Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2017     Volumen 42     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2017, Volumen 42, Broj 3.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Dragana Bojinović-Rodić, Gordana Ljubojević, Mladen Pešta, Ana Kovačević-Gašić-Kajkut, Jelena Nikolić-Pucar, Dobrinka Živanić
Efikasnost alfa-lipoinske kiseline i fizikalne terapije kod pacijenata sa dijabetesnom polineuropatijom 125

Anastasija Raščanin, Ivana Arandjelović, Mila Bastać, Dušan Bastać
Uticaj metaboličkog sindroma na strukturne anomalije, sistolnu i dijastolnu funkciju leve komore određivanu ehokardiografijom u bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom 132

Vladimir Davidović, Bojan Miladinov, Branislava Davidović
Primarni kolorektalni karcinom u našoj kliničkoj praksi u petogodišnjem periodu 139

Danijela Ćirić, Bratimirka Jelenković, Dragana Mitrović, Olgica Stanojlović
Upitnik procene rizika za tip 2 dijabetesa u praksi 147

Vladimir Stefanović, Ervin Taso, Nemanja Mirković
Energijska disperziona spektrofotometrijska (EDX ) analiza metal-keramičkih spojeva kobalt-hrom legura u izradi fiksnih zubnih nadoknada 155

Aleksandra Klisić, Verica Stanišić, Milovan Jovanović, Nebojša Kavarić, Ana Ninić
Indeks telesne mase i insulinska rezistencija kao nezavisni prediktori hipertenzije kod žena u postmenopauzi 165

PRIKAZ SLUČAJA

Bojan Pavković, Marija Klačar
Primarna polidipsija 173

Danijela Stanković, Zoran Jovanović, Siniša Čelojević, Tihomir Milovanović, Biljana Stošić
Neočekivano otežana intubacija 178

ISTORIJA MEDICINE

Petar Paunović
Neki aspekti zdravstvene kulture Valakonja 80-ih godina XX veka 186

PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Hugo Simberg Ranjeni anđeo (Haavoittunut enkeli) 194

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace