Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]<<< ] >>> ]  
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija: Kazuistika
- poster prezentacije
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. Profesionalni alergijski kontaktni dermatitis, prikaz slučaja
  Velina Petković, Vesna Glišić, Gordana Đukić Papović
 2. Echinococcosis u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - prikaz slučaja
  Dragana Joksimović Stevanović, Slađana Miljković, Milunka Miljković, Verica Zdravković Vasić
 3. Hronična infekcija i ostali faktori rizika za nastanak teške HOBP – prikaz slučaja
  Vladan Simić, Miloš Simić
 4. Hipoglikemija ili epileptički napad? Prikaz slučaja
  Elvira Lukač-Radončić, Muhamed Islamović
 5. Kongenitalni glaukom
  Vinka Repac, Zoranka Vlatković, Branislava Stanimirov, Ivan Lukić
 6. Multipla endokrina neoplazija (MEN I) - prikaz slučaja
  Dragana Joksimović Stevanović, Slađana Miljković
 7. Perikarditis u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – prikaz slučaja
  Nada Perišić, Saša Milićević
 8. Zbrinjavanje ventrikularne fibrilacije u Službi hitne medicinske pomoći u Novom Pazaru
  Damir Husović, Mirsala Islamović-Aličković, Faruk Pašović
 9. Prikaz slucaja apscesa prednjeg trbušnog zida izazvanog candidom albicans
  Miroslav Miljković, Ivan Matić, Olivera Matkić
 10. Benigni tumor medijastinuma - prikaz slučaja
  Dušica Milovanović
 11. Diferencijalna dijagnoza aneurizme abdominalne aorte – prikaz slučaja
  Biljana Vukašinović
 12. Gelastična epilepsija, prikaz slučaja
  Tatjana Radović, Snežana Bajović- Pavlović, Sanja Glišović
 13. Infekcija i terapija virusa hepatitisa C – prikaz slučaja
  Biljana Vukašinović
 14. Metastaza karcinoma dojke u kolonu - prikaz slučaja
  Ivana Stojanović
 15. Policistični bubrezi – prikaz slučaja
  Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić
 16. Rombencefalitis kao komplikacija pandemijskog gripa – prikaz slučaja
  Mila Otašević, Radmila Kosić, Marijana Genić
 17. Septični osteoartritis kod novorođenčeta - prikaz slučaja
  Marijana Genić, Mila Otašević, Radmila Kosić
 18. Hepatitis toksika izazvan primenom flutamida prikaz bolesnika
  Ljubiša Šumarac, Jelena Vasić Šumarac
 19. Uterus myomatosus per magna – prikaz slučaja
  Žaklina Savić Mitić, Slobodan Milošević, Dragiša Mitić
 20. Produžena traumatizacija u porodici - komplikovano odrastanje - prikaz slučaja
  Mirjana Filimonović, Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković, Slaviša Jovanović
 21. Rak bubrega
  Dragoslav Ivanović, Dobrinka Ivanović
 22. Respiratorna insuficijencija i anemija – prikaz slučaja
  Vladan Simić, Miloš Simić
 23. Hirurško lečenje izolovanih metastaza melanoma u slezini
  Saša Micković, Miroslav Mitrović, Milan Jovanović, Mihailo Bezmarević, Darko Mirković,
  Marijan Novaković, Nebojša Stanković
     
 
 
     
     

141.
Profesionalni alergijski kontaktni dermatitis, prikaz slučaja
Velina Petković (1), Vesna Glišić (1), Gordana Đukić Papović (2)
(1) ZZZZR Kragujevac, (2) Dom zdravlja Vrbas

Uvod: Alergijski kontaktni dermatitis je posledica alergijske senzibilizacije na različite materije, najčešće hemikalije koje iz okoline dolaze u dodir sa kožom. Profesionalni alergijski kontaktni dermatitis je zapaljenje kože tipa ekcema nastalo usled ponovljenog kontakta senzibilisane osobe sa senzibilizatorom u profesionalnim uslovima.Najčešći senzibilizatori su: nikl, hrom, kobalt, guma, epoksidne smole, formaldehidne smole, biljni alergeni.
Cilj rada: Kako i na koji način prepoznati, dijagnostikovati i blagovremeno lečiti profesionalni alergijski kontaktni dermatitis koji se javlja na mnogim radnim mestima.
Materijal i metod rada: U radu je prikazana pacijentkinja stara 32 godine, koja dolazi kod alergologa zbog promena na koži podlaktica i na šakama radi alergološkog pregleda i testiranja.
Rezultati: Pacijenkinja radi kao metaloglodač u fabrici za proizvodnju namenskih proizvoda i promene na šakama i podlakticama ima oko dve godine. Negira atopijske bolesti u porodici. Negira alergijske reakcije na hranu i lekove. Negira bilo kakve druge subjektivne tegobe od strane drugih organskih sistema.
Objektivnim pregledom: afebrilna, eupnoična, aktivno pokretna. Na plućima normalan disajni šum bez propratnog patološkog nalaza. Spirometrijski nalaz bez insuficijencije plućne ventilacije. Biohemijska i imunološka laboratorijska obrada: svi parametri u granicama referentnih vrednosti. Kožne prick probe na standardne inhalatorne i nutritivne alergene negativne. Dozno provokacioni testovi in vivo na konzervanse i aditive hrane: negativni.
Lokalni nalaz:na eritematoznoj koži obe šake i podlakticame uočavaju se edem, papule i po neka vezikula. Sasušenjem prsnutih vezikula nastajale su kruste, a zbog intenzivnog svraba bilo je i erozija. Vidne su i pigmentacije, fisure i sa naglašenim kožnim crtežom. Promene na koži nisu jasno ograničene. Pacijentkinja pre zaposlenja nije imala promene po koži. Kada je na bolovanju i za vreme godišnjeg odmora promene su se povlačile (pozitivan test ekspozicije i eliminacije). Epikutani – patch test standardnim alergenima bio je negativan a na specifične alergene sa radnog mesta (sapunica za hlađenje i ulje za podmazivanje mašine) pozitivan. U saradnji sa službom medicine rada i službom zaštite na radu pacijentkinja je premeštena na drugo radno mesto gde neće dolaziti u kontakt sa materijama na koje je utvrđena senzibilizacija.
Zaključak: Pri postavljanju dijagnoze alergijskog kontaktnog dermatitisa uvek treba uzeti detaljno i radnu anamnezu zbog mogućnosti profesionalne ekspozicije alergogenim materijalima. Pacijenta uputiti alergologu radi epikutanog testiranja na standardne i specifične alergene kako bi se u slučaju pozitivnog nalaza isključio iz ekspozicije, dobio terapiju i promenio blagovremeno radno mesto.
Ključne reči: profesionalni alergijski kontaktni dermatitis, epikutani – patch test

e-mail: dr.vesnaglisic@gmail.com


142.
Echinococcosis u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - prikaz slučaja
Dragana Joksimović Stevanović (1), Slađana Miljković (1), Milunka Miljković (1),
Verica Zdravković Vasić (2)

(1) Dom zdravlja Niš, Zdravstvena stanica "Rasadnik", (2) Specijalistička dermatovenerološka ordinacija "Dermavera"

Uvod. Ehinokokoza je oboljenje iz grupe zoonoza, koje je izazvano larvenim oblikom parazita Taenia echinococcus (pseća pantljičara). Stalni domaćin u našem području je pas, mačka i vuk. Intermedijarni domaćini larvenog oblika su čovek, ovca, svinja, konj. Čovek se inficira peroralnim putem, slučajnim unošenjem jaja parazita izbačenih izmetom psa. Iz jaja se izležu embrioni koji penetriraju sluzokožu creva i portnim krvotokom dospevaju u jetru i druge organe. Larve parazita formiraju ciste i nastavljaju da rastu. Cista se uvećava za 1-5 cm u prečniku i može dostići velike razmere, te perzistirati i do 40 god. Simptomi nastaju usled pritiska na organe ili prilikom izlivanja sadržaja ciste (anafilaktička reakcija).
Cilj. Edukativni sa željom da se ukaže na značaj primarne prevencije i zdravstveno-vaspitnog rada u smislu održavanja adekvatne lične higijene ruku i životnih namirnica kao i na redovnu kontrolu i lečenje domaćih životinja, naročito kućnih ljubimaca kako bi se sprečila infekcija.
Metod rada. Za prikaz su korišćeni podaci dobijeni anamnezom, laboratorijski, ultrazvučni nalazi kao i otpusne liste Hirurške klinike i Instituta za radiologiju u Nišu.
Prikaz slučaja. Žena stara 54 godine je došla u ambulantu opšte medicine zbog iznenadnog jakog bola pod desnim rebarnim lukom koji je bio praćen mučninom, nagonom na povraćanje i blago povišenom temperaturom 37,5. Upućena je najpre hirugu jer je u anamnezi navela operaciju žučne kese pre nekoliko godina, potom gastroenterologu. Ordinirana je terapija: antibiotika, spazmolitika, antagonisti H2 receptora, antacidi uz preporuku da uradi laboratorijske analize i ultrazvuk trbuha. Laboratorijski rezultati su bili u granicama referentnih vrednosti. EHO abdomena je ukazao na veliku cističnu promenu u desnom režnju prema gore i pozadi. Urađen je i serološki test indirektne hemaglutinacije na ehinococcus koji je bio negativan. Nastavljeno je sa praćenjem ciste, koja je u toku naredne godine narasla do veličine 134x135mm. Na Institutu za radiologiju je u 3 akta urađena punkcija i evakuacija sadržaja ciste, potom uzet materijal za biohemijsku, patohistološku i parazitološku analizu. Nakon sklerozacije ciste i pozitivnih seroloških testova: imunofluorescentni, hemaglutinacioni i imunoenzimski (Elisa test), ordinirana je terapija tabl. Mebendazol 2x1, sedam dana. MSCT je ukazao na postojanje rezidualne ciste, promera 89x99x67mm. Nakon četiri godine od urađene sklerozacije pacijentkinja i dalje oseća bol pod desnim rebarnim lukom, naročito prilikom podizanja tereta zbog čega je upućena hirurgu radi hirurške intervencije. Operisana je juna 2009.godine i nakon operacije se oseća dobro.
Zaključak. U radu je prikazana pacijentkinja sa cistom na jetri kod koje je asimptomatski period -verovatno dugo trajao pre no što su se pojavili znaci kompresije. U cilju prevencije ove infekcije koja stalno vreba,važno je sprovoditi zdravstveno vaspitni rad naročito dece i omladine kao i redovno lečenje kućnih ljubimaca i domaćih životinja odgovarajućim preparatima 1x mesečno.
Ključne reči: echinococcus, echinococcosis, imunofluorescentni, hemaglutinacioni, Elisa test

e-mail: stevuros@gmail.com


143.
Hronična infekcija i ostali faktori rizika za nastanak teške HOBP – prikaz slučaja
Vladan Simić (1), Miloš Simić (2)
(1) Privatna lekarska ordinacija "Pulmo" Jagodina; (2) Opšta bolnica Jagodina

UVOD: Svetska zdravstvena organizacija definiše hroničnu opstruktivnu plućnu bolest (HOPB) kao sužavanje vazdušnih puteva koje je progresivno i nije potpuno reverzibilno. Glavni rizikofaktori su pre svega pušenje i izlaganje profesionalnim štetnostima, a verovatni su aerozagađenje, pasivno pušenje i hronične infekcije. Među faktorima od strane organizma jedina poznata nenormalnost je nedostatak alfa-1 antitripsina. U slučaju našeg pacijenta pojavio se niz faktora sa dominantnom infekcijom, koji su u zbiru dali tešku HOBP sa smrtnim završetkom. PRIKAZ BOLESNIKA: Pacijent M.H.star 68 godina, BMI 20kg/m², bivši pušač. Glavne tegobe gušenje, kašalj sa obilnim iskašljavanjem uglavnom gustog, sluzavog sekreta često i sa purulentnim izgledom. Najčešće nalažene bakterije u sputumu su Pseudomonas species, Klebsiela-Enterobacter, Streptococcus pneumoniae. Infekcije se relativno uspešno saniraju po antibiogramu. U ranoj mladosti, preležao tešku pneumoniju. 1990. godine prvi put primećuje nedostatak vazduha, a 1995. se javlja pneumotoraks levog plućnog krila. Prvo detaljno ispitivanje pluća usledilo je pri boravku na Institutu medicine rada u Beogradu 1999. godine. Tu je prvi put dijagnostikovan Cor pulmonale, Bronchiectasiae basalis l. dex. susp., HOBP, Insuffitientio respiratoria manifesta partialis. Od 2002. koristi koncentrator kiseonika, pri čemu je SaO2 84,5% PaO2 6,7. Od 2006 do 2010. godine stanje se prati samo u pulmološkoj ordinaciji merenjem saturacije oksihemoglobina i spirometrijom. Uočava se da postoji značajan pad spirometrijskih parametara. Pad saturacije je izrazit u 2010. godini (ispod 80%). To je praćeno ekstremnom zamorljivošću pri malim naporima kao i gubitkom telesne težine. Rendgenski snimci pluća pokazuju emfizem i velike bulozne promene obostrano. Vrednosti alfa1-antitripsina u serumu su 192,9 (80-200). Pacijent umire krajem 2010. godine posle pucanja bule u desnom plućnom krilu.
DISKUSIJA: Četiri osnovne komponente programa zbrinjavanja HOPB prema GOLD standardima su: procena i praćenje bolesti, redukcija rizičnih faktora, zbrinjavanje stabilne HOPB i zbrinjavanje egzacerbacija. Naš pacijent se redovno prati tek od 1999. Redukcija rizičnih faktora je urađena jer je pacijent isključio duvan posle deset godina korišćenja, a infekcija kao faktor rizika se nikako nije mogla isključiti. Mišljenja smo da je kontrola i terapija stabilne faze bolesti bila adekvatna, a egzacerbacije koje su uglavnom bile infektivne prirode korektno su zbrinjavane redovnim analizama sputuma i antibiotskom terapijom po antibiogramu uz redovne inhalatorne bronhodilatatore i steroide. Dva su faktora koja su uticala na tok bolesti. Infekcija u detinjstvu je učinila jako velike štete na plućnom tkivu i bronhijama (bronhiektazije, fibroziranja, emfizemske bule kojima neznamo tačan uzrok, jer je vrednost alfa1-antitripsina normalna). Ovako oštećena pluća sa viškom mukusnog sekreta bila su jako dobro tle za razvoj infekcija. Najčešća bakterija u sputumu je Pseudomonas species koja je dominantna i u razvoju infekcija kod cistične fibroze. Antibiogrami pokazuju njenu veliku osetljivost na antibiotike, ali praksa pokazuje da je nemoguće eradicirati je potpuno. Sve ovo je dovelo do poremećaja ventilacije i odnosa ventilacija/perfuzija, zbog čega se javlja pad vrednosti kiseonika u krvi. Drugi faktor je prirodna pojava opadanja spirometrijskih vrednosti sa starenjem. U slučaju našeg pacijenta to je opasnost po život, jer je njegova plućna funkcija, bez obzira na veliku rezervu, maksimalno iscrpljena.
ZAKLJUČAK: Hronična infekcija bronhija udružena sa ostalim faktorima rizika za nastanak HOBP, značajno utiče na lošiji tok bolesti.Skupi ihalacioni antibiotici koji se danas propisuju isključivo kod cistične fibroze, morali bi biti dostupni i ovakvim pacijentima.
Ključne reči: HOBP, hronična infekcija, pseudomonas species, bulozne promene

e-mail: pulmo@ptt.rs; drvladansimic@gmail.com


144.
Hipoglikemija ili epileptički napad? Prikaz slučaja
Elvira Lukač-Radončić, Muhamed Islamović
Zdravstveni centar Novi Pazar, Služba hitne medicinske pomoći

Uvod: Hipoglikemija podrazumeva sniženje koncentracije glukoze u cikulaciji ispod 2,5-2,8 mmol/l (45-50mg/dl). Kratkotrajna hipoglikemija može da dovede do poremećaja u funkcionisanju mozga, dok prolongirana i teška hipoglikemija uzrokuje moždanu smrt. Prvi simptomi se manifestuju: nervozom, slabošću, znojenjem, drhtanjem, mukom, gađenjem i povraćanjem, glađu, tahikardijom, promenom krvnog pritiska, dok daljim produbljivanjem hipoglikemije mogu nastati kvantitativni poremećaji svesti (somnolencija do kome ) i nastanka psihomotorne agitiranosti, mioklonizma i konvulzija.
Cilj rada je da se utvdi značaj rane diferencijalne dijagnoze između epileptičkog napada i hipoglikemije i urgentnost terapijskog delovanja.
Materijal i metode: Prikazujemo slučaj pacijenta obolelog od insulin zavisnog diabetes mellitusa sa hipoglikemijom i epileptičkim napadom.
Rezultati: Pacijenta JR starog 39.godina, redni broj protokola 21739/2010 oko 13h unose u ambulantu HPZCNP. Heteroanamnestički saznajemo da je mladiću pozlilo u kafani gde je konzumirao alkohol sa prijateljima, druge podatke nismo mogli da dobijemo.
Kliničkim pregledom utvrđujemo da je pacijent u komi, orošen hladnim znojem, akcija srca tahikardična oko 100/min,disanje plitko i usporeno, tenzija 100/60 mmHg. U toku pregleda pacijent dobija epileptični napad u vidu generalizovanih tonično-kloničnih grčeva.
Pacijentu je odmah otvoren venski put i ordinirana 5%glukoza 500ml,odmah je izmerena glikemija. Dobijena vrednost glikemije je 2.2mmol/l. Pacijentu odmah ordiniramo 40ml 50% glukoze , nakon koje epileptični napad predstaje i nastavljamo sa 5% glukozom u brzoj infuziji uz praćenje vrednosti glikemije. Nakon 10-tak minuta pacijent se budi .
Diskusija: Alkoholom uzrokovana hipoglikemija nastaje nakon umerene ili obilne konzumacije alkohola kada osoba nije jela. U ovim stanjima može se prevideti dijagnoza zamenom hipoglikemije za alkoholni stupor. Pri naglo nastalim hipoglikemijama u 10-20% slučajeva se javljaju hipoglikemijski epileptični napadi.
Zaključak: Na hipoglikemiju treba uvek posumnjati kada imamo pacijenta sa konvulzijama i kliničkom slikom konfuzno-delirantnog stanja.
Ključne reči: Hipoglikemija,epileptični napad,dijagnoza

e-mail: elvirkaa@yahoo.co.uk


145.
Kongenitalni glaukom
Vinka Repac (1), Zoranka Vlatković (1), Branislava Stanimirov (2), Ivan Lukić (3)
(1) Dom zdravlja Žitište, (2) Dom zdravlja Novi Sad, (3) Privatna ordinacija "Sportrehamedica", Zrenjanin

Uvod: Pojam kongenitalnog glaukoma je vrlo širok, te zavisi od toga šta ga izaziva i koje su strukture oka najviše zahvaćene. Nastaje kao posledica abnormalnog razvoja komornog ugla za vreme intrauterinog perioda. Manifestuje se tokom prvih meseci ili godina života. Razlog nastanka su mezodermalne prepreke u komornom uglu.
Klinički se deli na:
- primarni oblik (čist) hydrophtalmus i
- sekundarni oblik koji obuhvata od Sy Axenfeld do Petersa
Cilj rada: socioekonomski značaj pravovremenog lečenja dece obolele od kongenitalnog glaukoma
Metod rada: Prikazan je slučaj deteta (iz blizanačke trudnoće) sa kongenitalnim glaukom dijagnostikovanim u prvoj godini života. Roditelji su primetili izuzetno krupne oči i učestalo suzenje.
Objektivni nalaz: Buftalmus, megalocornea (14 mm u prečniku), CA duboka, povišen IOP (aplanaciona tonometrija), gonioskopija: ugao širok s perzistentnim mezodermom, disgeneza dužice.
Rezultati: Dete je podvrgnuto operativnom zahvatu u drugoj godini života.
IOP je normalizovan, vidna oštrina sa korekcijom iznosi 0,6 (refrakcija je visoko miopna), nalaz na očnom dnu tipična glukomatozna ekskalacija.
Zaključak: Operativno lečenje je metod izbora i treba ga što pre uraditi. U slučaju bilo kakve sumnje na kongenitalni glaukom rad mora biti timski pedijatar – oftalmolog. Na primeru ovog deteta se vidi da postoji mogućnost uključivanja u redovnu školu, te obavljanje drugih svakodnevnih aktivnosti.
Ključne reči: kongenitalni glaukom, saradnja pedijatar – oftalmolog, operativno lečenje.

e-mail: buba@gimelnet.rs


146.
Multipla endokrina neoplazija (MEN I) - prikaz slučaja
Dragana Joksimović Stevanović, Slađana Miljković
Dom zdravlja Niš (1), Zdravstvena stanica Rasadnik, (2) Zdravstvena stanica Brzi Brod

UVOD: MEN predstavlja autosomno dominantno nasledno oboljenje u kome se javljaju tumori ili hiperplazije dve ili više endokrinih žlezda. Odgovorni gen za MEN I je supresorni gen lociran na hromozomu 11. Klinička slika je polimorfna, zavisno od zahvaćene endokrine žlezde, a promene mogu biti u vidu hiperplazije, adenoma ili karcinoma.
CILJ: Edukativni sa željom da se ukaže na kompleksnu kliničku sliku, komplikovanu dijagnostiku i terapiju.
METOD:Za prikaz su korišćeni podaci dobijeni anamnezom i iz otpusnih lista Instituta za endokrinologiju i Instituta za plućne bolesti.
PRIKAZ SLUČAJA:Bolesnica A.V, stara 51 godinu, se novembra 2008.god. javila na pregled zbog visoke temperature 40° C, bolova sa leve strane grudnog koša, opšte slabosti. Nakon pregleda ordiniran je antibiotik, upućena je u laboratoriju i na rentgen pluća gde su uočeni obostrano .plućni infiltrati. Laboratorijske analize: SE 94, CRP 40,6 Le 109. Hospitalizovana je, urađena je bronhoskopija i uzeta biopsija, PH nalaz: carcinoid tumor atypicus, dobro diferentovani neuroendokrini. Zato je urađena somatostatin scintigrafija celog tela. Oktreoscan-om se prikazuje u desnom plućnom krilu, jasno ograničena ovalna promena kao i u abdomenu, desno u ileumu koje intenzivno vezuju oktreoid. Nalaz odgovara neuroendokrinom tumoru pa je upućena u Institut za endokrinologiju, urađen MSCT grudnog koša i abdomena sa kolonoskopijom. MR hipofize, uvećana, klinički i biohemijski verifikovana akromegalija, visok IGF1 i HR(hormon rasta). Februara 2009, urađena sukcesivna resekcija oba plućna krila. Genetskom analizom potvrđena mutacija za MEN I. Hormonske analize: TSH 12,5 FT4 6,3 T4-116, anti Tg 4236,0 anti TPO 32,5, povećane vrednosti PTH, visoke vrednosti jonizovanog calcijuma u serumu. MIBI scintigrafija paratireoidnih žlezda: pojačano nakupljanje radiofarmaka u donjoj levoj paraštitastoj žlezdi. U terapiji ordinirana mala doza L-Tiroksina i zakazana ponovna scintigrafija.
ZAKLJUČAK. Radi se o retkom oboljenju koga treba dijagnostikovati i lečiti adekvatno. Prikazana je pacijentkinja sa bilateralnim tumorima pluća, akromegalijom, primarnim hiperparatireoidizmom i hipotireozom (Hashimotov tireoiditis) u sklopu MEN I, koja je zahtevala kompleksno kliničko ispitivanje i lečenje.
KLJUČNE REČI: Multipla endokrina neoplazija, akromegalia, somatostatin receptor scintigrafija

e-mail: stevuros@gmail.com


147.
Perikarditis u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – prikaz slučaja
Nada Perišić, Saša Milićević
Dom zdravlja Medveđa

UVOD. Perikarditis predstavlja zapaljenje srčane opne koje može biti izazvano dejstvom različitih etioloških faktora. CILJ RADA. Prikaz pacijenta sa suspektnim perikarditisom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. METOD RADA. Podaci korišćeni iz istorije bolesti. PRIKAZ SLUČAJA. Pacijent RR, star 71 godinu, iz Medveđe, javlja se u Dom zdravlja u Medveđi 08.12.2010. zbog kašlja, povišene temperature i otežanog disanja. Na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike, laboratorijskih podataka i RTG snimka s pravom se sumnja na perikarditis. Pacijentu je ordinirana terapija kortikosteroidima i analgeticima i upućen je dalje na bolničko lečenje. Epikriza. Primljen na Odeljenje kardiologije Opšte bolnice u Leskovcu zbog gušenja, zamaranja, opšte slabosti. Anamneza: Razboleo se pre dvadesetak dana. Bolest počela prehladom, temperaturom, kašljem. Na prijemu svestan, orijentisan, afebrilan, dispnoičan, ortopnoičan, pokretan, srednje osteomuskularne građe i telesne težine, koža i vidljive sluznice b.o. Glava i vrat b.o., Thorax b.o. Disanje vezikularno bazalno obostrano, inspirijumski pukoti. Srčana radnja pravilna, tonovi nešto tmuliji. TA 140/80 Abdomen u ravni grudnog koša, mek, palpatorno neosetljiv. Jetra i slezena se ne pipaju. Bubrežne lože slobodne, neosetljive. Ekstremiteti pokretni, aktivno i pasivno, bez otoka i bez deformiteta. REZULTATI RADA. Laboratorijski nalazi: Le 7.6; RBC 4.09; HGB 118; HCT 35; PLT 319; GLUKOZA 5.04; UREA 4.9; KREATININ 91; AST 21; ALT 26; LDH 228; ALK.F. 64; Fe 6.6; CHOL 2.9; TGL 0.65; Ca-ion 2.2; TP 63; CK 92; Na-ion 146, K-ion 4.4; urin 18-20 leukocita. EKG: Sinusni ritam, ST segment uredan. Ro nalaz: Jako uvećana srčana senka naročito na račun leve komore. EHO srca: Leva komora normalnih dimenzija, očuvane konfiguracije i globalne kontraktilne funkcije, bez segmentnih ispada u kinetici uz prisutnu asinhroniju septuma i zadnjeg zida ali bez paradoksalnih promena septuma. Septum hipertrofičan. EF 68%. Usporena relaksacija leve komore. Koren aorte graničnih dimenzija je u nivou bulbusa, aorta proširena dij. 4.4cm, a u nivou ascendetne aorte 6.7cm. Perikard cirkulatorno raslojava u nivou prednjeg zida 1.6cm, u projekciji vrha srca 1.1cm, iza zadnjeg zida 0.5cm. Nalaz govori za postojanje ANEURYSMAE AORTAE ASCENDENTIS i EFFUSIO PERICARDII. Zakazan i CT medijastinuma. Th. Dilacor 1x1, Aminofilin R 2x1/2, Lasix tbl. 1x1 na drugi dan, Aldactone 50mg 1x1, Diklofen duo caps. 2x1, Ranisan 2x1, Palitrex 500mg caps. 3x1.
Ključne reči: perikarditis, aorta,

e-mail: dr.nada.perisic@gmail.com


148.
Zbrinjavanje ventrikularne fibrilacije u Službi hitne medicinske pomoći u Novom Pazaru
Damir Husović, Mirsala Islamović-Aličković, Faruk Pašović
Zdravstveni centar Novi Pazar, Služba hitne medicinske pomoći

Cilj rada. Cilj rada je bio da se prikažu mere kardiopulmonalno cerebralne reanimacije (KCPR), u službi hitne medicinske pomoći (HMP), sa akcentom na ranu restituciju defibrilacijom ventrikularne fibrilacije (VF), koja je nastala kao komplikacija akutnog koronarnog sindroma.
Materijal i metode. U ovom prikazu slučaja predstavljena je jedna uspešno sprovedena KCPR pacijenta kod koga je reinfarkt doveo do pojave VF, a posledično i do gubitka svesti i prestanka disanja.
Rezultati. U ambulantu HMP javila se žena starosti 68 godina, žaleći se na bol u grudima koji traje nekoliko dana i malaksalost koja je otprilike trajala jedan dan.Kako njen izabrani lekar nije bio u smeni, ona se javila službi HMP. Na otpusnoj listi koju je bolesnica imala sa sobom pisalo je da je lečena od non-Q infarkta pola godine pre toga. Pacijentkinja je pregledana (TA:130/80mmHg, srčana akcija ritmična, tonovi jasni, bez čujnih patoloških šumova nad srcem, normalan disajni šum), urađen je EKG snimak i kako nije bilo evolucije u promenama u odnosu na raniji snimak, a sama pacijentkinja navodi da je često imala slične tegobe, istoj je data infuziona antianginozna terapija, dat je kiseonik 7L/min/10 minuta preko maske i zadržana je na posmatranju u sobi za opservaciju HMP. Posle desetak minuta bolesnica je navela da se bolje oseća i da je bol u grudima prestao.
Nakon par minuta bolsnica je odjednom počela da krklja i da biva cijanotična. Kako se sve dešavalo u prostoriji službe hitne pomoći, odmah je konstatovano da nema pulsa (pritiskom na karotide), da je prestalo disanje i odmah su sprovedene mere KCPR.
Na monitoru defibrilatora (DEF) bila je prisutna VF, te je odmah izvršena defibrilacija sa 180 J (bifazni defibrilator).
Ekipa koju je činilo osoblje HMP je nastavila KCPR nakon defibrilacije ambu balonom i kompresijom na sternum u odnosu 30/2. Nedugo zatim bolesnica pravi jednu spontanu insuflaciju vazduha, a pritiskom na karotidu palpirao se puls. Disanje se spontano uspostavilo a KCPR je prekinuta jer je bolesnica došla svesti, a vratila se i normalna prebojenost kože i vidljivih sluznica. Na monitoru DEF-a registruje se sinusni ritam frekvencije oko 100/min.
Bolesnica je transportovana u koronarnu jedinicu internog odeljenja, gde je laboratorijski potvrđen reinfarkt.
Zaključak. Za uspešnost KPCR-a neophodno je u optimalnom vremenu od nastupanja kardiorespiratornog aresta započeti reanimacione mere ma gde se incident desio, ne čekajući ekipu HMP koja će nastaviti KCPR po dolasku do unesrećenog.
Ključne reči. KCPR, ventrikularna fibrilacija, defibrilacija.

e-mail: husovicdamir@yahoo.com


149.
Prikaz slučaja apscesa prednjeg trbušnog zida izazvanog candidom albicans
Miroslav Miljković, Ivan Matić, Olivera Matkić
Zdravstveni centar Aleksinac, Hirurško odeljenje

Cilj rada: Želimo da prikažemo interesantan slučaj iz prakse, veliki apsces u prednjem trbušnom zidu, lokalizovan ispod desnog rebarnog luka nepoznate etiologije.
Metod: Prikazan je pacijent star 72 godine, muškog pola, srčani bolesnik koji se javlja lekaru zbog bolova i otekline na trbuhu u predelu ispod desnog rebarnog luka.
Rezultati: Na prijemu pacijent afebrilan, negira probleme sa stolicom i mokrenjem, dijabetičar na oralnim antidijabeticima sa vrednostima glikemije između 7-9 mmol, što moze biti jedan od favorizujucih faktora razvoja mikotičke infekcije. Negira kalkulozu žučne kese, alkohol konzumira umereno, leukocitoza na prijemu 8000, negira maligna oboljenja u porodici.
Objektivno trbuh u ravni grudnog koša, mekan, ispod desnog rebarnog luka prisutna formacija prečnika oko 15 cm lako bolna na dodir, koža iznad nje blago lividna bez znakova lokalne inflamacije.
Ultrazvučno opisana promena u trbušnom zidu prečnika oko 10 cm ispunjena tečnim gušćim sadržajem koja ne komunicira sa slobodnom trbušnom dupljom što je kasnije potvrđeno i CT pregledom.
Pacijent operisan, intraoperativno uzet material za mikrobiološki pregled, apsces evakuisan i trostruko dreniran , kasnije rađena lavaža šupljine kroz jedan od drenova blagim antiseptičnim rastvorom.
U mikrobiološkom pregledu izolovana candida albicans u dva navrata tako da je pacijent tretiran sistemskim antimikotikom ampulama Difflucan uz svakodnevno previjanje. Na primenjenu terapiju ne dolazi do porasta jetrinih enzima u krvi.
Pacijent pušten kući 15 dana nakon operacije, nastavlja sa ambulantnim previjanjem na drugi dan, bez oralne terapije i promena sanirana u celini.
Zaključak: Izolovan apsces prednjeg trbušnog zida izazvan gljivičnom infekcijom izuzetno je retka patologija. Etiološki ne postoje sigurni elementi koji bi mogli da kažu šta je bio locus minoris za ulazak i razvoj infekcije. Reakcija okolnog tkiva nije bila izražena, hladan apsces a klinički pacijent nije pokazivao znake teže intoksikacije ili preteće septikemije. Kombinacijom hirurškog načina lečenja, blagovremenom mikrobiološkom dijagnostikom , izolovanjem patogenog supstrata i uključivanjem blagovremeno sistemske antimikotične terapije pacijent je potpuno izlečen.

e-mail: drmiljko@medianis.net


150.
Benigni tumor medijastinuma-prikaz slučaja
Dušica Milovanović
Dom zdravlja Mladenovac

Tumori su najčešći oblik oboljenja medijastinuma. Simptomi zavise od pritiska tumora na okolne organe i promene njihovog položaja.
CILJ. Skrenuti pažnju na ovo oboljenje i ukazati na važnost radiografije za postavljanje dijagnoze.
METOD. Prikaz slučaja na osnovu anamneze, pregleda pacijentkinje i uvidom u medicinsku dokumentaciju.
PRIKAZ SLUČAJA. Pacijentkinja stara 50 godina, domaćica po zanimanju, javila se izabranom doktoru zbog bola pri gutanju i bola u levom ramenu i nadlaktici. Tegobe prisutne oko dva meseca. Lična anamneza-pušač, HTA, HLP. Pri pregledu afebrilna, blaga hiperemija ždrela, bez uvećanih limfnih čvorova vrata. Štitna žlezda nije uvećana, palpatorno bolno neosetljiva. Auskultatorni nalaz na srcu i plućima uredan. Levo rame i nadlaktica bez vidljivih znakova povrede, aktivni i pasivni pokreti u levom ramenu ograničeni bolom. TA 120/80mmHg, EKG-sinus ritam fr. 70/min bez promena u sprovođenju i repolarizaciji. U laboratorijskim nalazima SE 28, povišene vrednosti parametara lipidnog statusa, TSH, FT4 u ganicama referentnih vrednosti. Rtg levog ramena , nadlaktice i lakta –ne vide se patološke promene. Bris šdrela i nosa-nađena fizološka flora. Rendgenografija pluća i levi profil—TU senka oko 12cm. CT grudnog koša-u gornjem režnju levog plućnog krila vidi se jasno ograničena ekspanzivna promena veličine 118x89x120mm, koja potiskuje medijastinalne organe u desno bez znakova infiltracije. Konsultovan spec.otorinolaringolog i spec. pneumoftiziolog. Pacijentkinja upućena u KCS Institut za plućne bolesti i TBC, gde je učinjena hirurška intervencija-Thoracotomia cum extirpatio TU mediastini l sin. Patološko- histološkim nalazom utvrđeno je da se radi o mezenhimalnom tumoru morfološki benignih osobina. Pacijentkinja je posle operativnog zahvata prikazana konzilijumu za pluća koji je u nastavku lečenja predlozio kontrole na tri meseca sa CT toraxa i gornjeg abdomena.
ZAKLJUČAK Kod pacijenata koji imaju bol pri gutanju, kašalj ili bol u ramenu, ukoliko su tegobe dugotrajne a ne nalazimo im uzrok, neophodno je uraditi rendgenografiju pluća jer njihov uzrok mogu biti tumori medijastinuma.
KLJUČNE REČI tumor,kašalj,bol

e-mail: drdusica59@gmail.com


151.
Diferencijalna dijagnoza aneurizme abdominalne aorte – prikaz slučaja
Biljana Vukašinović
Dom zdravlja Gornji Milanovac

Cilj: Ukazati na značaj diferenciranja bola u abdomenu koji je znak postojanja preteće rupture ili postojeće rupture aneurizme aorte od bolova koji su drugog porekla.
Aneurizma je lokalizovano ili difuzno proširenje arterije. Prava aneurizma je proširenje svih slojeva arterijskog zida, a lažna aneurizma je rezultat rupture intime i medije arterije sa stvaranjem pulzirajućeg hematoma. Najčešći uzrok aneurizme je ateroskleroza, septičko stanje, trauma, dugogodišnja hipertenzija.
Materijal i metode: Praćenje pacijenta muškog roda, starosti 66 godina. U anamnezi navodi višegodišnju hipertenziju, HOBP, ulkus duodenuma, a od faktora rizika pušenje, toksična isparenja na radnom mestu, i hereditet.
Pre dve godine, pacijent je napipao bolnu tvrdinu u predelu umbilikusa, što je pripisivao gastričnim tegobama, tj. postojanju hronicnog ulkusa duodenuma. Vremenom su tegobe postale intenzivnije, zatim su se javile bolne senzacije u sakrumu sa problemom vertikalizacije i dizuričnim tegobama. Trećeg dana od početka primene antibiotika, bol u umbilikusu je postao još intenzivniji i propagirao se u malu karlicu i kukove uz gubitak svesti, nevoljno umokravanje i pad tenzije na 80/60 mmhg. Hitno je prebačen na odeljenje hirurgije bolnice u Gornjem Milanovcu pod sumnjom na akutni abdomen. Ultrazvučnom dijagnostikom utvrđeno je retroperitonealno krvarenje i postojanje pulsirajuce mase ispod odvajanja renalnih arterija. Posle postizanja hemodinamske stabilnosti, prebačen je u KCS i operisan u uslovima OETA kao hitan slučaj pod dijagnozom: Ruptura aneurysmatis, aortae abdominalis, schock haemorrhagicus gravis. Posle operacije, stanje je stabilno.
Rezultati i zaključak: Kod pojave abdominalnog bola, veoma je važno uzeti pravilnu anamnezu i izvršiti dobru diferencijalnu dijagnozu: ac. appendicitis, cholelithiasis, gastritis, ulcus duodeni, obstructio intestine, nephrolithiasis, infarctus myocardii, pancreatitis i dr.
Uz upotrebu dostupnih dijagnostičnih metoda, ne bi trebalo načiniti previd prilikom dijagnostike jer to može predstavljati gubitak dragocenog vremena i smanjiti šanse pacijenta da preživi.

e-mail: wolf.ash.mc@gmail.com


152.
Gelastična epilepsija, prikaz slučaja
Tatjana Radović, Snežana Bajović- Pavlović, Sanja Glišović
Opšta bolnica "Stefan Visoki", Smederevska Palanka

Epileptički napad je paroksizmalna, kratkotrajna i stereotipna izmena motorne aktivnosti, senzibiliteta, ponašanja ili svesti, uzrokovana abnormalnom električnom hiperaktivnošću mozga. Epilepsija je hronično neurološko oboljenje koje se karakteriše spontanim i ponavljanim (repetitivnim) epileptičnim napadima. Gelastična epilepsija je redak oblik epilepsije (javlja se kod 1 od 1000 obolelih od epilepsije) koji se manifestuje repetitivnim, nekontrolisanim napadima smeha (grčki Gelos- smeh). Najčešći uzrok je hamartom hipotalamusa, mada u određenom procentu uzrok nije poznat što potvrđuje i naš slučaj. Naš prikaz slučaja pokazuje da gelastična epilepsija osim što se ne dijagnostikuje na vreme, je i teraporezistentna, pa i pored široke palete AE terapije napadi su prisutni celog života.
Prikaz slučaja: pacijentkinja T. J. stara 37 godina, neudata, bez dece, u invalidskoj penziji, desnoruka, živi sa majkom. Porođaj i rani PMR protekli su uredno. Prve promene su se javile u osnovnoj školi u smislu iznenadnih napada smeha koji su ometali nastavu tako da je često opominjana od strane učitelja, a zbog toga što se takvo ponašanje održavalo poslata je školskom psihologu na testiranje. Ustanovljeno je da se radi o hiperaktivnosti deteta sa znacima blažeg mentalnog deficita i predloženo je da školovanje nastavi u ustanovi za decu sa specijalnim potrebama. Obzirom da je majka učiteljica, dete na zahtev roditelja i uz njihovu podršku završava redovno osnovnu školu. Napadi se nastavljaju u naredne dve godine u vidu glasnog i neispravociranog smeha koji traje 10tak minuta, a koji je i dalje okarakterisan kao poremećaj prilagođavanja. U 14. godini javlja se prvi generalizovani epileptični napad sa gubitkom svesti kada je prvi put i dovedena na naše odeljenje. Po prijemu urađen EEG koji beleži hipersinhrono generalizovano izbijanje S-W kompleksa u trajanju od par minuta. Uvedena antiepileptična terapija Phenobarbitona i Tegretola. Tada urađen i CT endokranijuma – nalaz uredan. Primenjenom terapijom kupirani su GTK napadi, dok napadi smeha ostaju rezistentni i javljaju se na svakih desetak dana. Dolazi do kraćeg prekida školovanja u trajanju od godinu dana. T.J. lečena je u dva navrata na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd. Nastavak školovanja bio je moguć uz korigovanu AE terapiju, umesto Phenobarbitona uveden Na- valproat (Eftil). Gelastični napadi se održavaju u manjem intenzitetu sa generalizacijama prosečno jednom do dva puta godišnje. Pacijentkinja završava srednju trgovačku školu i jedno vreme radi u trafici, ali se i dalje javljaju gelastični napadi zbog čega biva penzionisana. Poslednjih godinu dana na terapiji je Eftil, Tegretol, Rivotril. I pored uvedena tri antiepileptika gelastični napadi prisutni dok je poslednjih dve godine EEG nalaz uredan, kao i CT. Psihološkom obradom dobija se evidentno kognitivno mnestičko propadanje te odaje utisak težeg mentalnog deficita nego što je primarni.

e-mail: drbajovic@gmail.com


153.
Infekcija i terapija virusa hepatitisa C – prikaz slučaja
Biljana Vukašinović
Dom zdravlja Gornji Milanovac

Cilj rada: Objasniti način infekcije hepatitisom C, evaluirati postignute rezultate primenom antivirusne terapije pegilovanim interferonom (Pegazys) i ribavirinom (Copegys) kod pacijentkinje koja ima hroničnu infekciju hepatitisom C, genotipa 1.
Materijal i metode: Šestogodišnje praćenje pacijentkinje stare 65 godina, od momenta dijagnostikovanja infekcije pa do postignute eliminacije virusa iz organizma 2005. godine pacijentkinja je upućena na virusološko ispitivanje zbog povišenih vrednosti transaminaza i bolova ispod DRL. Rezultat je bio pozitivan nalaz na HCU virus. Iz anamneze saznajemo da je 1988. godine posle operacije ekstrauterne trudnoće primala transfuzije pune krvi. Biopsija jetre dala je DG: Fibrosus hepatitis. Razmotrena je mogućnost terapije interferonom i ista je odložena zbog povišene vrednosti antinuklearnih antitela.
Rezultati i zaključak: Nakon ponovne evaluacije (eutireoidna struma, diabetes mellitus) pristupilo se antivirusnoj terapiji pegilovanim interferonom α – 2a i ribavirinom – sedmične, subkutane injekcije interferona (135 mcg) i oralno 2x200 mg. ribavirina.
Tokom daljeg vremena, doza je titrirana zavisno od vrednosti krvne slike. U novembru 2009. godine izvršeno je serološko ispitivanje (PCR) i konstantovan je negativan rezultat HCV RNK, tj. postignuta je eliminacija virusa iz organizma.
Terapija je završena posle 48 ampula interferona α – 2a (jednom nedeljno) i ribavirina (svakodnevno 2x2 tablete) uz postizanje virusološkog i biohemijskog odgovora.
Neophodna je saradnja sa lekarom, pridržavanje saveta, unošenje vitamina. Eliminacijom virusa preveniramo fibrozu (cirozu) i malignu alternaciju.

e-mail: wolf.ash.mc@gmail.com


154.
Metastaza karcinoma dojke u kolonu - prikaz slučaja
Ivana Stojanović
Klinički centar Niš, Institut za patološku anatomiju

Karcinom dojke je najčešći maligni tumor ženske populacije i značajan faktor morbiditeta i mortaliteta žena. Otkrivanje karcinoma u ranijem životnom dobu, u ranom stadijumu bolesti, i adekvatna hirurška intervencija, su ključne za pozitivan ishod bolesti. Ipak, 30 do 80 % žena razvije metastaze.
Metastaze karcinoma dojke se najčešće javljaju u plućima, jetri, centralnom nervnom sistemu, kostima, ali njihova pojava u gastrointestinalnom sistemu je jako retka.Tanko crevo je veoma često mesto metastaza, zatim sledi želudac, a onda debelo crevo. Pojava metastaza u digestivnom sistemu je vezana za pojavu krvarenja, opstrukcije, perforacije, i pacijent se zbog ovih tegoba i javlja lekaru.
Cilj rada je ukazati na značaj karcinoma dojke u digestivnom sistemu,jer je diferencijalno dijagnostički jako važno utvrditi da li se radi o primarnom tumoru creva ili o metastatskom procesu.
Pacijentkinja starosti 55 godina je operisana avgusta 2009 zbog ileusa i tumorskog procesa na sigmi. Materjial je poslat na HP dijagnozu. Na histološkom preparatu je uočen očuvani epitel kolona sa submukozno prisutnim grupama ćelija koje su podsećale svojim morfološkim izgledom na karcinom dojke, a ne na tumor creva. Zbog sumnje na tumor creva,urađeno je AB PAS bojenje koje je bilo negativno.Urađena su zatim imunohistohemijska bojenja na ESTROGEN, PROGESTERON i HER 2 , koja su pokazala pozitivnost. Takođe je nađen podatak da je maja 2009. pacijentkinja operisana zbog tumora dojke, i da se radilo o lobularnom karcinomu.
Značaj rada je u tome da lekari opšte prakse ili internisti treba da budu jako oprezni kada pacijentkinja sa prethodnom dijagnozom karcinoma dojke ukazuje na određene simptome vezane za digestivni sistem.

e-mail: ivana.stankovic1509@gmail.com


155.
Policistični bubrezi – prikaz slučaja
Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić
Dom zdravlja "Zvezdara", Beograd

Uvod: Policistična bolest bubrega je nasledna bolest u kojoj je parenhim oba bubrega pretvoren u ciste. Kod sve dece obavezno je zahvaćena i jetra. Simptomatologija i napredovanje bolesti zavisi od tipa nasleđivanja (autozomno-recesivno ili autozomno-dominantno) i od uzrasta (perinatalni, neonatalni, infantilni i juvenilni tip). Kliničkom slikom dominira hronična bubrežna insuficijencija. U zavisnosti od zahvaćenosti jetrinog parenhima razvija se portna hipertenzija i ciroza.
Cilj rada je da se ukaže na važnost pravovremene dijagnoze bolesti, praćenja napredovanja bubrežne insuficijencije uz uključivanje savremene terapije, kako bi se odložio terminalni stadijum bubrežne insuficijencije.
Metod rada: Dijagnoza je postavljena prvog dana života ultrasonografskim pregledom (EHO) abdomena u toku ispitivanja životno ugroženog prevremeno rođenog deteta.
Rezultati: Dete rođeno u 34. gestacionoj nedelji. Po rođenju, novorođenče asfiktično i u generalizovanoj cijanozi, hitno prebačeno na Institut za neonatologiju gde je hospitalizovano u trajanju od dva meseca. U toku prvog dana hospitalizacije urađen EHO abdomena pri čemu su nađeni uvećani, policistični bubrezi i cista u jetri. Prva urinarna infekcija u 15. mesecu života lečena je parenteralno. Zbog ponavljanih urinarnih infekcija po tipu pijelonefritisa, koje su se javljale pri svakom pokušaju prekida profilakse, u uzrastu od 21 mesec učinjena su dodatna ispitivanja: mikciona cistouretrografija (MCUG) i laboratorijski ispitana funkcija bubrega. Nije nađen vezikoureteralni refluks, a laboratorijske analize ukazale su na početnu bubrežnu insuficijenciju (serumski kreatinin 85 micromol/l, proteinurija/kreatinurija 0,48). Dete se uredno kontroliše na 6 meseci kod nefrologa. U uzrastu od 5 godina dokazano postojanje osteorenalne distrofije (povišene vrednosti parathormona) i u terapiju je uveden kalcijum karbonat i vitamin alfa-hidroksikalciferol. U uzrastu od 9 godina, posle urađenog 24 časovnog Holtera krvnog pritiska, dokazana arterijska hipertenzija i u terapiju se uvodi ACE inhibitor. Pošto se telesna visina održava na trećem percentilu uz normalnu brzinu rasta, preporuka endokrinologa je da se u terapiju uvede supstituciona terapija hormonom rasta. U daljem toku bolesti razvija se anemija uzrokovana hroničnom bubrežnom insuficijencijom pa se u uzrastu od 9 godina u terapiju uvodi eritropoetin i preparati gvožđa. Na poslednjoj kontroli u avgustu 2010. godine registrovane su sledeće laboratorijske vrednosti: urea 19,4 mmol/l, kreatinin 272 micromol/l, kalijum 4,4 mmol/l, BE -5,5 mmol/l, Er 3,5x1012/l, Hgb 97 g/l, što ukazuje na dalje napredovanje bubrežne insuficijencije.
Zaključak: Kod ovog deteta je dijagnoza postavljena u prvom danu života. Dete se redovno kontroliše, učinjena je sva potrebna dijagnostika, uvedena sva potrebna terapija. Bolest se razvija u pravcu terminalne bubrežne insuficijencije i dete je kandidat za transplantaciju bubrega.
Ključne reči: policistični bubrezi, nizak rast, anemija.

e-mail: rkosic@sbb.rs


156.
Rombencefalitis kao komplikacija pandemijskog gripa – prikaz slučaja
Mila Otašević, Radmila Kosić, Marijana Genić
Dom zdravlja "Zvezdara", Beograd

Uvod: Pandemijski grip izazvan virusom influence A tip H1N1, u junu 2009. godine uzburkao je domaću i svetsku javnost i izazvao polemike među stručnjacima. Ovaj virus sadrži mešavinu gena četiri virusa: severnoameričkog i evroazjskog svinjskog gripa, severnoameričkog ptičijeg gripa i humanog gripa. Genom virusa gripa je raspoređen na 8 samostalnih molekula RNK, pa se zbog toga lako rekombinuje. Infekcija virusom gripa uglavnom protiče bez razvoja komplikacija. Komplikacije se očekuju kod osoba sa hroničnim bolestima i najčešće su respiratorne, a retko mogu biti kardiološke i neurološke.
Cilj rada je da se ukaže na značaj seroloških testova u diferencijalnoj dijagnostici rombencefalitisa, koji se razvio kao komplikacija pandemijskog gripa kod prethodno zdravog deteta.
Metod rada: Dijagnoza je postavljena na osnovu anamneze, fizikalnog nalaza i seroloških testova.
Rezultati: Pacijent, sada uzrasta 15 godina, u decembru 2009. godine preležao grip sa tipičnim simptomima: visoka temperatura u trajanju od 10 dana, malaksalost, bolovi u mišićima, suvi kašalj. Posle tri nedelje javili su se sledeći simptomi: vrtoglavica, glavobolja, bol u ušima. Lečen od strane otorinolaringologa pod dijagnozom sinuzitisa. Zbog održavanja simptoma hospitalizovan u martu 2010. godine kada je urađena kompjuterizovana tomografija endokranijuma – nalaz uredan. Neurolog 7.03.2010. postavlja sumnju na rombencefalitis. Nastavljeno praćenje i ispitivanje: nuklearna magnetna rezonanca mozga, elektroencefalogram, audio-vestibularno ispitivanje i 27.04.2010. neurolog postavlja dijagnozu rombencefalitisa i uvodi se vitaminska terapija. Tegobe su trajale do juna, kada nastaje poboljšanje. U septembru 2010. posle infekcije gornjih disajnih puteva dolazi do pogoršanja simptoma: vrtoglavica, glavobolja, otežano čitanje i pisanje, poremećaj sna, koji se smiruju za mesec dana. U međuvremenu stiže rezultat serološkog testa (uzorak seruma uzet u maju 2010.), koji potvrđuje preležan pandemijski grip. Urađeni su i serološki testovi na druge viruse, potencijalne izazivače rombencefalitisa koji su bili negativni. Dete se sada dobro oseća, ide u školu i prima vitaminsku terapiju jednom mesečno.
Zaključak: Grip je virusna infekcija koja nejčešće prolazi bez komplikacija. U prikazanom slučaju, kod zdravog deteta je dovela do rombencefalitisa sa neizvesnim ishodom, čija je etiologija dokazana serološkim testovima.
Ključne reči: grip, vrtoglavica, rombencefalitis

e-mail: otas@beotel.rs


157.
Septični osteoartritis kod novorođenčeta - prikaz slučaja
Marijana Genić, Mila Otašević, Radmila Kosić
Dom zdravlja "Zvezdara", Beograd

Uvod: Infekcije koštano-zglobnog sistema kod novorođenčadi razvijaju se uz nespecifičnu kliničku sliku praćenu opštim znacima infekcije. Neprepoznavanje inicijalnih simptoma i znakova može da dovede do trajnih sekvela. Najčešći uzročnik osteoartritisa je zlatni stafilokok (Staphylococcus aureus), zatim hemofilus influence tip B i gram negativne enteritične bakterije. U prvih 10-14 dana radiografija je negativna, a laboratorijski nalazi u prvih par dana mogu da budu blago povišeni. Ove dijagnostičke metode imaju veći značaj u praćenju efikasnosti terapije i prognoze bolesti.
Cilj: Značaj postavljanja pravovremene dijagnoze u cilju sprečavanja sekvela.
Materijal i metod rada: Dijagnoza je postavljena na osnovu kliničke slike, laboratorijskih analiza i radiografije.
Rezultati: U 15. danu života majka dovodi novorođenče u dispanzer zbog uznemirenosti, kenjkavosti i pospanosti. Rektalno izmerena temperatura je 39°C i dete je upućeno u bolnicu. Na prijemu muško novorođenče, afebrilno, urednih vitalnih funkcija i sa fizikalnim nalazom u fiziološkim granicama. Laboratorija na prijemu: Le 11,6x109/l (Ly 23,4%, Gr 74%), Er 4,06x1012/l, Hgb134g/l, Tr 416x109, CRP 28mg/l. Urinokultura, koprokultura i kultura likvora – sterilni. Nalaz ORL uredan. Ehosonografski pregled CNS-a i abdomena uredan. Snimak karlice AP uredan. Zbog sumnje na sepsu u terapiju su uključeni ceftriakson i gentamicin. Drugog dana hospitalizacije registruje se slaba pokretljivost i ograničena abdukcija u desnom kuku pa je u terapiju uključen kloksacilin. U prvoj hemokulturi izolovan zlatni stafilokok. Terapija je trajala 21 dan. Kontrolna radiografija kukova posle 3 nedelje ukazuje na osteolitične promene u desnom femuru. Posle 30 dana odojče otpušteno kući u dobrom opštem stanju sa peroralnom terapijom: fusidinska kiselina u trajanju od 7 dana. Redovno se kontroliše kod ortopeda na mesec dana. U uzrastu od 3 meseca plasiran Pavlik u trajanju od 3 meseca. Nastavljene redovne ultrasonografske i laboratorijske kontrole. Dete je prohodalo na vreme. Sada ima 4 godine i 6 meseci, bez inegaliteta donjih ekstremiteta. Kontrole su na 2 godine.
Zaključak: Neprepoznat na vreme i neadekvatno lečen osteoartritis kod dece može da dovede do trajne invalidnosti, koja sa sobom nosi kako medicinske, tako i socijalne probleme. U prikazanom slučaju dete je sačuvano od sekvela.
Ključne reči: osteoartritis, sepsa, sekvele.

e-mail: otas@beotel.rs


158.
Hepatitis toksika izazvan primenom flutamida prikaz bolesnika
Ljubiša Šumarac(1), Jelena Vasić Šumarac(2) (1)
Opšta bolnica Gornji Milanovac, (2) Dom zdravlja Gornji Milanovac

UVOD: Jedan od etioloških faktora za pojavu akutnog oštećenja jetre može biti toksično dejstvo lekova među kojima su i hormonski preparati. Flutamid je nesteroidni antiandrogen, čije se tosično dejstvo u jetri može manifestvovati od akutnog hepatitisa, razvoja akutne insuficijencije jetre pa čak i smtrnog ishoda bolesnika.
PRIKAZ BOLESNIKA: Bolesnik star 57 godina po zanimanju penzioner primljen je u interno odeljenje opšte bolnice u Gornjem Milanovcu zbog naglo nastalog oštećenja jetre. Kako je lečenje kod bolesnika sa već patohistološki dokazanim adenokarcinomom prostate za početo hormonskom terapijom (nesteroidnim antiandrogenom – flutamid tablete 250 mg 3 x 1 uz analog LHRH – gaserelinom – zoladeksom ampule 3,60 mg 1 mesečno supkutano) unazad 5 meseci tada se i bolest manifestovala. Iz anamneze, kliničke slike, laboratorijskih analiza, eho abdomena i MR abdomena ukazale su na akutno oštećenje jetre zbog uvedenog leka flutamida koga je pacijent svakodnevno 5 uzastopnih meseci uzimao. Po obustavi i potpunom prekidu uzimanja leka bolesnik se potpuno oporavio. I danas je na redovnim onkološkim kontrolama sa normalnim vrednostima jetrinih proba i PSA.
ZAKLJUČAK: Prikazan je bolesnik sa toksičnim akutnim hepatitisom koji je nastao zbog uzimanja nesteroidnog antriandrogena flutamida. Lek je uveden kao primarni vid lečenja patohistološki verifikovanog adeno karcinoma prostate koji se često kod ovakvih bolesnika uvodi. Obzirom na čestu primenu (pravu indikaciju) leka poželjno je ovakve pacijente češće klinički i laboratorijski kontrolisati (biohemijski parametri fukcije jetre i PSA) kao bi se početno hepatično oštećenje ranije prepoznalo. Mogle bi se predložiti redovne kontrole na 2 – 3 meseca a obavezno bi obuhvatile već pomenute laboratorijske analize. Pri pojavi ovakvog jetrinog oštećenja uzimanje flutamida se odmah prekida a za potrebe lečenja adeno karcinoma prostate se može nastaviti drugim antiandrogenom (bikadeksom) što je kod ovog bolesnika i urađeno.
KLJUČNE REČI: toksički hepatitis, nesteroidni antiandrogen, flutamid, hepatotoksičnost, adeno karcinom prostate.

e-mail: sumaracgm@ptt.rs


159.
Uterus myomatosus per magna – prikaz slučaja
Žaklina Savić Mitić (1), Slobodan Milošević (1), Dragiša Mitić (2)
(1) Zdravstveni centar Zaječar, Ginekološko-akušerska služba, (2) Zavod za javno zdravlje "Timok", Zaječar

Uvod: Lejomiomi ( miomi, fibromi, fibromiomi ) su dobro ograničeni, benigni tumori materice koji se sastoje iz ćelija glatkog mišića između kojih se nalazi manja ili veća količina fibroznog tkiva. Javljaju se u 20-25% žena u reproduktivnom periodu i predstavljaju najčešće solidne tumore male karlice. Većina mioma je asimptomatska, a pojava simptoma zavisi od broja, lokalizacije i veličine tumora. Najčešći simptomi su krvarenje ( hipermenoreje, metroragije), bol u trbuhu, učestalo mokrenje, hitnost mokrenja ili inkontinencija urina, opstipacija i izmenjeni izgled trbuha ( kod velikih mioma ). U postavljanju dijagnoze pored kliničkog pregleda, najznačajniji je ultrazvučni pregled, mada se koriste i histerosalpingografija, histeroskopija i laparoskopija. Terapija mioma podrazumeva redovno praćenje, medikamentni tretman, hiruški i interventni tretman.
Cilj rada: Ukazivanje na značaj pravovremene i adekvatne terapije mioma uterusa kroz prikaz slučaja pacijenkinje sa miomatoznim uterusom enormnih dimenzija i infertilitetom u anamnezi.
Prikaz slučaja: Pacijentkinja S.J., 45 godina, iz Zaječara, domaćica, primljena na bolničko lečenje na Ginekološko – akušersko odeljenje u Zaječaru radi operativnog zahvata pod dijagnozom Uterus myomatosus per magna i Cystis ovarii lat. dex. Iz lične anamneze saznajemo da je ispitivana zbog infertiliteta pre 23 godine, nakon čega je odustala od lečenja i u narednih 14 godina se nije obraćaja ginekologu. Pre 8 godina se zbog ponovne želje za ostvarivanjem trudnoće javila ginekologu. Kliničkim i ultrazvučnim pregledom konstantovano je postojanje uvećanog uterusa sa dva miomatozna čvora intramuralno postavljena, dimenzija 23x23 mm i 40x45 mm, kao i cista desnog ovarijuma dimenzija 70x69 mm i levog dimenzija 23x23 mm. Predložen joj je operativni zahvat- miomektomija i cistektomija u cilju otklanjanja pojedinih uzroka infertiliteta. Nakon rutinske preoperativne pripreme pacijentkinja je primljena u bolnicu radi operacije. Zbog otežane intubacije operacija je na predlog anesteziologa odložena. Tada pacijentkinja odustaje od operacije i u narednih nekoliko godina je samo jedanput pregledana od strane ginekologa i opet joj je predložena ista terapija. Obzirom da je bila bez tegoba i da je odustala od želje za potomstvom operativni način lečenja nije prihvatila. Godinu dana unazad javljaju se tegobe u vidu osećaja težine u donjem delu trbuha, bola u krstima, nevoljnog mokrenja pri naporu i rasta trbuha. Kliničkim pregledom je nađen tumefakt koji ispunjava čitavu malu karlicu i pruža se u abdomen do dva prsta ispod desnog rebarnog luka, neravan, slobodno pokretan. Ultrazvučnim pregledom je nađen uterus dimenzija 183x157x104 mm, sa većim brojem intramuralnih i subseroznim mioma , cistična unilokularna tumefakciija desnog ovarijuma dimenzija 47x43 mm, paraovarijalno hipoehogen tumefakt dimenzija 37x47 mm i obilje paraovarijalnih priraslica. Pacijentkinja je prihvatila operativno lečenje i obrađena za operaciju. Urađena je, na medijalnoj infraumbilikalnoj laparotomiji, histerektomija sa desnom adneksektomijom i konzervacijom leve adnekse po Aldrigeu, kao i parcijalna omentektomija zbog prisutnih priraslica. Postoperativni tok je bio uredan.
Zaključak: Blagovremena i adekvatna terapija mioma uterusa je veoma značajna jer njome predupređujemo dalje napredovanje bolesti, a takođe je važna kao jedan od postupaka u lečenju steriliteta.

e-mail: zaklina1009@gmail.com


160.
Produžena traumatizacija u porodici - komplikovano odrastanje - prikaz slučaja
Mirjana Filimonović (1), Brankica Vasić (2), Bratimirka Jelenković (3), Slaviša Jovanović (1)
Zdravstveni centar Zaječar, (1) Odeljenje psihijatrije, (2) Služba pedijatrije

Adolescencija, kao deo razvoja svakog čoveka,odlikuje se u ranoj fazi, nizom transformacija na kognitivnom, afektivnom i bihevioralnom planu. To je buran, spolja vidljiv proces dinamike razvoja, do tada, spolja "uspavanog deteta" za koje često nisu spremni ni roditelji, a ni mlada osoba. Spoljašnji, porodični i faktori sredine, ali i unutrašnji individualni, lično-svojstveni činioci, svojim neposrednim delovanjem, naročito ako su dugotrajni i imaju karakteristike osujećenja i ne prepoznavanja potreba, značajno otežavaju razvojni proces svojom kontaminacijom i neadekvatnim usmerenjem. U radu ćemo prikazati mlađeg adolescenta,uzrasta 12 godina sa sa komplikovanim procesom odrastanja, zbog produžene traumatizacije u porodici. Iz lične anamneze: dete iz prve, kontrolisane trudnoće,iz vanbračne zajednice, porođaj carskim rezom, PTM 4 300g, PTD 55cm, AS 5. Miljokaze motoričkog razvoja usvajao uredno. Porodične prilike: prisutno psihičko, emocionalno i fizičko zlostavljanje od strane oca,uz nespremnost majke za obavljanje svoje roditeljske funkcije u podršci i zaštiti deteta. Karakteristike roditelja: Oba roditelja sa SSS, otac nezaposlen, majka zaposlena u smenama. Porodica neko vreme živi u zajednici u iznajmljenom stanu, odnosi su disfunkcionalni, sa elementima verbalne i motorne agresivnosti oca prema majci, kasnije i prema starijem detetu. Polaskom u pripremnu grupu uočava se problem ponašanja, socijalizacije i otežano uklapanje u vršnjačku grupu. Dečak je slabe pažnje, bizarnog ponašanja,sa neobičnim sadržajima svojih crteža, a u misaonom sadržaju pojava ideja uništenja, smrti i destrukcije. Nakon ponovljenog incidenta, majka se vraća sa decom kod roditelja, a Centar za socijalni rad hitno izmešta dete u hraniteljsku porodicu. Promena škole, nova hraniteljica, lišavanje roditeljskog prava oca i delimično majke smanjuju spoljašnji pritisak na dete, ali se značajniji napredak u funkcionianju ne uočava. Aktuelna situacija nakon 4 godine: problemi ponašanja,školovanja, zahteva ukljućivanja u psihijatrijski tretman, upoznavanje škole sa aktuelnom situacijom, preduzimanje mera zaštite deteta i dodadatnu podršku u obrazovanju.

e-mail: jolena@open.telekom.rs


161.
Rak bubrega
Dragoslav Ivanović, Dobrinka Ivanović
Zdravstveni centar Vranje

CILJ:Kazuistički prikaz 10 operisanih bolesnika sa rakom bubrega u periodu 2006-2010g. MATERIJAL I METODE:Obrađeno je 6 muškaraca i 4 žene starosti od 40-68 god koji su operisani na urološkom odeljenju. U istom periodu smo dijagnostikovali još 5 tumora bubrega ali se oni nisu lečili na našem odeljenju. REZULTAT:Uovom periodu 3 bolesnika su živela do 3 godine, a jedan je egzitirao 3 meseca posle operacije od infarkta srca. Ostali dolaze na redovne kontrole. Uradili smo 4 obične i 6 radikalnih nefrektomija. Postoperativna terapija po mišljenju konzilijuma data je samo u 3 slučaja/Dugen/. ZAKLJUČAK: Iz ukupnog broja operisanih bolesnika izdvojili smo bolesnike sa rakom bubrega ne želeći da prejudiciramo nikakvu statističku značajnost incidence i morbiditeta u ukupnoj populaciji. Skoro polovina ovih bolesnika o saznanju svoje bolesti došla je posle slučajnih UZ pregleda abdomena.

e-mail: ddivanovic@ptt.rs


162.
Respiratorna insuficijencija i anemija – prikaz slučaja
Vladan Simić (1), Miloš Simić (2)
(1) Privatna lekarska ordinacija "Pulmo" Jagodina; (2) Opšta bolnica Jagodina

UVOD: Kod pacijenata sa plućnom insuficijencijom, dužina preživljavanja meri se godinama pa čak i decenijama. Udruživanjem dva ili više faktora tkivne hipoksije, dužina preživljavanja se drastično smanjuje. U slučaju našeg pacijenta, hipoksija uzrokovana teškom restrikcijom u plućnoj funkciji, mogla je da ima relativno dobar tok, da se nije pojavila anemija zbog koje je u krajnjem ishodu došlo do smrtnog završetka. PRIKAZ SLUČAJA: Pacijent K. M. star 80 godina. U mladosti preležana teška forma tuberkuloze sa zahvatanjem oba plućna krila, koja je lečena pneumolizom desnog; bivši pušač. Povremeno na pregledu u ATD Jagodina u fazama infekcija disajnih puteva. Prvi put pregledan u našoj ordinaciji 26.11.2004. zbog povećane zamorljivosti pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Poremećen je ritam budnosti i sna uz česte aritmije sa lakim testastim otocima potkolenica. Prisutni su znaci centralne cijanoze i karakterističan staklasti izgled beonjača. Auskultacijom na plućima desno nečujno disanje, levo oslabljeno sa inspiratornim pukotima obostrano bazalno. Perkutorno desno tmulost sa nepokretnom hemidijafragmom; levo sonornost. Na srcu akcija aritmična sa prisutnim EKG znacima za hronično plućno srce. Spirometrija pokazuje tešku restrikciju FVC 44%. SpO2 80-87%. Pacijentu je predložena nabavka koncentratora kiseonika. Gasovi u krvi nisu mereni. Ordinirana je redovna inhalacija Berodual spreja 3x1 i Aminofilin retard 350mg 2x1/2. U toku 2005. godine pacijent kupuje koncentrator kiseonika i započinje dugotrajna oksigeno terapija (DOT). Kontrola 8.12.2006. prvi put pokazuje popravak Forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi (FEV1) za 23,6% (1,14- 1,41 L) i FVC za 8,6% Saturacija na pulsnom oksimetru je bila 95%. U laboratorijskom nalazu nema znakova zapaljenjskog sindroma, ali ima znakova anemije Er 4,79 ; Hct 32 ; Hb 94. Poslednji pregled u ordinaciji urađen je 8.11.2007. Prijavljuje pogoršanje svih dotadašnjih tegoba uz neobične vidne halucinacije i brojne promene budnosti i sna. Spirometrijske vrednosti su uglavnom nepromenjene. Saturacija hemoglobina kiseonikom drastično pada na 70%, u laboratoriji hematokrit i dalje nizak 33 a feremija 2,6 (7,3-30). Zbog lošeg opšteg stanja pacijenta ostali pregledi su obavljani u kućnim uslovima, pri čemu se saturacija nije bitno popravljala. Niz okolnosti u to vreme nije išao na ruku pacijentu, počev od nemogućnosti nabavke odgovarajuće krvi za transfuziju do nedostatka na tržištu ampuliranih lekova gvožđa (per os upotreba nije bila moguća). Smrtni završetak se dešava krajem Aprila 2008. godine.
DIKUSIJA: Kod našeg pacijenta i normalno opadanje spirometrijskih vrednosti sa starenjem je u jednom trenutku moralo da prouzrokuje remećenje gasne razmene. Mišljenja smo da je pacijent zahvaljujući započetoj kiseoničkoj terapiji imao produženje životnog veka i poboljšanje kvaliteta života, a imao bi i mnogo više da se nisu pojavili drugi faktori tkivne hipoksije i to anemija, kao i cirkulacijski razlozi hipoksije. Verovatni razlozi anemije su premali unos hrane i gubici zbog sangvinantnih hemoroida. Od vitalnih organa pacijent je najveću osetljivost pokazao na mozgu i srcu. Za to vreme intelektualne funkcije su ostale očuvane. ZAKLJUČAK: Pacijenti sa pneumolizom su rizična grupa za nastanak plućne insuficijencije, te zahtevaju redovno pulmološko praćenje kao i multidisciplinarni medicinski pristup da bi se prepoznali i drugi rizici kod manjka kiseonika u krvi. Raniji početak DOT značajno bi produžio život i popravio kvalitet života ovih pacijenata, što bi trebalo imati u vidu pri određivanju kriterijuma za dodeljivanje koncentratora kiseonika.
Ključne reči: respiratorna insuficijencija, teška spirometrijska restrikcija, anemuja, saturacija, hipoksija, DOT

e-mail: pulmo@ptt.rs; drvladansimic@gmail.com


163.
Hirurško lečenje izolovanih metastaza melanoma u slezini
Saša Micković (1), Miroslav Mitrović (1), Milan Jovanović (1), Mihailo Bezmarević (1),
Darko Mirković (1), Marijan Novaković (2), Nebojša Stanković (1)

Vojnomedicinska akademija, (1) Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, (2) Uprava, Beograd

Uvod. Melanomi predstavljaju svega 1% svih malignih tumora i imaju izraziti potencijal za metastaziranje. Lokalizovana, odnosno solitarma metastaza melanoma u slezini je retka, ali je slezina značajno mesto za hematogenu diseminaciju kod bolesnika uznapredovalog stadijuma. Izolovane metastaze melanoma u digestivnom traktu su ređe ali se opisuju. Organi koji su najčešće zahvaćeni su kolon, želudac, tanko crevo. Odavno je poznato hirurško lečenje metastaza melanoma.
Prikaz slučaja. Kod bolesnice u dobi od 48 godina, zbog postojanja sumnjivog pigmentnog mladeža na zadnjoj strani baze vrata levo, učinjena je njegova ekscizija, koja je patohistološki potvrđena kao melanom. U sklopu primarne operacije učinjena je funcionalna disekcija limfnih žlezda leve lateralne strane vrata. Nakon 18 meseci od operacije, zbog pojave malaksalosti i bolova pod levim rebarnim lukom, učinjen je ultrazvučni (US) pregled abdomena, kompjuterizovana tomografija (CT) abdomena i endokranijuma, te je nađeno postojanje multiplih metastaza u slezini. Nalaz na unutrašnjim organima trbuha i endokranijumu bio je uredan, bez vidljivih metastatskih promena. Nakon preoperativne pripreme, bolesnica je operisana, kojom prilikom je učinjena splenektomija, a definitivni patohistološki pregled potvrdio je postojanje metastatski uvećane i izmenjene slezine. Postoperativni tok je protekao uredno, bez komplikacija. Po odluci konzilijuma, bolesnica je praćena, i nakon 6 meseci kontrolni pregled CT abdomena i endokranijuma pokazao je uredan nalaz.
Zaključak. Hirurški tretman metastaza melanoma u abdomenu je često palijativan, međutim u pojedinim izolovanim slučajevima hirurgija obezbeđuje duže preživljavanje. Kod uznapredovalog stadijuma melanoma, naročito kada je metastatska promena lokalizovana samo u jednom organu kao u ovom prikazanom slučaju, hirurgija predstavlja terapiju izbora. Metastaze su hirurški odstranjene uz nadu za dužim preživljavanjem.
Ključne reči: melanom, metastaza, slezina, digestivni trakt, splenomegalija.

e-mail: mcsachanet@yahoo.com
 

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]<<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend