Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 101-110

<<< ] >>> ]  
 
 
 
 1. PREKOMERNA TELESNA TEŽINA I DRUGI KLINIČKI FAKTORI U NASTANKU GONARTROZE
  Božo Nešić(1), Vladimir Ristić(2), Predrag Vinković(3), Staniša Lazić (4), Lidija Popović(1), Biljana Svorcan(1), Nadežda Ivašković(1)
 2. HIPERTENZIVNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI – UTICAJ NA NOVOROĐENČAD
  Marija Rajković Radivojević(1), Emilija Basarić (2)
 3. "HOLIDAY HEART" I MIOKARDNA DEPRESIJA – KOMPLIKACIJE ALKOHOLIZMA
  Danilo Jokić(1), Novak Praščević(2)
 4. ISTOVREMENA OBOLENJA I IZBOR BETA BLOKATORA
  Vesna V. Radović
 5. MEDICINSKO – NUTRITIVNA TERAPIJA PRIMENJENA KOD METABOLIČKOG SY X (CASE REPORTS)
  Vesna Rakonjac
 6. PRIKAZ ODOJČETA SA MOŽDANOM I RESPIRATORNOM INSFICIJENCIJOM I MNOGOBROJNIM UROĐENIM ANOMALIJAMA
  Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Vojislava Stuparević
 7. ALERGIJSKI RINITIS KOD DECE - KLINIČKI EFEKTI LEČENJA
  Vesna Stojanović Kamberović (1), Goran Bjelogrlić (2)
 8. POLOŽAJNI DEFORMITET STOPALA
  Bojana Cokić
 9. PRIVREMENE KRUNE - NEOPHODNOST U SAVREMENOJ STOMATOLOGIJI
  Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić, Marina Cvetić
 10. RESPIRATORNE KOMPLIKACIJE VZV PRIMARNE INFEKCIJE, PRIKAZ DVA SLUČAJA
  Nenad Ristović, Aleksandar Petrović
 
 
 
  101. PREKOMERNA TELESNA TEŽINA I DRUGI KLINIČKI FAKTORI U NASTANKU GONARTROZE
Božo Nešić(1), Vladimir Ristić(2), Predrag Vinković(3), Staniša Lazić (4), Lidija Popović(1), Biljana Svorcan(1), Nadežda Ivašković(1)
(1)DOM ZDRAVLJA KLADOVO, (2)SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU BEOGRAD, (3)DOM ZDRAVLJA KOVAČICA, (4)ZDRAVSTVENI CENTAR BOR

Degenerativne bolesti zglobova su multifaktorski uzrokovane i pravi uzrok bolesti se teško moze dokazati.To je neistraženo područje, potreban je autentičan prilaz da se bolest ne bi vezivala za starost ili prekomernu težinu. Uzrok kliničke dekompenzacije degenerativnih promena kolenskog zgloba mogu biti mehanička neravnomerna preopterećenja, statičko dinamička opterećenja na radnom mestu i u sportu, prekomerna telesna težina i trauma kolenskog zgloba. ISPITANICI I METODE: Kod 70 ispitanika 41 žena i 29 muškaraca starosti od 30-70 godina, prosečnom starošću 54,7 godina, posebna pažnja je bila posvećena analizi mogućih rizičnih faktora za kliničku manifestaciju promena na kolenu. ZAKLJUČAK: 1. Dokazano je da prekomerna tezina nije bitan faktor u nastanku gonartroze. 2.Sveukupan broj rizičnih faktora za nastanak gonartroze veći je kod žena nego kod muškaraca. 3. U prevenciji treba smanjiti mogućnost opterećenja kolena i povećati kapacitet izdržljivosti kolena. Kretanje lokalno stimuliše metabolizam u zglobu. Hipofunkcija ekstremiteta se nepovoljno odražava na starenje kostiju zglobova. U prevenciji se preporučuje kretanje i udobna obuća.

e-mail: topke@kladovonet.com

102. HIPERTENZIVNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI – UTICAJ NA NOVOROĐENČAD
Marija Rajković Radivojević(1), Emilija Basarić (2)
ZRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA" SMEDEREVO, (1)SLUŽBA ZA NEONATOLOGIJU (2)ŠKOLSKI DISPANZER

Hipertenzivna bolest zajedno sa hemoragijom i infekcijom čini tkz. «smrtonosnu trijadu» komplikacija u trudnoći i značajno povećava mortalitet i morbiditet majki i njihove novorođenčadi. Najčešća posledica je preterminsko rađanje i intrauterusni zastoj rasta.Kao kasna komplikacija se u skorašnjim studijama ističe razvoj wheezing sindroma u ranom edtinjstvu ove dece. Cilj rada je ispitati uticaj lakšeg oblika hipertenzivne bolesti u trudnoći na rani neonatalni morbiditet novorođenčadi.Ciljano su obrađeni podaci o razvoju obstruktivne plućne bolesti u ranom detinjstvu ove dece. Retrospektivnom analizom je obraćena medicinska dokumentacija svih majki sa hipertenzivnom bolešću koje su se porodile u Zdravstvenom centru «Sveti Luka» u Smederevu u periodu 2005g – 2006g i njihove novorođenčadi. Hipertenzivna bolest u trudnoći znatno više ugrožava majke pošto se samo njih 13, tj. 18% od ukupno obrađenih 69 porodilo bez značajnijih akušerski intervencija.Rani neonatalni morbiditet njihove novorođenčadi nije značajno veći u odnosu na uobičajne stope oboljevanja beba u nešem porodilištu izuzev prematuriteta i komplikacija koje on nosi. Potrebno je dalje pratiti i ispitati uticaj hipertenzivne bolesti majke na nastanak wheezing sindroma u ranom detinjstvu ove dece.
Ključne reči: Gestaciona hipertenzija, novorođenče, wheezing sindrom.

e mail: marijarrr@hotmail.com

103. "HOLIDAY HEART" I MIOKARDNA DEPRESIJA – KOMPLIKACIJE ALKOHOLIZMA
Danilo Jokić(1), Novak Praščević(2)
(1)MEDICINSKI CENTAR MUP-A, (2)DOM ZDRAVLJA PODGORICA

UVOD: Komplikacije alkoholizma su višestruke: medicinske, emocionalne i socijalne. Alkohol je protektivni faktor od pojave koronarnog oboljenja pri uzimanju malih doza (1-2 čaše pića na dan). Hronična konzumacija udružena je sa pojavom alkoholne kardiomiopatije (unutrašnje promjene miokarda), hipertenzije (depresija VMC i manjim dijelom direktno na KVS u smislu periferne vazodilatacije). Veći unos alkohola udružen je sa porastom krvnog pritiska, disregulacijom lipoproteina i triglicerida i porastom rizika za pojavu infarkta miokarda. Alkohol dovodi do tahikardije i povećanja potrebe za kiseonikom. "HOLIDAY HEART". Intermitentni poremećaj srčanog ritma iili sprovodljivosti koji se obično javlja posle konzumacije po tipu "binge" kod pacijenata bez kliničkih znakova srčane bolesti. Te aritmije su pre svega atrijalna fibrilacija (AF) ali i atrijalni flater, atrijalna tahikardija, multiple atrijalne preveremene kontrakcije (APCs) ili prevremene ventrikularne kontrakcije (PVCs), "junctional" tahikardija i ventrikularna tahikardija. Takvo srce ukazuje na ranu kardiomiopatiju. Obično se povlači sa apstinencijom i nema rezidualnih efekata, dok veoma brze aritmije mogu da dovedu do iznenadne smrti. Alkoholni abuzus i alkoholnu kardiomiopatiju trebalo bi diferencirati od paroksizmalne atrijalne fibrilacije. Oko 13 pacijenata sa novim početkom ima neprepoznato oboljenje srca, ali oko 30% iz te grupe učestalo konzumira alkohol. Ni alkohol ni njegovi metaboliti direktno ne uticu na SA-čvor. MIOKARDNA DEPRESIJA. Redukcija srčanog outputa, često je kompenzovana porastom pulsa i promjenom u perifernoj vaskularnoj rezistenciji. Promjene u metabolizmu lipida i proteina srca, oštećenje funkcije mitohondrija i sodijumske pumpe (aktivnosti), alteracije u sastavu i sposobnostima membrane miocita. ZAKLJUČAK: Visok nivo unosa alkohola je udružen sa razvojem etilične dilatacione kardiomiopatije i malignih aritmija. Vodi u komplikacije koje ugrožavaju život pacijenta i predstavljaju dijagnostički i terapijski problem udružen sa upotrebom alkohola.
Ključne riječi: alkohol, protektivni faktor, "Holiday Heart".

e-mail: dr.no@cg.yu

104. ISTOVREMENA OBOLENJA I IZBOR BETA BLOKATORA
Vesna V. Radović
INSTITUT HEMOFARM , HEMOFARM A.D. BEOGRAD

Uverljivi dokazi sniženja smrtnosti postignuti su sa beta blokatorima kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda i u postinfarktnom praćenju. Efikasnost beta blokatora uslovljena je ranom primenom. Lek su izbora za anginu posle infarkta. CILJ RADA bila je procena primene beta blokatora kod istovremenih obolenja i otklonjanje nedoumica vezanih za njihovo propisivanje. METOD RADA podrazumeva pregled literature i baza podataka: MEDLINE, PubMed, KOBSON. Posle infarkta, za primenu beta blokatora nisu prepreka starost, šećerna bolest, obolenje perifernih krvnih sudova, insuficijencija srca, obolenje bubrega, ili HOBP/astma, uz pravilan izbor leka i redovno praćenje bolesnika. Kardiovaskularni benefit kod bolesnika sa ishemijskom bolesti srca, sličan je kod crnaca i belaca. Prednost se daje kardioselektivnim sredstvima, kod bolesnika sa dijabetesom ili plućnom bolešću. Postoje nagoveštaji da beta blokatori mogu da poboljšaju ishod kod bolesnika sa opekotinama. Bolesnici starije dobi, koji boluju od hipertenzije i kod kojih postoji rizik da obole od osteoporoze, mogu imati koristi od kombinovane terapije beta blokatorima i tijazidima.
Kod nas se izbor lekova ne odražava u dovoljnoj meri na propisivanje i potrošnju beta blokatora, koja bi bila srazmerna njihovom kliničkom značaju i terapijskim mogućnostima.
Ključne reči: beta blokatori, postinfarktna terapija, istovremena obolenja

e-mail: vesna.v.radovic@hemofarm.comveradovic@beotel.yu

105. MEDICINSKO – NUTRITIVNA TERAPIJA PRIMENJENA KOD METABOLIČKOG SY X (CASE REPORTS)
Vesna Rakonjac
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC

UVOD: Insulinska rezistencija i konsekutivna hiperinsulinemija dovode do više različitih metaboličkih poremećaja. Uzročnu povezanost metaboličkog poremećaja sa smanjenom tolerancijom glukoze, hipertrigliceridemijom, sniženim HDL holesterolom i arterijskom hipertenzijom Ravern je 1988. godine označio kao metabolički sindrom X. Ovom su kasnije pridodati androidna gojaznost, hiperurikemija i porast PAI I – sy X+, ili čak sy 2+. Kaplan govori o smrtonosnom kvartetu koji sačinjavaju: androidna gojaznost, intolerancija glukoze, hipertrigliceridemija praćena sniženjem HDL-a i hipertenzija, a u osnovi svega nalazi se insulinska rezistencija sa posledičnom hiperinsulinemijom. REZULTATI: Na prijemu pacijent muškog pola, prisutna hipertenzija, biohemijski parametri pokazuju izraženu hipertrigliceridemiju, hiperholesterolemiju i sniženi nivo HDL-a., povišen nivo glikemije i vrednosti za HgA1C, povišene vrednosti leptina, AST i ALT i hiperurikemija. Obim struka iznad 94cm ukazuje na centralni tip gojaznosti. Nakon 3 meseca na hipokalorijskoj ishrani od 1700kcal sa unosom holesterola do200mg, biohemijski parametri su svedeni na fiziološke nivoe, Framingham skor se značajno smanjio s obzirom da je pacijent u ovom periodu prestao da puši. ZAKLJUCAK: Hipokalorijski način ishrane pokazao se kao veoma značajan u prevenciji i terapijskom tretmanu metaboličkog sindroma X i drugih metaboličkih poremećaja.

e-mail: rakonjacv@ptt.rs

106. PRIKAZ ODOJČETA SA MOŽDANOM I RESPIRATORNOM INSFICIJENCIJOM I MNOGOBROJNIM UROĐENIM ANOMALIJAMA
Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Milovan Nikolić, Vojislava Stuparević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, PEDIJATRIJA

Prikazujemo muško odojče staro dva meseca TM 3500 gr. TD 50 cm, OG 36 cm VF 3,5 x 3,5 cm afebrilan, svestan, traheotomisan, sediran, spontano diše. Koža ružičasta, očuvanog turgora i elasticiteta. Glava diskranična, na plućima se regustruje diskretan bronhitični nalaz, a srčana radnja ritmična i čuje se sistolni šum 2/6 parastenalno levo, R 40/min, Puls 120/min i registruju edematozni kapci i uvećana jetra za 3 cm. Drugo dete iz druge rizične trudnoće, rođeno na vreme carskim rezom i dete reanimirano, sa krizama apneje, RDS, sa hipotonijom i oslabljenim refleksima TM 2800 gr. TD 48 cm i OG 34 cm. Po rođenju reanimirano oksigenirano, ali zbog neuroloških i respiratornih promena i sumnje na intrakranijalno krvavljenje i potrebe za mehaničkom ventilacijom poslato je u Institut za prevremeno rođenu decu Beograd. Laboratorijski i ostali nalazi: L 11,3 Hg 83g/LEr 2,8, glikemija 4,7, ureja, kreatinin i bilirubin u referentnim granicama. Saturacija O2 92-94%. CT i EHO mozga pokazuju ventrikulomegaliju i sekfele ishemičnoanoksična oštećenja velikomoždanih hemisfera obostrano perivaskularno difuzno i cističnu encefalnomalaciju temporalno obostrano. EEG beleži osnovnu aktivnost od 4-5 c/s i povremeno delta aktivnosti od 2,5-3 c/s. ZAKLJUČAK: Prikazujemo dvomesečno odojče sa neonatalnom aksfiksijom, intrakranijalnom hemoragijom, konvulzijama, hipotonijom, ventrikulomegalijom, laringomalacijom i respiratornom insurficijencijom i neurološkim komplikacijama. dete traheotomisano, ventilirano ambu balonom i uspostavljena spontana respiracija uz oksigenaciju i stalnu sedaciju. Uzima preparate gvožđa i zahteva stalni fizički tretman i pojačanu negu zbog hroniciteta, timski nadzor stručnjaka i permanentni bolnički intenzivni nadzor i kontrolu...

e-mail: zcnuprava@nadlanu.com

107. ALERGIJSKI RINITIS KOD DECE - KLINIČKI EFEKTI LEČENJA
Vesna Stojanović Kamberović (1), Goran Bjelogrlić (2)
(1) DOM ZDRAVLJA ZVEZDARA, BEOGRAD; (2)INSTITUT ZA OTORINOLARILNOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU, KCS

UVOD: Alergijski rinitis je antigen posredovana inflamacija sluzokože nosa, intermitentog ili perzistentnog toka, koja je u komorbiditetu sa drugim oboljenjima disajnih puteva. CILJ RADA: je da se prikaže klinički efekat primenjenih različitih terapija. METOD: Analitička studija obuhvatila je72 pacijenata sa dijagnozom alergijskog rinitisa, podeljenih u dve grupe istog broja pacijenata, tretiranih antihistaminicima i intranazalnim glikokortikosteroidima i intranazalnim glikokortikoidima,kao monoterapijom, uz kontrolnu grupu. Praćeni su simptomi: kijanje,nazalna opstrukcija, nazalna kongestija, nazalna sekrecija, nakon 2 nedelje, 1/3/6 meseci. REZULTATI: Od 72 pacijenta, uzrasta od 2-10 godine, 51 pacijent (70,83%)je bio ≥ 6 godina. Muškog pola je bilo 59,72%. Sa perzistentim rinitisom je bilo 34 pacijenata (47,22%) a 38 pacijenata(52,78%) sa intermitenim rinitisom. Poleni trave i korova su bili dominantni alergeni kod sezonskog a grinje kod perzistentnog rinitisa. Kod prve grupe pacijenta nakon 2 nedelje kijanje u salvama i svrab u nosu je redukovano u 86,11%, nazalna sekrecija u 72,22% slučajeva. U drugoj grupi pacijenata, posle istog perioda kijanje je prestalo u 75%, a nazalna sekrecija u 58,33% slučajeva. Spontano redukovanje simptoma je bilo kod ≤ ¼ pacijenata. Nakon tri meseca vodeći simptomi su se povukli u I grupi u 91,66%, u II grupi u 77,77%. ZAKLJUČAK: Alergijski rinitis, kao lokalna manifestacija sistemske alergijske reakcije, lečen kombinovanom terapijom, oralnim antihistaminicima uz intranazalnu primenu kortikosteroida, dao je efikasniji terapijski odgovor.
Ključne reči: alergijski rinitis, deca, terapija, efikasnost

e mail: vesnanbgd@yahoo.com , igormina@vektor.net

108. POLOŽAJNI DEFORMITET STOPALA
Bojana Cokić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, DEČIJE ODELJENJE

UVOD: Najčešći deformiteti stopala u novorođene dece su tzv."položajne deformacije" koje nastaju zbog položaja u materici i "strukturalne"- koje nastaju zbog bolesti ploda. Često mogu da se razlikuju kliničkim pregledom. Različiti faktori su odgovorni za prekid normalnog razvoja stopala: nasledni, hemijska oštećenja, radijacija, virusi, kao i uticaj neposredne okoline. Povećani pritisak zida materice - posebno kod prve trudnoće, pritisak ostalih plodova kod blizanačke višeplodne trudnoće takođe imaju značajan uticaj za deformaciju stopala. Položajni deformiteti se fizikalnom terapijom uspešno ispravljaju. CILJ RADA: Prikazati incidencu položajnog deformiteta stopala u novorođene dece u opštini Zaječar. METOD I METODE RADA: Ispitivanu grupu su činile dve grupe novorođene dece u dva vremenska perioda. Vršen je pregled medicinske dokumentacije u porodilištu bolnice Zaječar za novorođenu decu rođenu 1997. godine i 2007. godine. REZULTATI I DISKUSIJA: U periodu 1997. god. rođeno 671 dete, a od tog broja položajni deformitet stopala je imalo 6,11%. U 2007. godini rođeno je ukupno 472 deteta i od tog broja je bilo 13,23% dece sa položajnim deformitetom stopala. U obe ispitivane grupe najveći broj dece je rođen iz prve trudnoće sa istom prosečnom telesnom težinom. Nije zapažena patologija trudnoće, niti druge anomalije u dece sa deformitetom stopala. Incidenca položajnog deformiteta stopala je u porastu u poslednjih 10 godina. Sva deca sa položajnim deformitetom stopala su lečena fizikalnom terapijom. Lečenje je uspešno završeno u sve dece. ZAKLJUČAK: U poslednjih deset godina zapaža se značajan porast položajnog deformiteta stopala. Na osnovu dobijenih podataka iz medicinske dokumentacije nije bilo podataka o patologiji trudnoće i bolesti ploda. Najverovatnije se radilo o uticaju neposredne okoline, tj. o povećanom pritisku na zid materice.

e-mail: boca56@ptt.yu

109. PRIVREMENE KRUNE - NEOPHODNOST U SAVREMENOJ STOMATOLOGIJI
Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanić, Marina Cvetić
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "STAD - DENTAL", NEGOTIN

UVOD: Izrada privremenih kruna predstavlja neophodan postupak kojeg se moramo pridržavati pri izradi fiksnih protetskih nadoknada. Adekvatno adaptirana privremena kruna štiti brušeni zub od mehanickih, hemijskih i termičkih nadražaja, a pored toga omogućava pacijentu komfornost u funkciji mastikacije i fonacije. CILJ: Izrada privremenih kruna nakon preparacije zuba za fiksnu protetsku nadoknadu. METOD I MATERIJAL: Anamnestičko - dijagnostičkim i preprotetskim pripremama omogućili smo uslove za izradu estetske i funkcionalne fiksne protetske nadoknade. Nakon anesteziranja polja rada anestezijom Scandonest 2% Specijal pristupili smo preparaciji zuba koja mora zadovoljiti određene kriterijume da bi dizajn omogućio izradu adekvatne kako privremene tako i stalne fiksne nadoknade. Anatomski otisak A-silikonima (ELITE HD+) koji poseduje dimenzionu stabilnost i minimalnu kontraktilnost daje nam mogućnost da kompozitnim materijalima za privremene krune (GARANT 3- ESPE) direktnom metodom izradimo odgovarajuće privremene krune u ordinaciji. DISKUSIJA: Preparisani zubi izloženi su uticaju mehaničkih, hemijskih i termičkih nadražaja, kao i pomeranja zuba usled nedostatka međuzubnog kontakta (mezijalizacija). Odsustvo kontakta antagonista implicira intruziju ili ekstruziju zuba tako da je neophodnost izrade privremenih kruna opravdana. Diskomfor pacijenta je takođe jedan od razloga za izradu zaštitnih kruna. Privremene krune se nakon obrade cementiraju pastom za privremeno fiksiranje (RelyX Temp NE) ZAKLJUČAK: Privremene krune se moraju izraditi nakon svake preparacije zuba zbog kondicioniranja tkiva, zaštite zuba i komfora pacijenta do izrade trajne fiksne protetske nadoknade.

e-mail: stad_dental@yahoo.com

110. RESPIRATORNE KOMPLIKACIJE VZV PRIMARNE INFEKCIJE, PRIKAZ DVA SLUČAJA
Nenad Ristović, Aleksandar Petrović
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INFEKTOLOŠKA SLUŽBA

Najčešća komplikacija VZV primarne infekcije je varicelozna pneumonija, u odraslih, trudnica i imunokompromitovanih osoba. Zašto se u toku VZV primarne infekcije kod odraslih imunokompetentnih kao komplikacija razvija primarna varicelozna pneumonija pre nego u dece svih uzrasta, osim neonatalnog, postnatalnog i perioda odojčeta. PRVI PRIKAZ: Pacijent R.S. 1976.g. Ima suvi kašalj, sa oskudnim iskašljajem, tt do 40°C, dispneju i SpO2: 90%. Ne puši. Ro grafija pluća i srca: Masivna obostrana intersticijalna pneumonija. Nakon adekvatne antivirusne terapije dolazi do regresije promena bez Th sa 02. DRUGI PRIKAZ: Pacijent I.I. 1938.g. Cardiomyopathia dilatativa et HOBP. Pušač oko 55 god., sada 20 cigareta na dan. Ima tt do 39°C, egzantem po koži, suvi kašalj, dispneju. Ro grafija pluća i srca: Masivne intersticijalne zastojne promene u srednjim i donjim plućnim poljima. SpO2: 74% a nakom Th O2: 90%. Biohumoralni status: LDH: 1296 (do 450). Uveden je 100% O2 5l/h sve dok cijanoza nije nestala a SpO2 postala 92%. Specifični imunski odgovor nekada može biti predimenzioniran pa samim tim teže ga je držati pod kontrolom u odraslih nego u dece ( jer je celularni imunski odgovor slabije aktiviran u dece).

e-mail: npvr@ptt.yu
 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design