010