Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]>>> ]  
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

Radovi - Zbornik sažetaka

Plenarna predavanja
- usmena predavanja
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. Ishemijska bolest srca danas. Između evropskih preporuka i naše prakse
  Prof. Dr Zorana Vasiljević
 2. Mogući napredak u tretmanu depresije - razrešenje kliničkih problema teraporezistencije i rezidualnih simptoma
  Prof. Dr Slavica Đukić Dejanović
 3. Znanje i ponašanje mladih iz Srbije u sferi seksualnosti i reprodukcije
  Dr sci. med. Katarina Sedlecki
 4. Jod i štitasta žlezda
  Prof. Dr Ljiljana Todorović-Đilas
 5. Gušavost u radovima velikih umetnika
  Doc. dr Mile Ignjatović
 6. Zdravstveno stanje dece i omladine u Srbiji
  Prim. mr sci. med. Dragana Lozanović- Miladinović
 7. Savremeni pristup onkološkoj hirurgiji
  Prof. Dr Vladimir Ćuk
 8. Koronarna bolest i savremeni principi hirurškog lečenja
  Dr sc. med. Dragan Milić
     
 
 
     
      1.
Ishemijska bolest srca danas. Između evropskih preporuka i naše prakse
Prof. Dr Zorana Vasiljević
Medicinski fakultet Beograd
 

2.
Mogući napredak u tretmanu depresije - razrešenje kliničkih problema teraporezistencije i rezidualnih simptoma
Prof. Dr Slavica Đukić Dejanović
Medicinski fakultet u Kragujevcu, Klinika za psihijatriju
 

3.
Znanje i ponašanje mladih iz Srbije u sferi seksualnosti i reprodukcije
Dr sci. med. Katarina Sedlecki
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd

Sprovođenje akcija koje imaju za cilj očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih je bitno iz više razloga. Prvi je rastuća učestalost seksualne aktivnosti adolescenata, koja se iskazuje kroz sve veći udeo mladih koji postaju seksualno aktivni tokom adolescencije. Drugi je evidentno odlaganje rađanja za starije životno doba. Prema podacima popisa stanovništva iz 2001. godine, veliki broj žena ne rodi prvo dete do 30. godine (19,7% u Vojvodini i 21,8% u Centralnoj Srbiji). Mladi nemaju dovoljno znanja i veština, koji su preduslov za bezbedno seksualno ponašanje. To za posledicu ima nisku učestalost korišćenja kondoma i drugih metoda kontracepcije, a rezultat je visoki stepen ugroženosti reproduktivnog zdravlja mladih. Procenjena stopa adolescentnih trudnoća od 50/1.000 devojaka uzrasta 15-19 godina je jedna od najviših u Evropi. Da je učestalost polno prenosivih infekcija kod mladih u Srbiji visoka ukazuju rezultati manjih studija dubinskog tipa, prema kojima je najviša učestalost infekcije genitalnim hlamidijama i infekcije humanim papiloma virusom. Na narastajuću potrebu za očuvanjem reproduktivnog zdravlja mladih, kao populacione grupe koja će određivati obim obnavljanja stanovništva Srbije u budućnosti, zdravstveni sistem je odgovorio prilagođavanjem zdravstvenih službi njihovim potrebama kroz razvoj zavetovališta za reproduktivno zdravlje mladih u školskim dispanzerima domova zdravlja. Koncept savetovališta kasnije je proširen sadržajima iz oblasti mentalnog zdravlja, prevencije bolesti zavisnosti, infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) i zlostavljanja i zanemarivanja mladih. Savetovališta su podržana i novim zakonskim rešenjima Republike Srbije. Na stvaranje sveobuhvatnog programa očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja mladih obavezuje nas i Globalna strategija seksualnog i reproduktivnog zdravlja koju je Svetska zdravstvena organizacija usvojila 2004. godine.


4.
Jod i štitasta žlezda
Prof. Dr Ljiljana Todorović-Đilas
KC Vojvodine, Klinika za endokrinologiju

Jod je element koji je integralni deo hormona štitaste žlezde, tiroksina (T4) i trijodtironina (T3) i neophodan je za njihovu sintezu. Za optimalnu funkciju štitaste žlezde važan je adekvatan i svakodnevni unos joda. Kada je unos joda nedovoljan smanjeno je lučenje tireoidnih hormona, dolazi do strume i moždanih oštećenja. Nedostatak joda je najčešći pojedinačni preventabilni uzrok mentalne zaostalosti i moždanog oštećenja dece u svetu. Bolesti usled nedostatka joda oštećuju psihomotorni rast i razvoj dece i značajan su zdravstveni problem u svetu vezan za fertilitet, natalitet i neonatalni mortalitet. Na drugom kraju spektra je prekomerni unos joda koji je takođe udružen sa nastankom autoimune tireoidne bolesti i tireoidne disfunkcije i tireoidnim tumorima. U radu se razmatraju najčešći izvori joda, uredba o obaveznom jodiranju kuhinjske soli u našoj državi, a prikazana su sva patološka stanja vezana za višek ili manjak joda. Prikazani su i normativi za sve starosne kategorije o dnevnim potrebama prema kriterijumima SZO.
Zaključeno je da u našoj državi ne postoji registar za bolesti štitaste žlezde, da nema organizovanog praćenja i kontrole jodurije i da ovu metodu malo koja ustanova sprovodi. Data je preporuka za obavezno sprovođenje kontrole jodurije bar u rizičnim kategorijama a to su deca, trudnice, kao i žena u laktaciji i kontrola suplementacije preparatima joda.


5.
Gušavost u radovima velikih umetnika
Doc. dr Mile Ignjatović
KBC "Zvezdara", Hirurška klinika "Nikola Spasić", Beograd

Uvod/Cilj. Štitasta žlezda je poznata od davnina, ali ne i njena funkcija. Ona nije smatrana naročito značajnim organom pa je retko prikazivana i u anatomskim radovima. Veliki umetnici su često angažovani kao anatomski ilustratori i imali su neprocenjiv značaj za razvoj anatomskih saznanja. S druge strane, u svojim umetničkim kompozicijama i portretima često su prikazivali likove sa naglašenom štitastom žlezdom ili drugim manifestacijama oboljenja žlezde. Ova umetnička dela analiziraju se patografski do današnjeg dana. Takođe, utisak je da nikada nije istaknut značaj mnogih slavnih likovnih umetnika u prenošenju novih medicinskih saznanja koja su usko povezana sa slikom (npr. anatomskih ili hirurških) u vremenima kada nije bilo drugih tehničkih mogućnosti. Cilj rada je da prikaže umetnička dela na kojima se uočava štitasta žlezda, a ne da analizira i valorizuje umetnička dostignuća slavnih slikara i njihovih dela.
Materijal i metod. Analizirane su umetničke slike slavnih slikara novog veka (1492–1914.) na kojima se prikazuje štitasta žlezda. Da li su mitske i druge poznate ličnosti zaista bolovale od pojedinih bolesti štitaste žlezde? Da li je to bila umetnička fikcija ili bolest modela koji je umetnik koristio? To je nemoguće dokazati iz današnjeg ugla i nije predmet ovog rada.
Rezultati. U ovom periodu na mnogobrojnim umetničkim slikama može se uočiti uvećana štitasta žlezda. Ističu se slike umetnika kao što su: Duccio di Buoninsegna (1255–1318), Giotto di Bondone (1267–1337), Robert Campin (1375–1444), Beato Angelico (Fra Angelico, 1395–1455), Jan van Eyck (1395–1441), Rogier van der Weyden (1399–1464), Filippo Lippi (1406–1469), Piero della Francesca (1415–1492), Niccolò di Liberatore (Alunno, da Foligno, 1430–1502), Leonardo da Vinci (1452–1519), Sandro Botticelli (1445-1510), Albrecht Dürer (1471-1528), Lucas Cranach the Elder (1472–1553), Michelangelo Buonarroti (1475–1564), Giorgione (c.1477–1510), Jacopo da Valenza (1478–1509), Wolf Huber (1485–1553), Titian (Tiziano Vecellio, 1488?–1576), Lucas van Leyden (1494–1533), Agnolo di Cosimo (Il Bronzino, 1503–1572), Bernardino Lanino (1512–1583), Pieter Bruegel the Elder (1525–1569), Alessandro Allori (1535–1607), Camillo Procaccini (1551–1629), Caravaggio (Michelangelo Merisi da, 1571–1610); Sofonisba Anguissola (Anguisciola, 1532–1625); Frans Pourbus the younger (1569–1622), Peter Paul Rubens (1577–1640); Artemisia Gentileschi (1593–1656); Sir Anthony van Dyck (1599–1641), Diego Velázquez (1599–1660), Guido Cagnacci (1601–1663?), Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669); Ferdinand Bol (1616–1680), Gérard de Lairesse (1640–1711), Marie Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun (1755–1842), Jean-Baptiste Debret (1768–1848), Joseph Mallord William Turner (1775–1851), Jean-François Millet (1814–1875), Dante Gabriel Rossetti (1828–1882), Frederic Leighton (1830–1896), Edouard Manet (1832–1883), Pere Borrell del Caso (1835–1910), Sir Lawrence Alma-Tadema (1836–1912), Pierre-Auguste Renoir (1841–1919), John William Waterhouse (1849–1917), Mikhail Aleksandrovich Vrubel (1856–1910), Anders Zorn (1860–1920) i Edvard Munch (1863–1944).
Zaključak. Na slikama velikih umetnika mogu se naći različita oboljenja, predstavljena ciljano ili ne. Najčešće nenamerno prikazivane su i ličnosti sa uvećanom štitastom žlezdom što je odraz vremena i okoline u kojoj su živeli. Razlozi za tako nešto se samo mogu nagađati: postojala je velika zastupljenosti gušavosti u okolini u kojoj su živeli, u manastirima gde su često bili angažovani za slikanje religijskih motiva često su se nalazile bolnice u kojima je bilo i ovakvih bolesnika, a često su imali strumu njihovi modeli za prikaz mitskih ličnosti. Estetski razlozi za ovakve prikaze verovatno su najmanje značajni.
Ključne reči: struma; tireoideja, istorija, hirurgija; slavne ličnosti; istorija medicne


6.
Zdravstveno stanje dece i omladine u Srbiji
Prim. mr sci. med. Dragana Lozanović- Miladinović
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd

Uvod: Praćenje pokazatelja zdravstvenog stanja najosetljivijih populacionih grupa daje najbolji uvid o sadašnjem i predviđanje budućeg stanja zdravlja nacije.
Cilj rada: Utvrditi kako su uticale godine poslednje decenije 20. veka i velike društvene turbulencije na zdravlje u Srbiji i koje bi intervencije najefektivnije i najefikasnije doprinele unapređenju zdravlja.
Metode rada: Ovo je retrospektivna analitička studija bazirana na zvaničnim vitalnim, demogrfskim, zdravstvenim, socijalno–ekonomskim statističkim podacima, kao i podacima dobijenim posebnim istraživanjima.
Rezultati rada: U posmatranom periodu (1991- 2009) dolazi do: smanjenja učešća žena i dece u populaciji i porasta učešće starih; permanentnog produbljivanja negativnog prirodnog priraštaja, smanjanja stope rađanja, porasta opšte stope smrtnosti. Očekivano trajanje života na rođenju se smanjuje. Od 1991. do 2009. godine smanjena je smrtnost dece do pet godina: stope smrtnosti sa 16,8 na 8 u 2009. godini, perinatalne (14,3 na 9), odojčadi (14,6 na 7 na 1000 živorođenja), a neonatalna smrtnost sa 8 na 4,9 na 1000 živorođenih. U strukturi umrle odojčadi, 2/3 strada od posledica prevremenog porođaja ili patnje ploda tokom trudnoće i porođaja, a 1/5 umire zbog urođenih anomalija. Deca od 1-5. god., kao i deca predškolskog uzrasta najviše umire od tumora 1/4, a zatim zbog povreda i trovanja 17%. Skoro svako drugo umrlo dete školskog uzrasta i adolescent umire zbog posledica povreda i trovanja (46%). Tumori sa 16% učešća su na drugom mestu kao uzrok smrti u ovom uzrastu. Najznačajniji zdravstveni problemi dece i omladine stalno rastu: povrede, malignitet, nepravilna ishrana, polno-prenosive infekcije i drugi oblici ponašanja rizičnog po zdravlje (fizička neaktivnost, pušenje, alkohol, droga). Očekivano unapređenje zdravlja dece i omladine, do 2015. godine iskazano je direktno u Milenijumskim ciljevima 4, 5 i 6, kroz: smanjenje smrtnosti dece do pet godina u proseku za ½ i stope smrtnosti dece do 19 god. od spoljnih uzroka smrti; povećanjem obuhvata usključivo dojene dece do šestog meseca života, kao i programom obaveznih vakcinacija.
Zaključak: Primenom Nacionalnog programa i stručno-metodološkog uputsva, odgovarajućih strategija, integrativnog medicinskog i javno-zdravstvenog pristupa, kao i multidisciplinarnog i multisektorskog rada, uz koordinaciju formirane Republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine, moguće je pratiti i ostvariti nacionalne ciljeve


7.
Savremeni pristup onkološkoj hirurgiji
Prof. Dr Vladimir Ćuk
KBC "Zvezdara", Hirurška klinika "Nikola Spasić", Beograd

U svakodnevnom hirurškom radu opšteg hirurga maligne bolesti čine znatan deo patologije a jedna četvrtina smrtnih slučajeva u opštoj populaciji je izazvana malignim bolestima. Mogućnost radikalnog hirurškog lečenja je u ovih bolesnika uvek predstavljala prvi, bitan i najbolji put ka izlečenju.
Svakodnevni napredak u saznanjima o genetici, biologiji, patologiji i patofiziologiji malignih oboljenja omogućava nam da spoznamo koje su mogućnosti prevencije, skrininga i ranog otkrivanja malignih bolesti, kada je i mogućnost lečenja najbolja. Do pre dve decenije postavljanje dijagnoze neizlečive proširene maligne bolesti je istovremeno značilo i kraj aktivnog lečenja ovih bolesnika. Razvojem moderne neoadjuvantne hemioterapije, radijacione terapije ili hormonske terapije hirurško lečenje predstavlja samo prvu ili međufazu u lečenju ovih bolesnika.Tokom vremena došlo je i do razvoja novih tehnologija koje su bitno unapredile dijagnostiku i postoperativno praćenje onkoloških bolesnika. Rame uz rame sa razvojem hirurgije razvijala se i anesteziologija i reanimatologija koja je omogućila izvođenje velikih mutilantnih hirurških zahvata. Novi mini-invazivni pristup je dao šansu bolesnicima da sa što manjom traumom organizma i sa sve boljim funkcionalnim rezultatima i poboljšanim kvalitetom života nastave život posle operativnog lečenja.
Dok je pre jednog veka hirurg bio jedini lekar koji se bavio bolesnikom sa malignom bolešću danas je za lečenje ovih bolesnika neophodno angažovati ceo tim stručnjaka različitog profila da bi kao rezultat ovog multidisciplinarnog pristupa mogli očekivati uspešno lečenje ovih teških bolesnika.
Sve ovo zahteva da se i hirurzi stalno usavršavaju i subspecijaliziraju i na taj način adekvatno pripreme i suprotstave ovim teškim bolestima a bolesnicima pruže šansu za izlečenje i kvalitetan život.


8.
Koronarna bolest i savremeni principi hirurškog lečenja
Dr sc. med. Dragan Milić
Medicinski fakultet Niš, KC Niš, Klinika za vaskularnu hirurgiju

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2011_program.pdf ] TMD_2011_sazeci_radova.pdf ]>>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend