Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]<<< ] >>> ]  
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija: Dijagnostika
- usmene prezentacije
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
  1. MSCT koronarnih arterija u dijagnostici promena na koronarnim arterijama u sindromu X – novo oružje u borbi protiv starog neprijatelja?
    M. Zdravković, M.Krotin, D. Zdravković, N. Milić, I. Soldatović, M. Ristić, J.Peruničić,
    S. Radovanović, M. Žaja, D. Popović-Lisulov, B. Cakić
  2. Prolazno povećanje koncentracije prostatičkog specifičnog antigena (PSA) u toku autoimune trombocitopenije – prikaz bolesnika
    Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Radoš Žikić
     
 
 
     
      59.
MSCT koronarnih arterija u dijagnostici promena na koronarnim arterijama u sindromu X – novo oružje u borbi protiv starog neprijatelja?
M. Zdravković (1,3), M.Krotin (1,3), D. Zdravković (1,3), N. Milić (3), I. Soldatović (3), M. Ristić (2), J.Peruničić (3), S. Radovanović (1), M. Žaja (1), D. Popović-Lisulov (1), B. Cakić (1)
(1) KBC „Bežanijska kosa“, Beograd, (2) Klinički centar Srbije, Beograd, (3) Bedicinski fakultet u Beogradu

MSCT pregled podrazumeva brzu i neinvazivnu verifikaciju koronarnih arterija. Na novim aparatima koji imaju prospektivan način snimanja doza zračenja je značajno smanjena, a informacije koje se dobijaju govore ne samo o hemodinamskom značaju verifikovanih promena, već i o strukturi plakova i njihovoj vulnerabilnosti. Sindrom X je oboljenje koje od svog definisanja do danas zaokuplja kardiološku pažnju, kako u dijagnostičkom, tako i u terapijskom smislu.
Prikazujemo slučaj bolesnice Nj.B., stare 58 godina, hospitalizovane zbog atipičnih bolova u grudima, bez ishemijskih promena u EKG-u. Ehokardiogarfski nalaz nije pokazao postojanje segmentnih ispada u kontraktilnosti, uz verifikaciju normalne sistolne funkcije i poremećene dijastolne po tipu usporene relaksacije leve komore. Kod bolesnice je urađen maksimalni test opterećenja koji je bio jasno pozitivan sa pojavom ST depresije od 3 mm od V3 do V6, koja se provlači po prekidu opterećenja i aplikacije NTG-a. Predložena koronarografija, koju je bolesnica odbila, te je upućena na MSCT koronarnih arterija. Navedenim pregledom verifikovano odsustvo kalcifikacija na koronarnim arterijama, bez postojanja bilo kakvih opstruktivnih lezija na koronarnim arterijama, ali uz izražen tortuozitet distalnih delova svih koronarnih arterija, po tipu "slike vadičepa".
Na osnovu sprovedene dijagnostike zaključili smo da bolesnica boluje od kardiološkog Sindroma X, te uveli terapiju kalcijumskih antagonistima i ACEi, a isključili do tada korišćene beta blokatore. Tri godine nakon postavljanja dijagnoze bolesnica je bez značajnijih tegoba i redovno se javlja na kontrole.
Zaključak: MSCT koronarnih arterija je moćno neinvazivno dijagnostičko sredstvo koje pruža velike dijagnostičke mogućnosti i značajno doprinosi boljoj dijagnozi i terapiji u specijalno izabranim slučajevima.

e-mail: majadare@eunet.rs


60.
Prolazno povećanje koncentracije prostatičkog specifičnog antigena (PSA) u toku autoimune trombocitopenije – prikaz bolesnika
Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Radoš Žikić
Poliklinika "Paunković", Zaječar

Za određivanje PSA u serumu koriste se razni imunoeseji – radioimuno esej, fluoro imunoesej, itd.
Danas se za sve imuno-eseje koriste vrlo specifična monoklonalna antitela, tako da su lažne reakcije (lažna detektabilnost antigena, u ovom slučaju PSA) vrlo retka. Mada su ove metode vrlo specifične, u toku raznih autoimunih stanja postoji mogućnost lažne, nespecifične detekcije. Prikazali smo slučaj jednog bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate u koga je PSA nekoliko godina bio praćen (umereno povišen) gde je došlo do naglog povećanja u toku autoimune trombocitopenije (ITP). Sa prolaskom trombocitopenije došlo je do povratka PSA na predhodnu vrednost.

e-mail: npaunkovic@sezampro.rs
 
     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]<<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend