Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] [ Indeks autora ] TMD_2009_ PROGRAM.pdf ]      
             
   

XXVIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 22 – 23. Maj 2009.

Indeks autora

     
 
 
     
 

 

 
Autor / broj sažetka Autor / broj sažetka
   
A
Aleksić Aleksandar 11
Aleksić Željka 11, 46
Anđelić Slađana 31
Anđelković Slavica 39
Antić Dragan 55
Antić Zoran 38, 62, 65
Antić Zvezdana 38, 62, 65, 84
Atanasijević Dragana 67
Avramović Mirjana 72

 

B
Babac Snežana 14, 34, 49, 54
Bajović - Pavlović Snežana 23
Bajraktarević Adnan 42, 44, 45
Balinovac J. 15
Banković Aleksandar 5,11,13, 17, 19, 50
Barlov Stanko 51
Barna Ksenija 25
Basarić Emilija 26, 51, 78
Bastać Dušan 8, 9, 10, 15, 18, 19, 40
Baščarević Z. 58
Begić Zijo 42, 44, 45
Bisenić V. 32
Bjelogrlić Goran 14, 49, 52, 54
Blagojević Božidar 75
Blanuša Vladimir 25
Bogdanović Aleksandar 52, 65
Bogdanović G. 66
Bogdanović M. 14
Bogdanović Nadica 82
Bogdanović V. 14
Bogunović Stojičić Sanda 60
Bojanić B. 58
Bojić Veronika 83, 84
Boričić Ivan 52
Božilović Dragoslav 55
Božilović Ljubisav 5, 19, 50
Branimir Kraljević 54
Brujić Vera 45
Budić V. Suzana 18, 19, 30
 

C
Cagulović Tatjana 76, 80
Cojkić Ljubinka 13
Cokić Bojana 46
Č
Čelar Marko 52, 65
Čikarić Ivan 24
Čukić Goran 12, 87, 88
Ćulafić Tatjana 12
 

D
Damnjanović Žaklina 16
Didić Živorad 59
Diković Jasmina 60
Dimitrijev S. 66
Dimitrijević Ninoslav 7, 22, 59
Dimitrijević Sandra 39, 73
Dimitrijević Zorka 47
Dinkić Dobrica 38
Džunić Maja 79, 80, 90
Đokić D. Svetlana 18, 19, 28, 30, 32
Đokić Dragoljub 78
Đoković A. 32
Đorđević Dragan 48
Đorđević- Lalošević Vesna 39, 73
Đorđević Lj. 75
Đorđević Nevena 82
Đorđević S. 32
Đorđević Vesna 34, 74
Đurđević Đulepa Aida 42, 44, 45
Đurić Z. 15
 

F
Firulović Dragica 38

G
Garotić-Ilić Leposava 82
Genić Marijana 14, 34, 43, 82
Glišović Sanja 23
Gluščević Boris 49, 53, 54, 55, 61, 62
Golubović Z. 65
Grubović Aleksandra 12
Grujić Branka 47
Gurginov Maja 36

H
Habe Zdravko 59, 63
Hajduković Srećko 16
Hasanbegović Edo 45

I
Ilić Biljana 78
Ilić Bojan 52, 65
Ilić Dragan 26, 51, 63, 78
Ilić M. 80
Ilić Marija 68, 70, 71
Ilić Slobodan 13
Ilić Snežana 63
Ilić Vanja 74
Ilić Videnović Dragana 41
Ilić Željko 53
Ivić Miroslav 19, 50
Ivković V. 66

J
Janković Jelena 68, 83, 84
Jatić Zaim 44
Jelenković Bratimirka 46, 68, 70, 71
Jelenković Mimica 36
Jerinić Miloš 6
Jokić Danilo 29, 85
Joksimović Stevanović Dragana 40
Joksimović Zoran 8, 40
Jovanović Branka 34, 74, 82
Jovanović Danijela 79, 80, 90
Jovanović Dragoslav 53
Jovanović Lidija 84
Jovanović Ljiljana 46, 70
Jovanović Marija 80
Jovanović Miodrag 53, 55
Jovanović Slađana 81
Jovanović Veljko 49, 53, 54, 55, 61, 62
Jovičić Olivera 27
 

K
Kalinović Dragoslav 60, 80
Kolašinac Senad 28, 37, 41, 79
Komazec S. Marina 32
Kosanović Rade 54
Kosić Dragan 51
Kosić Radmila 14, 43
Kostić M. 80
Kostić Marko 52, 65
Kostić Miodrag 72, 86
Kostić Rade 16
Kraljević Branimir 49, 53, 55, 61, 62
Kražić Darinka 55
Kražić Miomir 55
Krotin M. 6, 8, 32
Krstić Zoran 49
Kržanović Marija 81, 83
 

L
Lazović A. 58
Lazović Č. 58
Lazović Saša 62, 64
Lodi Gabor 24
Lučić Novica 53
Lukić D. 75
Lukić Ivan 21

M
Maljković Igor 56
Mandić P. Marija 47
Marjanov Lj. 58
Marjanović V. 66
Marković Ljiljana 28,29, 30,36,85
Marković Željko 5
Marušić Predrag 9,75,77
Matić Ivan 59,63
Matkić Olivera 63
Micić I. 65
Mickovski Katalina Nataša  68,69,83,84
Mihajlović Marija 34,43, 49, 74,82
Mihajlović Milica 5,17, 19,23,36,50
Mihajlović Saša 33,34,35,64
Mihajlović Zorica 51
Mihajlović-Jovanović Lela 42
Milaćević Tatjana 66
Milanović V. 6, 8
Milenković S. 65
Milenković Saša 62
Milić Časlav 78
Milić N. 6, 8
Milić Radiša 6
Milijić Divnica 90
Milojković Miloš 52,65
Milojković Slaviša 52
Milosavljević Danijel 49,53,54, 55, 61,62
Milosavljević Ivica 52,65,66
Milošević Ljubica 60
Milovanović Lidija 43
Milutinović Dragana 76
Miljački Đ. Ljiljana 47
Miljković Miroslav 59
Miljković D. 75
Miljković Miroslav 63
Miljković Slađana 40
Miljković Zoran 51
Miljuš Dragan 68,69,83,84
Mioković Milan 42,45
Mišić Dragan 64
Mišić Minela 11
Mišić S. Tatjana 85
Mitić Dragiša 69,77
Mitković Gordana 84
Mitov Vladimir 11,17
Mitrović - Stevanović Nensi 35,56,59
Mitrović Dragana 12,62,64,81
Mitrović Dragoljub 37
Mitrović Radovan 15
Mrvić Zoran 51
Musabegović Jasmir 42
Mustur Dušan 38
 

N
Najdanović-Mandić V. 80
Nešić Božo 37, 76
Nikolić Danijela 11, 48
Nikolić Dragan 84
Nikolić Milan 31
Nikolić Mirko 46
Nikolić Srđan 10
Nikolić Zoran 21, 55
Nikšić Haris 42
Ninković N. 32

O
Obadović Jelena 12
Otašević Mila 14, 34, 43, 82

 

P
Pakević N. 15
Pandrc S. Milena 85
Paraskijević Biljana 7, 22, 59
Paunović Miroslava 36
Paunović Petar 67
Pavić Ljubomir 6, 15
Pavlović Nenad 53
Pavlović Milorad 52, 65
Pavlović Predrag 72
Pavlović V. 20
Pavlović-Bajović Snežana 26
Perge Goran 25
Perić-Matić Miroslava 26, 51
Peruničić J. 8
Pešić Bojan 12, 62, 64, 81
Pešić Saška 12, 62, 64, 81
Petković Miodrag 26
Petković Vesna 43
Petković Zdravko 60
Petrović Miodrag 36
Petrović R. 15
Plavšić Snežana 68, 69, 83, 84
Poček Ivan 9, 21, 26
Popović B. 80
Popović Lidija 76
Popović Maja 20
Popović Siniša 37
Popović Zoran 76
Popović-Lisulov D. 6, 8
Praščević Novak 28, 30, 36, 85
Prokić V. Milosava 18, 19, 28, 30, 32
Pupović Enisa 28, 37, 41, 79
Pupović Sabahudin 28, 37, 41, 79
Pupović Senadin 28, 37, 41, 79
Puslojić Jevrosima 5, 17, 19, 50
Puslojić Zoran 19
Putica Sanja 42
 
R
Račić Milivojević Ljiljana 5, 17, 23
Radivojević Radomir 49, 53, 54, 55, 61, 62
Radivojević Z. 80
Radojević B. 58
Radosavljević Goran 77
Radosavljević Jasmina 86
Radovanović Olica 86
Radovanović S. 6, 8
Radovanović Slavica 32
Radović Tatjana 23, 26
Radović V. Vesna 23
Radulović Branimir 37
Rajić Aleksandar 75
Rajković – Radivojević Marija 26,51
Rajković M. 78
Rakočević Ivana 68,69,83,84
Rakonjac Aleksandar 62
Rangelov M. 14
Ravanić Boris 38,58
Ravanić Jelena 38
Repac Vinka 21,24,77
Rikanović Saša 67
Ristić A. 80
Ristić M. 6, 8
Ristić Slaviša 62,64
Ristić Vladimir 76
Rondović Dragica 16
S
Sajić Nadežda 6
Sarić Ćeman Jasmina 45
Savić Mitić Žaklina 69, 77
Savković Sanja 69, 83
Senci S. Vesna 47
Slavić Vera 38
Slavković Milena 44
Smiljanić Stefan 57, 58
Smiljanić Zaviša 57, 58
Sporišević Lutvo 42, 44, 45
Stanimirov Branislava 21, 77
Stanisavljević Dragan 59
Stanković Danijela 35, 56
Stanković Miloš 52, 65
Stanojković Z. 65
Stefanović Z. 58
Stojanović Kamberović Vesna 14, 34, 49, 52, 54
Stojanović Ljiljana 52
Stojanović S. 65
Stojičić Milan 60
Stošić Biljana 56
Stošić Predrag 49, 53, 54, 55, 61, 62
Strinić Edin 44
Stuparević Vojislava 82
Suljević Ismet 44
Svorcan Biljana 76
 

Š
Šabotić Rafet 88, 89
Šabović Zina 37
Šarić J. 32
Šavija Vesna 11

T
Tačević Zoran 60
Tasić Vesna 36
Tatović Milica 49
Timilijić Mladen 62
Tirmenštajn Janković Biserka 15, 18, 19
Todić B. 6, 8, 32
Todorović Dragana 47
Todorović Biljana 59
Todorović Ljubinko 7
Todorović Miodrag 72
Todorović-Kazimirović Biljana 7, 22
Tošić Brankica 79, 80
Tošić Snežana 75, 86
Trailović Lidija 45
Trailović Mirko 45
Trailović Nada 45
Trninić Slobodan 45

U
Ubavić A. Svetlana 19, 28
Ugrinić-Sklopić Bosiljka 14, 43

V
Vasić Brankica 68, 70, 71
Vasilev Gavrilo 22
Veljković Mirko 53
Veselinović Dejan 43
Videnović Goran 52, 54
Vidić Goran 38, 62, 65
Vidić Jasmina 65, 84
Vidojković Aleksandar 87
Vlajić Ada 70
Vlajić Emil 70
Vranić Bisera 44
Vučković Đorđe 25
Vujnović Milan 29
Vujošević Mirko 29
Vuković Jelena 21
Vuksanović Dragoljub 72

Z
Zdravković M. 6, 8, 32
Zdravković D. 6, 8
Zdravković Vasić Verica 40

Ž
Žaja M. 6, 8, 32
Žikić Dragoljub 84
Žikić Svetlana 15, 18, 19
Živanović Milenko 15, 18, 19
Živković Branko 53
Živković Perišić Snežana 83, 84
Živković Svetlana 77

     
             
             
      [ Program ] Radovi ] [ Indeks autora ] TMD_2009_ PROGRAM.pdf ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend