Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XII, br. 1, 1987.
Vol. XII, br. 2, 1987.

 
Vol. XII, br. 3-4, 1987.
  Vol. XII, br. 1, 1987.
ZBORNIK RADOVA SIMPOZIJUMA O DIJAGNOSTICI I LEČENJU
OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA
 1. Antonić M., Spasenović Lj., Ilić S.: ISKUSTVO SA PRIMENOM VACUUM TERAPIJE- VACUSAC, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 77-82
 2. Baborski F., Cerovec D., Turkulin K.: VRIJEDNOST TESTA OPTEREĆENJA NA POKRETNOM SAGU, VENSKE OKLUZIVNE PLETIZMOGRAFIJE(VOP) I INDEKSA TLAKA NOGU/RUKU (ASPI) U PROCENI KLAUDIKACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 83-92
 3. Barović Jože: UTICAJ SMANJENOG ATMOSFERSKOG PRITISKA I MASAŽE NA SANACIJU SPORTSKIH POVREDA-ENTEZOPATIJA KAO I NJIHOVIH MOGUĆNOSTI U CIKLUSU BAZIČNIH PRIPREMA ATLETIČARA SPORTISTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 69-76
 4. Conić Živojin: FIZIJATRIJSKE MERE U LEČENJU I REHABILITACIJI OSOBA SA OBOLJENJEM PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 21-28
 5. Duknić Mihailo: ULOGA SIMPATEKTOMIJE U OKLUZIVNOJ BOLESTI PERIFERNIH ARTERIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 131-136
 6. Đukić Veljko: OBOLJENJA PERIFERNIH ARTERIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 3-20
 7. Havelka M., Lotina S.: FIBROMUSKULARNA DISPLAZIJA-MEDIJALNA FIBROPLAZIJA RENALNE ARTERIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 225-228
 8. Himmelstrup H., Himmelstrup B., Mehlsen J., Bonde J., Trap-Jensen J.: THE EFFECT OF VACUSAC TREATMENT (VACUUM) COMBINATED WITH MEDICINAL HERBS OF PATIENTS WITH STEADY STATE INTERMITTENS CLAUDICATION, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 66-68
 9. Kostić O., Marković Z., Kostić O. M.: HIDROTERAPIJA U LEČENJU HIPERTENZIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 229-232
 10. Lotina Slobodan: IZBOR PROTEZA I ŠAVNOG MATERIJALA ZA BY-PASS OPERACIJE NA DONJIM EKSTREMITETIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 149-162
 11. Maksimović Ž.: HIRURŠKO LEČENJE POST-(FLEBO) TROMBOTSKOG SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 187-198
 12. Novaković B., Pavlović R, Sretenović Ž., Ravnić B., Aćimović Lj.: POREĐENJE RAZLIKE PRITISAKA RETINALNIH ARTERIJA I RAZLIKE PROTOKA U REGIONIMA OD INTERESA KOD OKLUZIVNIH LEZIJA KAROTIDNIH ARTERIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 199-206
 13. Pavlović R, Sretenović Ž., Novaković B., Ravić B.: AKUTNE OKLUZIJE PERIFERNIH ARTERIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 137-140
 14. Pavlović R., Sretenović Ž., Ravić B., Novaković B., Tončev S.: MOGUĆNOSTI AORTO-ILIJAČNE REKONSTRUKCIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 163-166
 15. Petković V.: NAŠA ISKUSTVA U PREVENCIJI I LEČENJU VIBRACIONE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 119-126
 16. Petrović Petar: KAROTIDNA HIRURGIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 43-48
 17. Prostran M., Đorđević Lj., Ranković A.: KALIBRI DELA BUBREŽNIH ARTERIJA I NJIHOV ZNAČAJ U KLINIČKOJ PRAKSI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 213-218
 18. Prostran M., Đorđević Lj., Teofilovski-Parapid G.: POLARNE ARTERIJE BUBREGA I NJIHOV KLINIČKI ZNAČAJ, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 219-224
 19. Pupović M.: HIRURŠKA ANATOMIJA VENA DONJIH EKSTREMITETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 179-186
 20. Radović S., Marić M.: NAŠI REZULTATI KONZERVATIVNOG TRETMANA PERIFERNIH ARTERIJSKIH OBOLJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 103-110
 21. Radović S.: KOMBINOVANI FIZIKALNO-REHABILITACIONI POSTUPCI KOD OBOLELIH NA PERIFERNOM KRVOTOKU U INSTITUTU IGALO, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 111-118
 22. Ristić M., Davidović L., Kostić B.: TRETMAN BOLESNIKA SA AKUTNOM OKLUZIJOM PERIFERIJSKOG ARTERIJSKOG SISTEMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 141-144
 23. Ristić M., Kostić D., Davidović L.: ARTERIOGRAFIJA KOD OBOLJENJA PERIFERNOG ARTERIJSKOG SISTEMA-KADA? , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 97-102
 24. Ristić M., Radak Đ., Davidović L., Kostić D.: ULOGA DIJABETA U PROHODNOSTI FEMORO-POPLITEALNOG BY-PASSA-A, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 166-172
 25. Sinđelić R, Đukić V., Vlajković G., Lovrić Z., Bekčić V.: POREMEĆAJ ACIDOBAZNE RAVNOTEŽE TOKOM REVASKULARIZOVANIH OPERACIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 173-178
 26. Sinđelić R., Lovrić Z., Vlajković G., Ćurčić S., Ristić N., Vulović V.: HIPERTENZIJA POSLE OPERATIVNOG LEČENJA KOARKTACIJE AORTE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 207-212
 27. Sretenović Ž., Pavlović R, Ravić B., Novaković B.: SINDROM GORNJE TORAKALNE APERTURE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 127-130
 28. Vasić M., Radulović S., Gušić M., Knežević B.: TRAUMATSKE POVREDE POPLITEALNE ARTERIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 145-146
 29. Vasić M., Radulović S., Knežević B., Gušić M.: ANEURIZME FEMORO-POPLITEALNOG SEGMENTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 147-148
 30. Veljković Lj., Kolev B., Živadinović G.: POREMEĆAJ BRZINE PROVOĐENJA MOTORNIH I SENZITTVNIH NERVNIH VLAKANA KOD DIJABETIČNIH ANGIONEUROPATIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 93-96
 31. Zađina V., Stefanović B., Stevanović D., Kalezić V., Roganović M.: ETIOLOŠKI ASPEKT OBLITERIRAJUĆIH ARTERITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 29-34
 32. Žikić Milorad: DOPPLER ULTRASONOGRAFSKA DETEKCIJA KAROTIDNIH LEZIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 35-42
 33. Živadinović Gorica, Đukić Veljko, Filipović Sava: NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU BOLESNIKA SA ARTERIJSKOM INSUFICIJENCIJOM EKSTREMITETA POMOĆU VACUSAC APARATA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 55-65
 34. Živadinović Gorica, Veljković Ljubomir: LEČENJE I EVALUACIJA REZULTATA LEČENJA OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA U ZAVODU ZA REHABILITACIJU U GAMZIGRADSKOJ BANJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 1, 1987; 49-54

Vol. XII, br. 2, 1987.

 1. Antić Vukašin, Bastać Dušan: REPRODUKTIVNA AKTIVNOST ŽENE KAO FAKTOR RIZIKA U ETIOLOGIJI RAKA DOJKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 273-282
 2. Bastać Dušan, Antić Vukašin: PROBLEM UVEĆANIH LIMFNIH ČVOROVA PAZUŠNE JAME KOD RAKA DOJKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 243-248
 3. Filipović Neven, Pantelić Živka, Radulović Dafina, Milutinović Pantelija, Vržogić Tomislav: ANESTEZIJA U ELEKTROKONVULZIVNOJ TERAPIJI NA NAŠEM DVOGODIŠNJEM MATERIJALU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 263-268
 4. Kostić Borivoje, Stojčić Stanoje: RAZVOJ SLUŽBE ZA PATOLOGIJU U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 283-290
 5. Kračunović Miloš, Trpković Ljubomir: POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE KOD STARIH ŽENA POSLE GINEKOLOŠKIH ABDOMINALNIH OPERACIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 249-254
 6. Nikolić Srećko, Marinković Milomir, Bastać Dušan, Stanojević Jelena, Angelov Tanja: NEKE KARAKTERISTIKE POTROŠNJE ANTIBIOTIKA U MEDICINSKOM CENTRU U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 255-262
 7. Paunović Petar: ZDRAVSTVENO-KULTURNE POJAVE I NJIHOVO MESTO I ULOGA U NARODNOM ZDRAVLJU ZAJEDNICA NEGOTINSKE KRAJINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 291-294
 8. Zađina Vojislav, Maksimović Živan, Đukić Veljko, Radak Đorđe, Peško Predrag, Kostić Lazar: UČESTALOST KRVAVLJENJA U BOLESNIKA SA VENSKIM ULCERACIJAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 241-242
 9. Zađina Vojislav, Maksimović Živan, Radak Đorđe, Peško Predrag, Davidović L.: BAKTERIOLOŠKI NALAZI U BOLESNIKA SA VENSKIM ULCERACIJAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 2, 1987; 269-272

Vol. XII, br. 3-4, 1987.
ZBORNIK RADOVA 6. TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

 1. Bastać Dušan, Đorđević Desimir, Đorđević Miodrag, Ugrinović Mira, Milošević Ivanka, Rondović Dragica, Ćirić Dragi, Strajnić Jasmina: KOMPARATIVNA ANALIZA DEJSTVA NIFEDIPINA I KOMBINACIJE FUROSEMID-REDERGIN U TERAPIJI TEŠKE HIPERTENZIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 493-503
 2. Blagojević Dragiša: POREMEĆAJI RITMA SRCA U HRONIČNIM OBOLJENJIMA PLUĆA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 321-322
 3. Canić Velibor: ABDOMINALNI BOL U ORDINACIJI LEKARA OPŠTE MEDICINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 419-422
 4. Dedić Svetislav, Dinić Tomislav: ULOGA I PROBLEMI PNEUMOFTIZIOLOŠKOG DISPANZERA U SOKOBANJI U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA OD HRONIČNE OBSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 345-348
 5. Dedić Svetislav, Mitrović Dragan, Jovanović Mihajlo: OBSTRUKTIVNI HRONIČNI BRONHITIS KAO NAJCEŠĆI ETIOLOŠKI FAKTOR U NASTAJANJU HRONIČNOG PLUĆNOG SRCA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 335-338
 6. Dimitrijević Dragoslav, Radivojević Svetislav, Živković Gradimir, Radivojević Dobrila: KORELACIJA PLUĆNE VENTILACIJE I UNUTRAŠNJE SREDINE U OPB DECE I ADJUVANTNO DELOVANJE KLIMATOTERAPIJE NA NJIHOVU STABILIZACIJU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 361-364
 7. Dinić Tomislav, Dedić Svetislav: SOCIJALNO-MEDICINSKI ASPEKT BOLESNIKA OD HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA NA TERITORIJI PNEUMOFTIZIOLOŠKOG DISPANZERA U SOKOBANJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 343-344
 8. Dinić Tomislav, Dedić Svetislav: ULOGA I PROBLEMI PNEUMOFTIZIOLOŠKOG DISPANZERA U SOKOBANJI U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA OD HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 365-368
 9. Đoković Borinka, Filimonović Jovanka, Grnčarević Olga, Stefanović Dušica, Nikodijević Ljiljana, Cokić Bojana: PRILOG IZUČAVANJA UTICAJA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA U NASTAJANJU RECIDIVANTNOG OBSTRUKTIVNOG BRONHITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 383-388
 10. Đorđević Miodrag, Bastać Dušan, Đorđević-Lalošević Vesna, Đorđević Desimir, Milošević Ivanka, Ugrinović Mira: NIFEDIPIN U URGENTNOJ TERAPIJI HIPERTENZIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 473-478
 11. Filimonović Jovanka: AKTUELNI PROBLEMI PEDIJATRUSKE PULMOLOGIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 379-382
 12. Filipović Neven, Petrović Božidar, Katanić Vojin, Janković Vojislav, Trpković Ljubomir, Didić Živorad: ULOGA I ZNAČAJ POSTOPERATIVNE ANALGEZIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 453-456
 13. Grozdanović Snežana: ANEMIJE KOD BOLESNIKA INTERNOG ODELJENJA NEGOTIN, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 427-432
 14. Ilić Dragan, Ilić Nela: ELEKTROKARDIOGRAFSKE PROMENE KOD BOLESNIKA U NAPADU BRONHIJALNE ASTME, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 375-378
 15. Ilić Dragan, Milivojević Dragica, Milojković Slaviša: RANISAN U LEČENJU DUODENALNOG ULKUSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 467-472
 16. Ilić M., Milošević R.: MANIFESTACIJA DIJABETES MELLITUSA NA KRVNIM SUDOVIMA SA PRATEĆOM GANGRENOM I AMPUTACIJOM EKSTREMITETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 487-490
 17. Milojković Slaviša, Ilić Dragan: UTICAJ VIBRACIJE NA CIRKULACIJU KOD STAKLOGRAVERA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 449-452
 18. Kekić Ljubomir, Đorđević Mirjana, Ranđelović Jelena, Kostić Hranislav, Lazić Dragoljub: EKONOMSKI POKAZATELJI TEHNIČKO-GRAĐEVINSKIH POTREBA A U VEZI FLUORISANJA PIJAĆE VODE U BORU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 393-394
 19. Kocić Ljubiša, Milenković Milena, Ninić Paulika: PREVENTIVNI RAD DEČJE STOMATOLOŠKE SLUŽBE U SOKOBANJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 389-390
 20. Kostić Hranislav, Kekić Ljubomir, Đorđević Mirjana, Ranđelović Jelena, Lazić Dragoljub, Todorović Bogoljub: ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD SA DECOM PREDŠKOLSKIH USTANOVA U BORU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 395-396
 21. Lazić Branko, Ristić Živojin, Vasić Dragiša: PRILOG TERAPIJI AFTOZNIH PROMENA U USTIMA ALBOTHYLOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 391-392
 22. Lazić Dragiša, Vasić Branko: NAČIN REŠAVANJA II KLASE KARIOZNIH ZUBA KOMBINACIJOM AMALGAMA I KOMPOZITA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 403-404
 23. Milošević Dragoslav: ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD SA ŠKOLSKOM OMLADINOM U OKVIRU CRVENOG KRSTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 441-444
 24. Nicić Aleksandar, Protić Jovan, Ristić Milorad, Nicić Goran: ZNAČAJ PSIHIČKIH IZMENA U KLINIČKOJ SLICI TUMORA MOZGA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 433-436
 25. Nikolić Jasmina: BRONHIJALNA ASTMA-TELESNA POSLEDICA SEPARACIONOG STRAHA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 339-342
 26. Petković Vladimir, Tomić Milan: NEKI ASPEKTI MORBOGENOG DEJSTVA ANTRACITNE PRAŠINE KOD ANTRAKOSILIKOZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 327-330
 27. Petrović Božidar, Filipović Neven, Katanić Vojin, Trpković Ljubomir, Didić Živorad, Đorđević Veljko: AKUTNI TRAUMATSKI ABDOMEN SA ABLACIJOM I RUPTUROM ŽUČNE KESE RUPTUROM JETRE I RETROPERITONEALNIM HEMATOMOM U SAOBRAĆAJNOM UDESU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 465-466
 28. Radivojević Dobrila, Radivojević Svetislav, Milosavljević Predrag, Nikolić Paskal, Savić Radica: IMUNOGLOBULINSKI STATUS KOD DECE SA ASTMOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 357-360
 29. Radivojević Hranislav: ELEKTROKARDIOGRAFSKE PROMENE KOD BOLESNIKA SA OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA POSMATRANE U TOKU LEČENJA I REHABILITACIJE U ZAVODU ZA HRONIČNA OBOLJENJA PLUĆA-SOKOBANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 315-320
 30. Radivojević Svetislav, Radivojević Dobrila, Živanović Nadežda, Živković Nikodije, Milosavljević Predrag: NEKI PARAMETRI FIZIČKOG STATUSA ŠKOLSKE DECE U SOKOBANJI , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 411-414
 31. Ristić Ružica, Ristić Milorad, Trailović Nada, Vučković Ljiljana: NAŠA ZAPAŽANJA O UTICAJU KARAKTERISTIKE LIČNOSTI NA NEKE K0ŽNE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 437-440
 32. Stanković Bisenija, Marković Ljiljana: NAJČEŠĆE INDIKACIJE ZA UPUĆIVANJE U RH CENTRE KOD HRONIČNE PLUĆNE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 369-374
 33. Stanojević Branislava, Grnčarević Ljubiša: KRETANJE I STANJE TUBERKULOZE U TIMOČKOM REGIONU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 349- 356
 34. Stefanović Olivera, Nikodijević Slobodanka, Petrović Raša, Bašić Ljubomir: RENTGENSKI NALAZ U PACIJENTA SA KLINIČKOM SLIKOM HRONIČNOG BRONHITISA I EMFIZEMA PLUĆA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 323-326
 35. Stojanović Dušan, Petrović Dragoljub, Bogdanović Žarica: EPIDEMIJA PAROTITIS EPIDEMICA U GRLJANU 1987. GODINE, JOŠ JEDNA U NIZU POTVRDA ZNAČAJA IMUNIZACIJE PROTIV OVE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 415-418
 36. Stojanović Dušan, Petrović Dragoljub: TROVANJA HRANOM U RESTORANIMA DRUŠTVENE ISHRANE NA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 479-482
 37. Stojković Đorđe, Nikolić Jovan: NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU ENURESIS NOCTURNE AKUPUNKTUROM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 445-448
 38. Todorović Miodrag, Bađević Vlastimir, Paunović Petar, Dinić Đorđe: EKONOMSKI ASPEKTI POBAČAJA NA TERITORIJI REGIONA ZAJEČAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 405-410
 39. Vržogić Milica: DIABETES MELLITUS I PROMENE U USTIMA KOD DECE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 397-402
 40. Vržogić Tomislav, Nešović Miljojko, Miković Miloš, Vidojković Aleksandar: CEREBROVASKULARNI INSULT I ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 491-492
 41. Živanović Nadežda, Hrnjak Vladimir, Živanović Vladimir: NAŠA POČETNA ISKUSTVA U REHABILITACIONOM I KLIMATSKOM TRETMANU KOD KARDIOHIRURŠKIH BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 483-486
 42. Živanović Nadežda, Živanović Vladimir, Hrnjak Vladimir: KOMPRESIJA TRAHEO-BRONHIJALNOG STABLA KAO UZORAK NESTANKA OBSTRUKTIVNOG SINDROMA KOD NAŠIH BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 330-334
 43. Živanović Nadežda, Živanović Vladimir: NAŠE ISKUSTVO U LEČENJU TORTIKOLISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 457-460
 44. Živanović Vladimir, Živanović Nadežda, Filipović Bogoljub: NAŠA ISKUSTVA U KONZERVATIVNOM LEČENJU PES EQUINOVARUS CONGENITUS, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 461-464
 45. Živković Nikodije, Radivojević Svetislav, Radivojević Dobrila: FREKVENTNOST PATOLOŠKE TRUDNOĆE KROZ SAVETOVALIŠTE ZA TRUDNICE U SOKOBANJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XII, br. 3-4, 1987; 423-426
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.