Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Dijagnostika
Poster prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Infekcije virusima parainfluence u dece i odraslih

Ivana Hrnjaković Cvjetković, A. Patić, N.Nikolić, G. Kovačević, J. Radovanov, A. Jovanović Galović, V. Milošević
UNIVERZITET NOVI SAD, MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD, INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
VOJVODINE

UVOD: Parainfluenca virusi, porodica Paramyxoviridae, su virusi respiratornog tropizma koji izazivaju sporadične infekcije i epidemije u ljudi. Primarna infekcija nastaje u ranoj životnoj dobi i manifestuje se faringitisom, bronhitisom, bronhiolitisom ili pneumonijom. U odraslih osoba infekcija se manifestuje simptomima obične prehlade. Starija životna dob je faktor rizika za nastanak težih infekcija. Kako je imunitet tipski specifičan i nesolidan infekcija može nastati više puta u životu.
CILJ: Cilj rada je da se sagleda značaj ovog humanog patogena utvrđivanjem seroprevalence i učestalosti relativno nedavnih infekcija ovim virusima u populaciji Južnobačkog okruga u periodu 01.01.2013 .- 26.03.2014.
MATERIJAL I METODI RADA: U periodu od 01.01.2013. - 26.03.2014. u Institut za javno zdravlje Vojvodine upćena je 191 osoba uzrasta od 1 do 79god. sa kliničkom slikom respiratorne infekcije radi seroloških testiranja na parainfluenca viruse. Serološka ispitivanja su izvršena komercijalnim ELISA IgM i IgG testom za dokazivanje antitela na viruse parainfluence, proizvođača Euroimmun Nemačka. Testovi su izvođeni ručno, strikno po uputstvima proizvođača.
REZULTATI: Od 191 testiranih na viruse parainfluence u 38,7% je dokazana relativno nedavna infekcija (IgM i IgG antitela pozitivna). Ranija infekcija (IgM antitela negativna , IgG pozitivna) je utvrđena u 53,4% .U 2 osobe utvđena su samo IgM anitela što ukazuje na verovatnu infekciju parainfluenca virusima i zahteva dalje serološko praćenje radi postavljanja konačne dijagnoze. Najveći postotak relativno nedavnih infekcija (60,0%) je dokazan u najmlađoj dobnoj grupi, u dece do 7 godina života . U različitim dobnim grupama učestalost ranije infekcije se kretala od 20,0% (u predškolske dece) do 60,25% u odraslih osoba (od 18 do 64 godine). Samo 13 tesiranih osoba (6,8%) imalo je negativna oba testa na parainfluence viruse. Tokom juna i jula 2013. nije registrovan nijedan slučaj relativno nedavne infekcije virusima parainfluence. Od avgusta 2013. broj relativno nedavnih slučajeva infekcije virusima parainfluence je bio u porastu i dostigao je maksimum u decembu 2013. kada je registrovano 11 slučajeva relaivno nedavne infekcije virusima parinfluence od ukupno 18 testiranih (61,1%). Od januara do 26.03.2014. registrovano je ukupno 37 slučajeva relativno nedavne infekcije virusima parainfluence (u januaru i februaru po 13 a u martu 11 slučajeva). U istom periodu prošle godine registrovano je 8 slučajeva relativno nedavne infekcije.
ZAKLJUČAK: Velika učestalost relativno nedavnih slučajeva infekcije virusima parainfluence, posebno u najmlađoj posmatranoj dobnoj grupi , kao i velika prokuženost ukazuju na značaj ovoga humanog patogena u populaciji Južnobačkog okruga.
Ključne reči: Parainfluenca virusi, ELISA IgM i ELISA IgG.
e-mail: ivana.hrnjakovic@izjzv.org.rs 
 

Takayasu arteritis - od pretpostavke do MDCT-om potvrđene dijagnoze

M.Vučković (1), N.Menković (1), M.Ilić (2), J.Markov(3), A.Petković (1), M.Stojanović (4), Ž.Marković (1), D.Mašulović (1)
(1) KC SRBIJE, CENTAR ZA RADIOLOGIJU I MAGNETNU REZONANCU, (2)ZC ZAJEČAR, (3)OPŠTA
BOLNICA VRŠAC, (4)KC SRBIJE, INSTITUT ZA ALERGOLOGIJU

UVOD:Takayasu arteritis je sistemski vaskulitis velikih arterija. Primarno dovodi do promena na aorti i njenim glavnim granama. Najčešće se javlja među azijatskom rasom, ali se može vidjeti kod svih rasa. Uglavnom pogađa žene mlađe od 40 godina. MDCT je široko dostupan dijagnostički modalitet koji pruža tačne informacije o lokalizaciji i vrsti promena u zidovima krvnih sudova i kao takav potvrđuje dijagnozu Takayasu arteritisa i određuje stadijum bolesti.
CILJ:Prikaz uloge MDCT-a u postavljanju završne dijagnoze kod sumnje na vaskulitis velikih arterija.
MATERIJAL I METODI RADA:Tokom razdoblja od dve godine, 37 pacijenata sa uputnom dijagnozom arteritisa velikih krvnih sudova, prema kriterijumima Američkog Koledža Reumatologa, prošla su MDCT ispitivanje u Poliklinici KC Srbije, kao i analizu aktivnost i kliničkog statusa, seroloških markera i ultrazvčno ispitivanje.
REZULTATI: Takayasu arteritis je dijagnostikovan kod 6 pacijenata, na temelju MDCT nalaza - morfološke promene u zidovima velikih krvnih sudova. U 5 potvrđenih slučajeva radilo se o osobama ženskog pola, četiri od njih bile su mlađe od 40 godina i jedna je bila starija a u jednom slučaju radilo se o muškarcu starosne dobi do 40 godina. U jednom slučaju radilo se o ranoj fazi bolesti, što se prikazalo kao zadebljanje zida grudne aorte, dok se kod ostalih pacijenata radilo o uznapredovaloj fazi, sa naizmeničnim stenozama i aneurizmatskim promenama i oni su klasifikovani prema novoj angiografskoj klasifikaciji Takayasu arteritisa (1994). Doppler ultrasonografija je pokazala korelaciju sa MDCT nalazom u dva slučaja .
ZAKLJUČAK: MDCT je u odnosu na Color doppler ultrasonografiju superioran u prikazu velikih krvnih sudova grudnog koša. Takođe pruža dodatne informacije i omogućava procenu morfologije krvnih sudova i tačnu lokalizaciju promena u zidu. Sve navedeno dovodi do postavljanja konačne dijagnoze kada je u pitanju vaskulitis velikih krvnih sudova.
Ključne reči: MDCT, vaskulitis, veliki krvni sudovi
e-mail: vladimir.v@sbb.rs
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend