Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2016, Volumen 41, Broj 3.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Vinka Repac, Zoranka Vlatković, Snežana Elek
Učestalost nevoljnih pokreta kod dece školskog uzrasta s posebnim osvrtom na učestalost treptanja i refrakcione greške

Radovan Zec
Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) - više lica jedne bolesti

Mila Bunijevac, Mirjana Petrović-Lazić, Nadica Jovanović-Simić
Značaj vokalne terapije na kvalitet života pacijenata sa čvorićima na glasnicama

Milosava Đelkapić, Snežana Lešović
Referentne vrednosti krvne slike kod dece starosti 6 i 7 godina

Ivana Grabovčić, Goran Savić
Prisustvo i uticaj nekih riziko faktora na nastanak moždanog udara i pojavu govorno - jezičkih poremećaja

Milovan Jovanović, Aleksandra Klisić, Nebojša Kavarić, Verica Škerović
Prevalenca metaboličkog sindroma kod žena u postmenopauzi u Crnoj Gori - povezanost sa hiperurikemijom

Andrijana Milošević Georgiev, Dušanka Krajnović
Faktori rizika za razvoj hipertenzije u vezi sa navikama u ishrani studenata Univerziteta u Beogradu


PREGLED LITERATURE

Artur Bjelica, Jelena Bjelanović, Nenad Ćetković
O fenomenu neželjene trudnoće i njenim mogućim posledicama


RADOVI MLADIH AUTORA
PREZENTOVANI NA XXXV TIMOČKIM MEDICINSKIM DANIMA

Miloš Bogoslović, Ana Stefanović, Marko Tasić, Dragana Mitrović, Miljana Mladenović
Skrining kolorektalnog karcinoma – naši rezultati

Vladimir Davidović, Bojan Miladinov
Reparacija hernija preponske regije

Tatjana Mitović, Vera Najdanović Mandić, Aleksandar Aleksić
Perinatalni moratalitet Zaječarskog porodilišta u 2015. godini

Dragana Mitrović, Milica Jakovljević, Danijela Ćirić, Ljubinka Simić, Emilio Miletić,
Miloš Bogoslović, Tasić Marko, Miljana Mladenović, Jelena Radosavljević

Zdravstveno-higijenske navike Roma u Knjaževačkoj opštini

 

PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Kete Kolvic: Nemačka deca gladuju!

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace