Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XVI, br. 1-2, 1991.
 
Vol. XVI, br. 3-4, 1991.
  Vol. XVI, br. 1-2, 1991.
 1. Čelojević Siniša: TRUDNOĆA NAKON STERILIZACIJE TUBA PO METODI POMEROY, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 35-36
 2. Đorđević Ž. Miodrag, Živković B. Snežana: UTICAJ INDEKSA TELESNE MASE U PREDPUBERTETSKOM PERIODU NA DOBA JAVLJANJA MENARHE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 13-16
 3. Đorđević-Lalošević Vesna: MALIGNI TUMORI OVARIJUMA: PATOHISTOLOŠKI, DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI ASPEKTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 39-46
 4. Jolić Mijodrag: OBOSTRANA TORZIJA HIDATIDA MORGAGNI UNUTAR DVA MESECA (PRIKAZ SLUČAJA DEVETOGODIŠNJEG DEČAKA) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 37-38
 5. Maljković Mirjana, Novaković Olga: TROVANJE LEKOVIMA U DECE - PREVENCIJA I HITNA POMOĆ, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 51-54
 6. Milutinović Snežana, Mihajlović Slovenka: INCIDENCA I PREVALENCA ŠEĆERNE BOLESTI U BORSKOJ OPŠTINI U PERIODU 1979.-1990. GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 23-26
 7. Nikolić Srđan: PRIKAZ I KARAKTERISTIKE POVREDA NA RADU U RUDNIKU "LUBNICA", Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 27-30
 8. Paunović R. Ivan, Janković Radovan, Diklić Aleksandar, Tomić Ljubiša: LARINGEALNI ŽIVCI U HIRURGIJI ŠTITASTE ŽLEZDE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 9-12
 9. Radak Đ, Maksimović Ž, Rostato E, Pašić M, Cvetković S, Kalezić V, Đukić S, Polojac A, Živadinović G: POSTOPERATIVNI MORBIDITET U BOLESNIKA OPERISANIH ZBOG ABDOMINALNIH KRVARENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 5-8
 10. Radak Đ, Živadinović G, Lotina S, Maksimović Ž, Rosato E, Cvetković S, Polojac A: ANGIOSKOPIJA: MOGUĆNOSTI I GRANICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 47-50
 11. Šolaković Emir: HIRURŠKI TRETMAN TROMBENDARTEREKTOMIJOM ARTERIJE KAROTIS, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 21-22
 12. Tomić-Tuleškova Violeta, Cvetković Lilana: MORBUS ADISONI KAO ANESTEZIOLOŠKI PROBLEM (PRIKAZ DVA BOLESNIKA) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 31-34
 13. Tomić-Tuleškova Violeta: PRIMENA ALFENTANILA KOD MANJIH OPERATIVNIH INTERVENCIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 17-20
 14. Živković Nadežda, Živković Vladimir, Živanović Dragoljub: NAČIN ŽIVOTA I ISHRANA STANOVNIŠTVA POSLE OSLOBOĐENJA SRBIJE OD TURAKA PREMA IZVEŠTAJIMA PRVIH LEKARA ALEKSINAČKOG I GURGUSOVAČKOG SREZA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 1-2, 1991; 55-57

Vol. XVI, br. 3-4, 1991.

 1. Conić Snežana, Ilkić Milica: VIBRACIONA I RAYNAUD-OVA BOLEST: ZAJEDNIČKE NEUROFIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 81-86
 2. Conić Snežana, Popović Zoran: ISHOD LEČENJA KOMPRESIVNIH LEZIJA NERAVA NASTALIH PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA KRVAVLJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 101-106
 3. Jolić Mijodrag, Janković Ivana: MEKELOV DIVERTIKULUM U KLINIČKOJ PRAKSI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 69-74
 4. Jolić Mijodrag: SINDROM AKUTNOG SKROTUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 95-100
 5. Jovanović Jovica, Popović Vladimir, Jovanović Milan, Popović Aleksandra, Nikolić Ivan: UTICAJ INDUSTRIJSKE BUKE NA STANJE KARDIOVASKULARNOG SISTEMA EKSPONIRANIH RADNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 65-68
 6. Jovanović Jovica, Popović Vladimir, Jovanović Milan, Popović Aleksandra: ANALIZA VENTILACIONIH FUNKCIJA PLUĆA RADNIKA IZLOŽENIH PROFESIONALNIM RESPIRATORNIM NOKSAMA U POGONU "ŠTAPEL PREDIONICA" TEKSTILNE INDUSTRIJE ,,RATKO PAVLOVIĆ - NITEX" U NIŠU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 91-94
 7. Knežević Milan, Stojanović Miroslav, Končar Boško, Lončarević Slobodan: SIALOLITIJAZA SUBMANDIBULARNE PLJUVAČNE ŽLEZDE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 87-90
 8. Knežević Milan, Stojanović Miroslav, Stanković Dragan: KALCIFICIRAJUĆI EPITELNI ODONTOGENI TUMOR DONJE VILICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 107-110
 9. Kostić Borivoje, Stojčić Stanoje: IZVEŠTAJ O BROJU DIJAGNOSTIKOVANIH KANCERA KOD STANOVNIKA OPŠTINE ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 123-126
 10. Paunović Petar: O NEPRILIKAMA DR JOVANA JOVANOVIĆA, LEKARA SVRLJIŠKOG I ZAGLAVSKOG SREZA, PRE STO GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 127-132
 11. Stanojević Jelena: NEINVAZIVNA DIJAGNOSTIKA KORONARNE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 111-116
 12. Stefanović Dušica, Cokić Bojana, Jakovljević Milijana: ZNAČAJ ODREĐIVANJA C-REAKTIVNOG PROTEINA U DIJAGNOSTICI BAKTERIJSKIH INFEKCIJA NOVOROĐENČETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 75-80
 13. Vučković Sladana: RENALNA OSTEODISTROFIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVI, br. 3-4, 1991; 117-122
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.