Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2010     Volumen 35     Broj 3-4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 613.96(497.11)

ISSN 0350-2899, 35(2010) br.3-4 p.64-70

     
   
Originalni rad

Stil i način života učenika srednjih škola u Zaječaru
(Lifestyle and habits of high-school students in Zaječar)

Miodrag Kostić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA ZA ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE SA RAZVOJNIM SAVETOVALIŠTEM I SAVETOVALIŠTEM ZA MLADE


 
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak: UVOD: Smanjena fizička aktivnost i povećanje sedentarnih navika, kao jedan od faktora u razvoju kardiovaskularnih oboljenja, hipertenzije, dijabetes melitusa tip 2 i drugih oboljenja, prisutni su i u populaciji srednjoškolaca. CILJ RADA je da proceni stepen fizičkih aktivnosti adolescenata kao i stil i način života koji oni vode u smislu procene izloženosti rizicima oboljevanja. METOD: Podaci o fizičkoj aktivnosti i stilu i načinu života adolescenata su dobijeni anketiranjem učenika III i IV razreda Gimnazije i Medicinske škole u Zaječaru. Poređenje podataka u odnosu na pol i školu je urađeno uz pomoć χ² testa. REZULTATI: Analiza ankete pokazala je da se učenici Medicinske škole manje bave fizičkim aktivnostima u odnosu na učenike Gimnazije, ali da, takođe, manje vremena provode sedenterno (TV, kompjuter), dok je kod učenika Gimnazije izraženija konzumacija alkohola u odnosu na učenike Medicinske škole. U odnosu na pol, umerena fizička aktivnost je prisutna u oba pola podjednako, dok generalno, devojke su manje fizički aktivne u odnosu na muškarce. Muškarci, opet, imaju izraženije i sedentarne navike kao i izraženiju konzumaciju alkohola. ZAKLJUČAK: Veliki broj mladih se skoro ili uopšte ne bavi fizičkim aktivnostima (oko 25%) i veliki broj mladih ima pojačane sedentarne navike (preko 40%) uz prisutan loš životni stil - konzumaciju cigareta (preko 30%) i alkohola (preko 30%).
Ključne reči: fizička aktivnost, sedentarne navike, stil i način života srednjoškolaca

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
     
             
     
     
     

UVOD

Povećanje sedentarnog načina života i smanjenje fizičke aktivnosti može imati negativnih posledica po zdravlje oba pola, uključujući i povećanje rizika od kardiovaskularnih oboljenja (KVO). Smatra se da skoro 50% mladih uzrasta od 12. do 21. godine ne upražnjava redovno fizičku aktivnost.[1, 2] Redovna fizička aktivnost smanjuje rizik kod odraslih od rane smrti od koronarne bolesti srca, šloga, povišenog krvnog pritiska, tip 2 dijabetes melitusa, karcinoma kolona i dojke i depresije.[3, 4]
Studije koje istražuju sedentarni način života omladine u SAD pokazuju da je dužina gledanja televizije (TV) direktno proporcionalna učestalosti gojaznosti. U delu rada o prekursorima ateroskleroze kod dece i mladih "Fizička aktivnost i rizik za KVO" (Physical Activity and CAD Risk) Belay B i saradnici konstantuju da:
- Adolesecnti i mlađe odrasle osobe oba pola imaju korist od fizičke aktivnosti.
- Svakodnevna umerena fizička aktivnost korisna je za sve uzraste.

Izraženija fizička aktivnost je takođe korisna, ali nosi veći rizik od povreda, menstruacionih poremećaja itd. Komitet Američke akademije pedijatrije u stategiji za zdrave stilove života naglašava negativan uticaj dužeg vemena provedenog sedentarno (TV, video igre, kompjuter). Ta deca i mladi češće su agresivni, zloupotreblajvaju supstance i imaju smanjen uspeh u školi.[5]

CILJ RADA

Cilj rada je procena stepena fizičke aktivnosti i sedentarnog stila života adolescenata u Zaječaru. Posredni cilj je procena stila i načina života ispitanika i povećanog rizika za nastanak negativnih dejstva smanjene fizičke aktivnosti i povećanja sedanternog načina zivota.

METODOLOGIJA RADA

Podaci o stilu zivota fizičkoj aktivnosti i sedanter-nom načinu života dobijeni su anketiranjem adolescenata III i IV razreda Gimnazije i Medicinske škole u Zaječaru. Za postavljena pitanja korišćeni su modeli iz poznatih studija koje su se bavile sličnom problematikom, radi lakšeg poređenja. Anketa je prikazana u celosti:
1. Koliko sati nedeljno ste fizički aktivni (grupni sportovi, trčanje, vožnja bicikla, teretana, šetnja)?
1) 0h; 2) 0-1h; 3) 1-2h; 4) više od 2h.

2. Koliko sati dnevno provedete ispred računara i/ili televizora?
1) 0h; 2) 0-1h; 3) 1-2h; 4) više od 2h.
- Anketa je anonimna što je omogućeno dava-njem anketa u kovertama. Adolescentima je objašnjena svrha anketiranja.
- Anketa je prikazana u celosti u rezultatima rada.
Statistička značajnost u učestalosti između dve škole i po polu testirana je χ2 testom (Hi kvadrat test (χ2): SS= 1,p<0,05* χ2=3,841 i p<0,01**. χ2=6,6359

REZULTATI

Struktura ispitanika prema školi i polu data je u tabeli 1, prema mestu boravka u tabeli 2. Tabelarno su prikazani svi odgovori (broj ispitanika i procenat). Navike adolescenata u vezi fizičke aktivnosti, posebno prema školi i po polu date su u tabeli 3. Navike adolescenata u vezi vremena provedenog u gledanju TV, posebno prema školi i po polu u tabeli 4. Navike adolescenata u vezi vremena provedenog u učenju i za kompjuterom, posebno prema školi i po polu date su u tabeli 5. Navike adolescenata u vezi sa pušenjem cigareta i konzumiranja alkohola, posebno prema školi i po polu date su u tabeli 6.
Anketiranjem je obuhvaćeno 200 adolescenata, 57 ispitanika je bilo muškog pola (gimnazija 38, medicinska škola 19) a 143 ispitanika ženskog pola (gimnazija 62, medicinska škola 81). Van Zaječara: Babušnica (4); Bor (18); Kladovo (3); Knjaževac (5); Negotin (10); Pirot (11); okolna sela (6) i manji broj iz drugih krajeva (8).

Tabela 1. Struktura ispitanika prema polu i školi

 

Muški

Ženski

Ukupno

 

n

%

n

%

N

%

MEDICINSKA

19

19,00

81

81

100

50

GIMNAZIJA

38

38

62

62

100

50

Svega

57

28,50

143

71,50

200

100


Tabela 2. Struktura ispitanika prema mestu boravka

 

Zaječar

Iz drugih mesta

Ukupno

 

n

%

n

%

N

%

MEDICINSKA

35

35

75

75

100

50

GIMNAZIJA

100

100

0

0

100

50

Svega

135

67,50

75

32,50

200

100


Tabela 3. Navike adolescenata u vezi fizičke aktivnosti, posebno prema školi i po polu

 

 

Škola

Pol

 

UKUPNO

Medicinska

Gimnazija

Muški

 

Ženski

 

1) U poslednjih 7 dana, koliko dana
si bio/la fizički aktivan/na
ukupno najmanje 1h dnevno ?

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

a) 0 dana

17

8,63

11

11,22

6

6,06

2

3,51

15

10,71

b) 1 dan

35

17,77

23

23,47

*12

12,12

7

12,28

28

20,00

c) 2 dana

39

19,80

21

21,43

18

18,18

11

19,30

28

20,00

d) 3 dana

44

22,34

14

14,29

**30

30,30

12

21,05

32

22,86

e) 4 dana

17

8,63

7

7,14

10

10,10

6

10,53

11

7,86

f) 5 dana

18

9,14

10

10,20

8

8,08

8

14,04

10

7,14

g) 6 dana

8

4,06

4

4,08

4

4,04

3

5,26

5

3,57

h) 7 dana

19

9,64

8

8,16

11

11,11

8

14,04

11

7,86

 

197

100

98

100

99

100

57

100

140

100

2) U jednoj nedelji koliko se dana
baviš fizičkom aktivnošću najmanje
1h (60 minuta) dnevno ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 0 dana

17

8,63

9

9,18

8

8,08

1

1,75

16

11,43

b) 1 dan

37

18,78

27

27,55

**10

10,10

7

12,28

30

21,43

c) 2 dana

45

22,84

27

27,55

18

18,18

13

22,81

32

22,86

d) 3 dana

50

25,38

16

16,33

**34

34,34

14

24,56

36

25,71

e) 4 dana

15

7,61

4

4,08

11

11,11

4

7,02

11

7,86

f) 5 dana

13

6,60

8

8,16

5

5,05

9

15,79

4

2,86

g) 6 dana

7

3,55

4

4,08

3

3,03

3

5,26

4

2,86

h) 7 dana

15

7,61

5

5,10

10

10,10

6

10,53

9

6,43

 

199

100

100

100

99

100

57

100

142

100

Hi kvadrat test (χ2): SS= 1,p<0,05* χ2=3,841 i p<0,01**. χ2=6,635
 

Tabela 4. Navike adolescenata u vezi vremena provedenog u gledanju TV, posebno prema školi i po polu

 

 

Škola

Pol

 

UKUPNO

Medicinska

Gimnazija

Muški

 

Ženski

 

3) Koliko sati na dan, radnim danom,
u slobodno vreme obično gledaš TV ?

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

a) uopšte ne gledam

28

14,21

22

22,45

**6

6,06

5

8,77

23

16,43

b) pola sata dnevno

29

14,72

20

20,41

**9

9,09

7

12,28

22

15,71

c) 1h dnevno

33

16,75

14

14,29

19

19,19

9

15,79

24

17,14

d) 2h dnevno

43

21,83

18

18,37

25

25,25

18

31,58

**25

17,86

e) 3h dnevno

38

19,29

13

13,27

**25

25,25

7

12,28

31

22,14

f) 4h dnevno

14

7,11

6

6,12

8

8,08

5

8,77

9

6,43

g) 5h dnevno

9

4,57

4

4,08

5

5,05

4

7,02

5

3,57

h) 6h dnevno

2

1,02

1

1,02

1

1,01

1

1,75

1

0,71

i) 7h dnevno i više

4

2,03

2

2,04

2

2,02

1

1,75

3

2,14

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

4) Koliko sati na dan,vikendom,
u slobodno vreme, obično gledaš TV ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) uopšte ne gledam

20

10,15

9

9,18

11

11,11

4

7,02

16

11,43

b) pola sata dnevno

18

9,14

13

13,27

5

5,05

7

12,28

11

7,86

c) 1h dnevno

24

12,18

11

11,22

13

13,13

7

12,28

14

10,00

d) 2h dnevno

42

21,32

18

18,37

24

24,24

13

22,81

29

20,71

e) 3h dnevno

41

20,81

16

16,33

25

25,25

11

19,30

30

21,43

f) 4h dnevno

26

13,20

14

14,29

12

12,12

9

15,79

17

12,14

g) 5h dnevno

13

6,60

8

8,16

5

5,05

2

3,51

11

7,86

h) 6h dnevno

4

2,03

1

1,02

3

3,03

0

0,00

4

2,86

i) 7h dnevno i više

11

5,58

9

9,18

2

2,02

3

5,26

8

5,71

 

199

100

99

100

100

100

56

100

140

100

Hi kvadrat test (χ2): SS= 1,p<0,05* χ2=3,841 i p<0,01**. χ 2=6,635
 

Tabela 5. Navike adolescenata u vezi vremena provedenog u učenju i za kompjuterom, posebno prema školi i po polu

 

 

Škola

Pol

 

UKUPNO

Medicinska

Gimnazija

Muški

 

Ženski

 

 

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

5) Koliko sati na dan, radnim danom
(osim vremena provedenog u školi), obično učiš ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) uopšte ne

10

5,08

6

6,12

4

4,04

9

15,79

1

0,71

b) pola sata dnevno

24

12,18

11

11,22

13

13,13

11

19,30

13

9,29

c) 1h dnevno

44

22,34

19

19,39

25

25,25

14

24,56

30

21,43

d) 2h dnevno

66

33,50

35

35,71

31

31,31

12

21,05

54

38,57

e) 3h dnevno

30

15,23

14

14,29

16

16,16

7

12,28

23

16,43

f) 4h dnevno

12

6,09

6

6,12

6

6,06

3

5,26

9

6,43

g) 5h dnevno

10

5,08

6

6,12

4

4,04

0

0,00

10

7,14

h) 6h dnevno

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

i) 7h dnevno i više

2

1,02

1

1,02

1

1,01

1

1,75

1

0,71

 

198

100

98

100

100

100

57

100

141

100

6) Koliko sati na dan, vikendom,
obično učiš ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) uopšte ne

31

15,74

21

21,43

**10

10,10

15

26,32

**16

11,43

b) pola sata dnevno

12

6,09

6

6,12

6

6,06

5

8,77

7

5,00

c) 1h dnevno

33

16,75

20

20,41

13

13,13

11

19,30

22

15,71

d) 2h dnevno

51

25,89

22

22,45

29

29,29

12

21,05

39

27,86

e) 3h dnevno

33

16,75

12

12,24

21

21,21

7

12,28

26

18,57

f) 4h dnevno

20

10,15

11

11,22

9

9,09

4

7,02

16

11,43

g) 5h dnevno

12

6,09

5

5,10

7

7,07

1

1,75

11

7,86

h) 6h dnevno

4

2,03

2

2,04

2

2,02

1

1,75

3

2,14

i) 7h dnevno i više

4

2,03

1

1,02

3

3,03

1

1,75

3

2,14

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

7) Koliko sati na dan, radnim danom,
 u slobodno vreme,
obično provedeš uz kompjuter ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) uopšte ne

44

22,34

37

37,76

**7

7,07

2

3,51

42

30,00

b) pola sata dnevno

35

17,77

20

20,41

15

15,15

8

14,04

27

19,29

c) 1h dnevno

34

17,26

15

15,31

19

19,19

8

14,04

26

18,57

d) 2h dnevno

33

16,75

13

13,27

20

20,20

14

24,56

19

13,57

e) 3h dnevno

25

12,69

6

6,12

19

19,19

13

22,81

12

8,57

f) 4h dnevno

11

5,58

3

3,06

8

8,08

4

7,02

7

5,00

g) 5h dnevno

8

4,06

3

3,06

5

5,05

4

7,02

4

2,86

h) 6h dnevno

4

2,03

1

1,02

3

3,03

2

3,51

2

1,43

i) 7h dnevno i više

6

3,05

2

2,04

4

4,04

2

3,51

4

2,86

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

8) Koliko sati na dan, vikendom,
u slobodno vreme,
obično provedeš uz kompjuter ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) uopšte ne

19

9,64

13

13,27

6

6,06

2

3,51

17

12,14

b) pola sata dnevno

21

10,66

12

12,24

9

9,09

4

7,02

17

12,14

c) 1h dnevno

31

15,74

15

15,31

16

16,16

5

8,77

26

18,57

d) 2h dnevno

37

18,78

17

17,35

20

20,20

10

17,54

27

19,29

e) 3h dnevno

34

17,26

15

15,31

19

19,19

12

21,05

22

15,71

f) 4h dnevno

20

10,15

10

10,20

10

10,10

7

12,28

13

9,29

g) 5h dnevno

13

6,60

7

7,14

6

6,06

3

5,26

10

7,14

h) 6h dnevno

9

4,57

3

3,06

6

6,06

6

10,53

3

2,14

i) 7h dnevno i više

16

8,12

8

8,16

8

8,08

8

14,04

8

5,71

 

200

 

100

 

100

 

57

 

143

 

Hi kvadrat test (χ 2): SS= 1,p<0,05* χ 2=3,841 i p<0,01**. χ 2=6,635


Fizičkim aktivnostima se optimalno (tri puta nedeljno) bavi 34% gimnazijalaca i svega 16% medicinara. Odnos je isti i u odnosu na muški i ženski pol (36% na prema 14%). Jedan ili nijedan dan fizičkih aktivnosti nedeljno ima 34% (23%+11%) medicinara i 18% (12%+65) gimnazijalaca. Nedovoljna fizička aktivnost u odnosu na polove je 15%(12%+3%) muškaraca na prema 30% (20%+10%) devojaka.
Manje od pola sata dnevno televiziju gleda 42% (20%+22%) medicinara i samo 15%(9%+6%) gimnazijalaca (20% muškaraca na prema 31% devojaka). Više od tri sata dnevno TV gleda 26% medicinara i čak 41% gimnazijalaca, dok se vikendom taj broj postaje veći i jednak za obe grupe,
čak 47%. Razlika je slično izražena i u odnosu na pol. Tri sata i više TV gleda 29% muškaraca i 35% devojaka, a vikendom 43% muškaraca i 49% devojaka.
Pola sata i manje dnevno za učenje u toku radne nedelje troši po 17% iz obe škole (pri čemu 35% muškaraca i 10% devojaka), dok se vikendom ovaj procenat povećava za medicinsku školu (27%) dok za gimnaziju ostaje isti (17%). Raspoređenost među polovima se ne menja mnogo (35% i 16%). Između 1 i 2 sata dnevno u toku nedelje uči po 46% iz medicinske škole i 55% iz gimnazije dok se vikendom taj broj ne menja mnogo (po 43% za obe škole). Raspoređenost među polovima je 45% muškaraca i 61% devojaka u toku nedelje i po 40% i 43% vikendom
Ispred kompjutera sat vremena i manje dnevno u toku radne nedelje provodi 72% medicinara i 41% gimnazijalaca, dok između 2 i 4 sata provodi 22% medicinara i 47 % gimnazijalaca. U odnosu na polove, muškarci više vremena provode uz kompjuter (2 do 4 sata 23% muških i 8% ženskih ispitanika). Vikendom raste provedeno vreme is-pred kompjutera (medicinari sa 22% na 52% 2 do 4 sata dnevno, dok kod gimnazijalaca odnos ostaje isti), a u odnosu na polove kod muškaraca sa 23 na 53%, a kod devojaka sa 8 na 27%.

DISKUSIJA

Iz date tabele može se videti da se fizičkim aktiv-nostima od bar jednog sata u toku nedelje jednom ili nijednom bavi 37% ispitanika iz medicinske škole i 18% iz gimnazije (14% muškog pola i 33% ženskog pola). Tri puta nedeljno fizičkim aktiv-nostima se bavi 16% ispitanika iz medicinske škole i 34% iz gimnazije pri čemu je odnos prema polo-vima izjednačen, po 25%. Veći broj fizički aktivne dece je iz gimnazije, pri čemu su muškarci aktivniji od devojaka.
U odnosu na vreme provedeno za učenje, pola sata i manje dnevno, u toku radne nedelje troši po 17% iz obe škole (pri čemu 35% muškaraca i 10% devojaka), dok se vikendom ovaj procenat povećava za medicinsku školu (27%) dok za gimnaziju ostaje isti (17%). Raspoređenost među polovima se ne menja mnogo (35% i 16%). Između 1 i 2 sata dnevno u toku nedelje uči po 46% iz medicinske škole i 55% iz gimnazije, dok se vikendom taj broj ne menja mnogo (po 43% za obe škole). Raspoređenost među polovima je 45% muškaraca i 61% devojaka u toku nedelje i po 40% i 43% vikendom. Tri sata dnevno provodi u učenju oko 15% đaka obe škole i oba pola dok se vikendom taj odnos malo menja (kreće se između 12 i 20% pri čemu malo više uče đaci iz gimnazije i preovlađuje ženski pol).
Sedentarne navike u toku radne nedelje su kod učenika medicinske škole slabo izražene. Pola sata i manje ispred TVa provodi 43% u odnosu na 15% gimnazijalaca (tri sata dnevno gleda 13% medicinara i 25% gimnazijalaca) pri čemu raspoređenost među polovima ne pokazuje značajnu razliku. Vikendom raste gledanost televizije na skoro 50% ispitanika obe grupe. Ispred kompjutera sat vremena i manje dnevno u toku radne nedelje provodi 72% medicinara i 41% gimnazijalaca, dok između 2 i 4 sata provodi 22% medicinara i 47 % gimnazijalaca. U odnose na polove, muškarci više vremena provode uz kompjuter (2 do 4 sata 23% muških i 8% ženskih ispitanika). Vikendom raste provedeno vreme ispred kompjutera (medcinari sa 22% na 52% 2 do 4 sata dnevno dok kod gimnazijalaca odnos ostaje isti), a u odnosu na polove kod muškaraca sa 23 na 53%, a kod devojaka sa 8 na 27%.
Melissa C. Nelson sa saradnicima u studiji praćenja od rane do srednje adolescencije fizičke aktivnosti i vremena provedenog za kompjuterom ustanovila je da se fizička aktivnost smanjuje a povećava vreme provedeno za kompjuterom, što je naročito izraženo kod adolescenata (povećanje do 10,4 na 15,2 časa nedeljno). [6]
Cigarete ne konzumira oko 60% učenika, dok svaki dan puši 29% medicinara i 23% gimnazijalaca, pri čemu je isti odnos i između polova. Pivo nikad ne pije oko 35% učenika obe škole dok je ta raspoređenost u odnosu na pol 14% muškaraca i 42% devojaka. Svake nedelje pivo pije 14% medicinara i 22% gimnazijalaca i opet je taj odnos "u korist" muškaraca (40% na svega 9% devojaka). Žestoka pića nikad ne pije 40% medicinara i 23% gimnazijalaca (nevezano za pol), a svake nedelje žestioka pića pije 4% medicinara i čak 21% gimnazijalaca, dok je među polovima opet zastupljeniji muški pol (19% na prema 10%). Stanja pijanstva više od 10 puta je imalo 17% medicinara i 24% gimnazijalaca (!!!), a između 2 i 10 puta 35% medicinara i 40% gimnazijalaca. Muškarci i tu imaju prednost, 37% više od 10 puta u odnosu na devojke 14% i između 2 i 10 puta 47% muškaraca i 37% devojaka. Ako ove podatke uporedimo sa istraživanjima u okruženju (Hrvatska, Zagrebačka županija), videćemo da su podaci u nekim slučajevima slični, ali da je kod njih situacija još i gora, što svakako nije za utehu
"Rezultati pokazuju da je barem jednom u životu pušilo 75,7% mladića i 79,7% djevojaka. Trenutno puši više djevojaka (47,3%) nego mladića (36,0%), ali mladići puše redovitije i veći broj cigareta dnevno. Alarmantan je podatak da trenutno pije alkohol 79,3% mladića i 81,5% djevojaka trogodišnjih škola te 80,6% mladića i 83,2% djevojaka četverogodišnjih škola. Čak 69,7% mladića i 46,2% djevojaka trogodišnjih škola te 60,3% mladića i 37,2% djevojaka četverogodišnjih škola napilo se više od 5 puta tijekom svog života” [7]

Tabela 6. Navike adolescenata u vezi pušenja cigareta i konzumiranja alkohola,
posebno prema školi i po polu

 

 

Škola

Pol

 

UKUPNO

Medicinska

Gimnazija

Muški

 

Ženski

 

 

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

9) Koliko često pušiš cigarete ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) svaki dan

52

26,40

29

29,59

23

23,23

15

26,32

37

26,43

b) bar jednom nedeljno, ali ne svaki dan

14

7,11

8

8,16

6

6,06

4

7,02

10

7,14

c) redje od jednom nedeljno

16

8,12

7

7,14

9

9,09

2

3,51

14

10,00

d) ne pušim uopšte

115

58,38

55

56,12

60

60,61

35

61,40

80

57,14

10) Koliko često piješ pivo ?

197

100

99

100

98

100

56

100

141

100

a) svaki dan

8

4,06

4

4,08

4

4,04

5

8,77

3

2,14

b) svake nedelje

36

18,27

14

14,29

22

22,22

23

40,35

13

9,29

c) svakog meseca

23

11,68

14

14,29

9

9,09

8

14,04

15

10,71

d) retko

65

32,99

35

35,71

30

30,30

13

22,81

52

37,14

e) nikada

68

34,52

33

33,67

35

35,35

8

14,04

60

42,86

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

11) Koliko često piješ vino ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) svaki dan

1

0,51

0

0,00

1

1,01

1

1,75

0

0,00

b) svake nedelje

33

16,75

10

10,20

23

23,23

11

19,30

22

15,71

c) svakog meseca

33

16,75

21

21,43

12

12,12

8

14,04

25

17,86

d) retko

97

49,24

54

55,10

43

43,43

22

38,60

75

53,57

e) nikada

36

18,27

15

15,31

21

21,21

15

26,32

21

15,00

 

200

100

100

100

100

100

57

100

143

100

12) Koliko često piješ
ž
estoka pića ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) svaki dan

1

0,51

0

0,00

1

1,01

1

1,75

0

0,00

b) svake nedelje

25

12,69

4

4,08

21

21,21

11

19,30

14

10,00

c) svakog meseca

31

15,74

12

12,24

19

19,19

11

19,30

20

14,29

d) retko

78

39,59

43

43,88

35

35,35

18

31,58

60

42,86

e) nikada

63

31,98

40

40,82

23

23,23

15

26,32

48

34,29

 

198

100

99

100

99

100

56

100

142

100

13) Jesi li ikada popio/la toliko
alkohola da si bio/la zaista pijan/a ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ne, nikada

47

23,86

29

29,59

18

18,18

10

17,54

37

26,43

b) da, jednom

36

18,27

19

19,39

17

17,17

4

7,02

32

22,86

c) da, 2-3 puta

42

21,32

22

22,45

20

20,20

16

28,07

32

22,86

d) da, 4-10 puta

33

16,75

13

13,27

20

20,20

11

19,30

22

15,71

e) više od 10 puta

41

20,81

17

17,35

24

24,24

21

36,84

20

14,29

 

200

100

100

100

100

100

62

100

144

100

 

ZAKLJUČAK

Generalno, veliki broj mladih se skoro ili uopšte ne bavi fizičkim aktivnostima (oko 25%) i veliki broj mladih ima pojačane sedentarne navike (preko 40%) uz prisutan loš životni stil, konzumaciju cigareta (preko 30%) i alkohola (preko 30%). Poređenjem dve grupe učenika, medicinske škole i gimnazije, može se zaključiti da su učenici obe škole nedovoljno fizički aktivni, naročito medicinari, dok gimnazijalci, iako su više fizički aktivni, takođe su izloženiji faktorima rizika kardiovasku-larnih bolesti zbog pojačanih sedentarnih navika i konzumiranja alkohola. Preventivne aktivnosti sigurno dalje treba usmeriti ka promociji zdravih stilova života, a tema koja se, takođe, nameće je i pitanje dostupnosti alkohola i cigareta maloletnim licima.

LITERATURA

  1. Belay B, Belamarich P, Racine AD. Pediatric Precursors of Adult Atherosclerosis. Pediatrics in Review. 2004;25:4-16.
  2. Reginald L. Washington, M.D. Cardiovascular medicine update. Interventions to Reduce Cardiovascular Risk Factors in Children and Adolescents .April 15,1999. by the American Academy of Family Physicians.
  3. HHS Announces Physical Activity Guidelines for Americans.Dostupno na www.hhs.gov ili www.health.gov/paguidelines. For Immediate Release. Tuesday, October 7, 2008.
  4. Physical Inactivity and CVD. Available:to: Physical%20Activity%20and%20Cardiovascular%20Disease,%20Exercise.htm
  5. Committee on Public Education AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS Children, Adolescents, and Television PEDIATRICS Vol. 107 No. 2 February 2001, pp. 423-426
  6. Nelson MC ,Neumark-StzainerD, Hannan PJ,. Sirard JR, and Story M. Longitudinal and Secular Trends in Physical Activity and Sedentary Behavior During Adolescence PEDIATRICS Vol. 118 No. 6 December 2006, pp. e1627-e1634 (doi:10.1542/peds.2006-0926)
  7. Kružić Lulić A, Delfin D, Gajnik D. Pušenje i pijenje alkohola kod srednjoškolaca Zagrebačke županije. Hrvatski časopis za javno zdravstvo Vol. 4, broj 16, 7. listopada 2008.
     
      Adresa autora:
Miodrag Kostić
Zdravstveni centar Zaječar
Služba za zaštitu predškolske i školske dece sa razvojnim savetovalištem i savetovalištem za mlade
e-mail: kostic.miodrag70@open.telekom.rs 
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace