Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XV, br. 1, 1990.
Vol. XV, br. 2, 1990.

 
Vol. XV, br. 3-4, 1990.
  Vol. XV, br. 1, 1990.
XVI REPUBLIČKO SAVETOVANJE O REUMATSKOJ GROZNICI I
IV O JUVENILNOM HRONIČNOM ARTRITISU
 1. Albinun Mario: KLINIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA ANTINUKLEUSNIH ANTITELA I ANTIGENA TKIVNE PODUDARNOSTI U BOLESNIKA SA OLIGOARTIKULARNOM FORMOM HRONIČNOG JUVENILNOG ARTRITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 65-68
 2. Bastać Dušan, Jeveričić Vukica, Radulović Nataša, Angelov Lidija, Milojković Milka, Nikolić Srđan: REUMATSKE SRČANE MANE U BOLESNIKA INTERNOG ODELJENJA MEDICINSKOG CENTRA U ZAJEČARU U PERIODU 1980-89. , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 33-40
 3. Bjelić Lazar, Pilipović Nada, Šehmujović Radmila: EPIDEMIOLOGIJA STREPTOKOKNIH UPALA ŽDRELA, REUMATSKE GROZNICE I HRONIČNIH REUMATSKIH OBOLJENJA SRCA U SR SRBIJI VAN SAP, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 11-16
 4. Budimir Milica: JUVENILNI HRONIČNI ARTRITIS - DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA OLIGOARTIKULARNOG OBLIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 61- 64
 5. Bukumirović Katarina, Dragović Ksenija, Mraović Mirjana, Marčetić Ljubinka: EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE REUMATSKE GROZNICE NA TERITORIJI BEOGRADA U PERIODU 1980-89. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 17-22
 6. Cokić Bojana, Filimonović Jovanka: KRETANJE REUMATSKE GROZNICE U DEČIJEM ODELJENJU BOLNICE U ZAJEČARU ZA PERIOD 1980-89. GOD. , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 25-28
 7. Gacić Dragica, Budimir Milica: DIJAGNOZNI ZNAČAJ SINOVIJSKE TEČNOSTI U OLIGOARTIKULARNOM OBLIKU HRONIČNOG ARTRITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 69-71
 8. Izairi R, Ristić M, Rexhepi S, Kelmendi M, Smiljić Lj, Izairi H, Gashi A, Namani T: UČESTALOST I ,,LIK" REUMATSKE GROZNICE OSAMDESETIH U SAP KOSOVO, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 41-44
 9. Josipović Zorica: OLIGOARTIKULARNI OBLIK JUVENILNOG HRONIČNOG ARTRITISA - KLINIČKI ASPEKT BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 57-60
 10. Krstić Branislava, Krstić Mijat: UČESTALOST NALAZA BETA HEMOLITIFINIH STREPTOKOKA U ZDRAVE DECE U OPŠTINI ZAJEČAR U PERIODU 1984-1986. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 23-24
 11. Nedeljković Vladislava: TREĆI SVETSKI KONGRES PEDIJATRIJSKE KARDIOLOGIJE I REUMATSKA GROZNICA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 9-10
 12. Nedeljković Vladislava, Budimir Milica: OLIGOARTIKULARNI OBLIK JUVENILNOG HRONIČNOG ARTRITISA U BOLNIČKOJ POPULACIJI OD 1985-1989. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 53-56
 13. Radak-Perović Marija, Vukotić Dušan: MOGUĆNOST I PROPUSTI PREVENCIJE REUMATSKE GROZNICE I REUMATSKIH SRČANIH MANA I PERSPEKTIVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 45-50
 14. Šehalić-Milojević Danijela, Stojanović Roksanda, Mikuška Mirko, Gacić Dragica, Albinin Mario, Dukin Olga, Stojanović Dušan, Marušić Predrag, Jelenković Dragana: NEKE EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE STREPTOKOKNIH INFEKCIJA NA PODRUČJU TIMOČKOG REGIONA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 29-32
 15. Vukotić Dušan, Radak-Perović Marija, Filipović Nada: SEDAMNAESTI KONGRES REUMATOLOGA I REUMATSKE GROZNICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 1, 1990; 5-8

Vol. XV, br. 2, 1990.

 1. Cvetanović D., Dangubić V., Stanić V., Stepić V., Aćimović S., Tomić I., Videnović J.: HIRURŠKO LEČENJE BRONHOGENOG KARCINOMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 75-78
 2. Đorđević Miodrag: SINDROM EUTIREOIDIZMA OBOLELIH, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 113-116
 3. Jolić Mijodrag: MECKEL-OV DIVERTIKULUM UDRUŽEN SA JOŠ JEDNIM KONGENITALNIM DIVERTIKULUMOM ILEUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 101-102
 4. Jolić Mijodrag: OMFALOCELA - TEŠKA KONGENITALNA ANOMALIJA PUPČANOG REGIONA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 79-84
 5. Marjanović Radomir, Smiljanić Zaviša: KARCINOM DONJE USNE - ZNAČAJ RANE DIJAGNOSTIKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 97-100
 6. Nenić Mira, Jović Ranko, Karabašević Svetozar, Jovanović Vinka, Jovanović Biljana: PROMENE KVALITETA LMPAMILAR-A (HRANE ZA ODOJČAD) ZA VREME SKLADIŠTENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 93-96
 7. Omanović Zorica, Kostić Borivoje, Lukić Miroslav: MALIGNI TUMORI MUŠKIH POLNIH ORGANA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 89-92
 8. Paunović Ivan: HIRURŠKO LEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA ŠTITASTE ŽLEZDE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 109-112
 9. Šolaković Emir: REKONSTRUKTIVNO HIRURŠKI ZAHVATI BY-PASS-OM U AORTO-ILIAKALNOJ REGIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 85-88
 10. Tomić-Tuleškova Violeta, Erdeljan Aleksandar, Dosković Aleksandar: INKRUSTRIRAJUĆI CISTITIS - RETKA POSTOPERATIVNA KOMPLIKACIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 103-104
 11. Tomić-Tuleškova Violeta, Cvetković Ljilana: SUPRAVENTRIKULARNA ARITMIJA I HIPERTENZIJA NAKON DAVANJA PANKURONLJUM BROMIDA U ANESTEZIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 2, 1990; 105-108

Vol. XV, br. 3-4, 1990.

 1. Bastać Dušan: EHOKARDIOGRAFSKE DIMENZIJE SRČANIH ŠUPLJINA KOD PRIMARNOG PROLAPSA MITRALNE VALVULE SA RAZLIČITIM STEPENIMA MITRALNE REGURGITACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 141-144
 2. Đorđević Ž. Miodrag, Đorđević-Lalošević Vesna, Paunković Džejn: UTICAJ POLNE STRUKTURE NA IN VITRO TESTOVE TIREOIDNE FUNKCIJE KOD BOLESNIKA NA HRONIČNOM PROGRAMU HEMODIJALIZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 137-140
 3. Đorđević-Lalošević Vesna: TUMORSKI MARKERI - KLINIČKA PRIMENA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 169-172
 4. Jolić Mijodrag, Žikić Radoš: PRIKAZ INKOMPLETNE DUPLIKACIJE URETRE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 153-156
 5. Maljković Mirjana, Novaković Olga, Filipović Milojka, Trajković Slobodanka: RAD LEKARA PEDIJATRA-KONSULTANTA NA TELEFONSKOJ CENTRALI 94, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 147-150
 6. Milosavljević Radomir, Petrović-Simić Zorica: LEČENJE MALOKLUZIJE II/1 KLASE EFIKASNIM APARATIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 151-152
 7. Milosavljević Radomir, Predić Branislav, Popović Aleksandar, Vasić Momir, Sotirović Herta, Simić Zorica, Sotirović Radojica: POČETAK NAUČNOG ZUBARSTVA U TIMOČKOJ KRAJINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 177-182
 8. Paunović Ivan: TRANSPLANTACIJA PANKREASA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 161-168
 9. Paunović Petar: NEKI DETALJI ZDRAVSTVENE SLUŽBE U MAJDANPEKU SREDINOM XIX VEKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 183-187
 10. Ravanić Slobodan: HELIKOBAKTER PYLORI KAO ETIOPATOGENETSKI FAKTOR U OBOLJENJIMA GASTRODUODENUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 173-176
 11. Roško Zoran, Paunković Džejn, Redžić-Roško Zorica: PERINATALNI IgE KAO MERA PREDISPOZICIJE NASTANKA ATOPSKIH ALERGIJSKIH MANIFESTACIJA U RANOM DETINJSTVU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 131-134
 12. Šolaković Emir: SAVREMENO LEČENJE VARIKOZITETA DONJIH EKSTREMITETA HIRURŠKIM PUTEM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 135-136
 13. Šolaković Emir: SLOŽENA POVREDA KOLJENOG ZGLOBA SA LEZIJOM ARTERIA POPLITEAE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 157-160
 14. Todorović Katarina, Miličić Miodrag, Todorović Milan, Đorđević Svetislav, Todorović Miodrag: VREDNOSTI GASNIH ANALIZA ARTERIJSKE KRVI DECE PRE I POSLE TONZILOADENOIDEKTOMIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XV, br. 3-4, 1990; 145-144
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.