Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2018     Volumen 43     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
               
   
Priča o slici

Francisko Goja
Autoportret sa doktorom Arijetom, 1820.
Ulje na platnu
Umetnički institut Mineapolis, SAD


 

     
 
 
     
 

 

         
     

Francisko Goja
Autoportret sa doktorom Arijetom, 1820.
Ulje na platnu
Umetnički institut Mineapolis, SAD

Jedan od najznačajnijih španskih slikara kasnog 18. i ranog 19. veka, Goja je često smatran ujedno i poslednjim Starim majstorem i prvim modernistom. Kao izuzetan portretista, veoma rano u svojoj karijeri imenovan je dvorskim slikarem španske krune, da bi se u kasnijem radu posvetio predstavljanju svakodnevnog života i tokom svoje duge umetničke karijere bio je hroničar svoga vremena. Kritičnost i nepoverljivost prema tadašnjem društvu prate njegov umetnički rad.
U svojoj 46. godini života Goja postaje teško bolestan. Iako dijagnoza do danas ostaje nepoznata, njene posledice su bile žestoke i uključivale su teška oštećenja vida i sluha. Bolest i razočaranje uticali su na njegov rad koji je postao mračan i pesimističan. Serija “crnih slika” iz Doma gluvih, gde je živeo van Madrida u kasnim godinama, jasno pokazuje njegov odnos prema tadašnjem društvu i ljudima uopšte. Serija “slike iz rata” kao i jedna od najmorbidnijih slika svih vremena Saturn proždire svog sina govore o mračnim mislima koje su okupirale njegov um.
Mračan i ciničan pogled na svet Franciska Goje nije zaobišao ni lekare. Svojom slikom Od koje bolesti je umro? jasno stavlja do znanja šta misli o lekarima. Stavljajući magarca u ulogu lekara i prikazujući ga kako opipava puls teško bolesnom, ili već mrtvom pacijentu samo naglašava umetnikov stav da lekari, ustvari, donose smrt gotovo u istoj meri koliko to i sama bolest čini.
Tokom 1819. godine Goja još jedanput postaje teško bolestan i gotovo na samrti kada mu u pomoć dolazi prijatelj dr Evgenio Garsija Arijeta koji svojom veštinom, znanjem i predanošću uspešno leči Goju. U znak zahvalnosti, naredne godine nastaje Autoportret sa doktorom Arijetom. U podnožju slike može se pročitati i objašnjenje za nastanak dela: “Zahvalni Goja svom prijatelju Arijeti: za umešnost i brigu kojom je uspeo da sačuva život tokom kratke i teške bolesti pred kraj 1819. godine, u 73. godini života. Naslikao 1820”.
Na slici je prikazan bolesnik, Goja, kako sedi u postelji obučen u bledi sivomaslinasti kućni kaput. Deluje kao da je na samrti, krajnje je iscrpljen i poslednjim snagama, grčevito gužvajući čaršaf rukama, pokušava da se održi u sedećem položaju. Njegovo lice je bledo, a glava deluje preteško, pada na stranu, a oči su polusklopljene, kao da se pacijent prepušta neizbežnoj sudbini i miri se sa bliskim krajem, hvata poslednji dah. Dr Arijeta je prikazan, ovog puta ne kao magarac, već kao lekar koji zaista brine o svom pacijentu. On sedi na krevetu, pridržavajući pacijenta u sedećem položaju svojim telom i sa obe ruke, levim ramenom daje oslonac za mlitavu glavu. Odlučni izrazi lica pogleda uprtog u medikament, svojim čitavim stavom Dr Arijeta odaje pozitivnog, altruističnog i odanog čoveka. Ako izuzmemo medicinske preporuke, celokupni stav doktora, sa bliskim kontaktom pouzdanim osloncem za pacijenta odlučnim i samopouzdanim pokretom kojim daje lek, bliskim odnosom njihove dve glave, jedne odlučne i jedne mlitave, pokazuje koliko ovaj doktor brine o svom pacijentu.
Iako je Gojina smrt bila gotovo izvesna, briga lekara donela je spas umetniku i autoportret koji je nastao nakon izlečenja svakako je slika nade. Umetnik je uspeo da nam dočara bespomoćnost bolesnog čoveka i mogućnost vraćanja iz mrtvih uz pomoć doktora koji iz te perspektive dobija nadljudske moći. Malo je umetnika koji su spremni da sebe prikažu u tako intimnom bespomoćnom stanju, kao što je to učinio Francisko Goja.

Ada Vlajić, istoričar umetnosti

     
             
     
     
             
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace