Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ]      
             
   

XXXV Timočki medicinski dani
Zaječar, 13–15. maj 2016.

Radovi - Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

  Domaći kurs prve kategorije
Zaječar, 12. Maj 2016.

Gastroenterohepatologija – gde smo sada?

Zbornik sažetaka

XXXV Timočki medicinski dani

  1. Plenarna predavanja - predavači po pozivu
  2. Hirurgija i srodne grane
  3. Stomatologija
  4. Konzervativna medicina i dijagnostika
  5. Preventivna medicina. Javno zdravlje
  6. Kazuistika
  7. Istorija medicine. Umetnost i medicina
  8. Radovi mladih autora
     
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend