Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
      Vol 38 (2013) br. 2        
   


Uvodnik
 

     
 
 
     
 

 

         
      Dragi čitaoci,
Drugi broj ovogodišnjeg Timočkog medicinskog glasnika (volumen 38, godina 2013.), posvećen je radovima mladih lekara, koji su se odazvali na 5. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD, a koji je raspisan uoči XXXII Timočkih medicinskih dana, održanih u Zaječaru od 23–24. maja 2013. godine.
Pravo učešća imali su svi lekari opšte medicine, stomatolozi, lekari i stomatolozi na opštem stažu i lekari na specijalizaciji, mlađi od 35 godina, članovi Srpskog lekarskog društva. Prijavljeni radovi su morali da budu u kategoriji originalnih radova, ili prikaza slučaja, a svi iskusniji lekari mogli su da budu mentori u izradi rada.
Naučni odbor XXXII Timočkih medicinskih dana anonimno je ocenjivao radove i doneo odluku o najboljim radovima. Svi radovi su referisani na posebnoj sesiji u okviru XXXII Timočkih medicinskih dana, maja meseca 2013. godine. U ovom broju objavljujemo pet, od šest prijavljenih radova, a koji su odgovorili kriterijuma za objavljivanje.
Idejni pokretač ovog Konkursa je Dr Emil Vlajić, neurolog - epileptolog, dosadašnji glavni i odgovorni urednik Timočkog medicinskog glasnika. Od 2009. godine, odnosno od XXVIII Timočkih medicinskih dana, na Konkursu je učestvovalo 26 mladih autora i četrdesetak koautora sa 33 rada. Jedan broj Timočkog medicinskog glasnika godišnje, počev od 2010. godine, tj. od 35. volumena, posvećen je radovima mladih lekara.

Glavni urednik,
Prim dr. sci. med. Željka Aleksić
 
     
               
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace