Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 1
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

 
  ORIGINALNI RADOVI

Ivan Stanković, Milica Pešić, Marija Lalić
Lomljenje tableta kao strategija uštede u zdravstvu

Aleksandra Stanković, Dragana Nikić, Dragan Bogdanović
Uticaj unutrašnjeg aerozagađenja na pojavu respiratornih simptoma i bolesti

Slavica Anđelković, Ljiljana Mihailović, Slavica Veljković, Dejan Anđelković
Učestalost astme kod dece koja su na rođenju imala respiratorni distres sindrom (RDS)

Vera Najdanović – Mandić
Rak grlića materice u opštini Zaječar od 1996-2006. godine

Adnan Bajraktarević, Lutvo Sporišević, Aida Đurđević-Đulepa, Hakam Khatib, Meliha Hamamdžić, Kenan Karavdić
Dojenčad sa pretjeranim plakanjem u Bosni i Hercegovini

PREGLEDI

Zoran Joksimović, Dušan Bastać
Varikoziteti jednjaka u cirozi jetre - prevencija krvarenja

Snežana N. Tepavčević, Slobodan R. Milovanović, Esma R. Isenović
Uloga azot monoksida (NO) u gastrointestinalnom traktu (GIT)

Miljan Jović, Davor Mladenović, Miodrag Jovanović, Aleksandar Jolić
Lekari između etike i zakona

PRIKAZ BOLESNIKA

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, ZlatkoVujičić
Pleomorfni adenom parotidne žlezde kod deteta - prikaz slučaja

ISTORIJA MEDICINE

Budimir Pavlović
Medicinska etika - temelj lekarske profesija

PRIKAZ RADOVA IZ DRUGIH ČASOPISA

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design